Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

το σημειωματάκι αυτό βρέθηκε μέσα στο παγκάρι πριν το Δεκαπενταύγουστο σε ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό κάπου στην Ελλάδα. Ας πούμε όλοι ένα Κύριε Ελέησον τόσο για την κοντά στους Αγγέλους ευρισκομένη μικρούλα όσο και για την γιαγιά της.

Ανακοίνωση της Ενωμένης Ρωμηοσύνης για το υπό ψήφιση αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

ΕΡΩ


Θά θέλαμε νά συνεισφέρουμε στόν δημόσιο προβληματισμό γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο ἀναδεικνύοντας ἕνα σημαντικό ἤ μᾶλλον τό σημαντικότερο πρόβλημα πού θά προκύψει στήν πράξη ἐάν τό νομοσχέδιο ψηφισθεῖ,  ὅπως τουλάχιστον διαφαίνεται καί προτείνεται.
            Μέ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο πρόκειται νά κρίνονται ὡς ἐγκληματίες αὐτοί πού διέπονται ἀπό «ἐχθροπάθεια» πρός διάφορες κοινωνικές ὁμάδες μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι.
            Ἄς θυμηθοῦμε τί ἀναφέρει γιά αὐτούς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Γένους μας: 


«Αὐτούς ἐγώ τούς λέγω ὅτι εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς δολοφόνους. Διότι εἶναι καλλίτερα νά πεθάνει κάποιος παρά νά ζεῖ καί νά προσβάλλεται ἔτσι. Διότι ὁ δολοφόνος ἀπέσπασε τήν ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἐνῷ αὐτός κατέστρεψε τήν ψυχή μαζί μέ τό σῶμα. Καί ὅποιο ἁμάρτημα κι ἄν πεῖς, δέν θά πεῖς κανένα ἴσο μέ τήν παρανομία αὐτή. Καί ἄν ἐκεῖνοι πού παθαίνουν αὐτά τό αἰσθάνονταν, θά δέχονταν ἄπειρους θανάτους προκειμένου νά μήν πάθουν αὐτό» ἤ σέ ἄλλο σημεῖο: « Δέν ὑπάρχει λοιπόν, δέν ὑπάρχει πιό ἀνόητο καί φοβερό πράγμα ἀπό τήν προσβολή αὐτή.  Διότι ἄν ὁ Παῦλος ὅταν μιλοῦσε γιά τήν πορνεία ἔλεγε ὅτι «κάθε ἁμάρτημα ποὺ θά μποροῦσε νά πράξει ἄνθρωπος,  εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος,  αὐτός δέ ποὺ πορνεύει,  στό δικό του σῶμα ἁμαρτάνει»  τί θά μπορούσαμε νά ποῦμε γιά τή μανία αὐτή, ποὺ εἶναι χειρότερη ἀπό τήν πορνεία τόσο ποὺ δέν μποροῦμε νά ποῦμε; Διότι δέν λέγω μόνο ἐγώ αὐτό, ὅτι δηλαδή ἔγινες γυναίκα, ἀλλά ὅτι ἔχασες καί τήν ἰδιότητα τοῦ ἄνδρα καί οὔτε ἀπόκτησες αὐτή τή φύσι, οὔτε διατήρησες ἐκείνη πού εἶχες, ἀλλά ἔγινες κοινός προδότης κάθε φύσεως, καί ἄξιος νά καταδιώκεσαι καί νά λιθοβολεῖσαι ἀπό ἄνδρες καί γυναῖκες, ἐπειδή ἀδίκησες καί τά δύο φύλα»
            Σύμφωνα μέ τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐάν ζοῦσε σήμερα θά ἦταν κατηγορούμενος (γιά ἄλλη μία φορά) αὐτή τή φορά γιά ἐχθροπάθεια  καί θά εἶχε καταδικασθεῖ ὡς ἐγκληματίας μαζί φυσικά μέ ὅλους ὅσους ἀκολουθοῦν ἤ ἀναπαράγουν τόν λόγο του ἤ τιμοῦν τή μνήμη του.
            Τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο δέν εἶναι ἐπικίνδυνο διότι δέν καταδικάζει τή γενοκτονία λοιπῶν λαῶν πλήν τῶν Ἑβραίων. Ὡς Γένος δέν προσμένουμε τή νομοθετική ἀποδοκιμασία τοῦ Μαρτυρίου τῶν προγόνων μας. Τό αἷμα τοῦ Γένους μας ἔχει ἤδη καθαγιασθεῖ καί οἱ νεκροί του ἔχουν ἀνυψωθεῖ ἀπό τόν Κύριο, ἐνῷ τό πλῆθος τῶν ἀπό τότε Μαρτύρων καί τῶν Ὁμολογητῶν μας διαφυλάττει καί ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς μακροημέρευσης τοῦ Ἔθνους μας καί τή διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς βεβαίας καί τελειωτικῆς ἥττας τοῦ Ἐχθροῦ.
            Τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο εἶναι ἐπικίνδυνο διότι προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει συμπεριφορές ἀντίθετες μέ τήν Πίστη μας καί τήν Ἰδιοπροσωπία μας.
            Πῶς μπορεῖ ὁ ἴδιος βουλευτής πού διαγκωνίζεται στήν πρώτη σειρά τοῦ ἐκκλησιάσματος στή Δοξολογία τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί προσκυνᾶ τήν κάρα μέ τό ἄφθαρτο αὐτί τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό ὁποῖο Ἄγγελος Κυρίου ὑπαγόρευε τά θεόπνευστα κείμενά του, νά ψηφίζει ταυτόχρονα νόμο πού θά κατατάσσει τά ἴδια αὐτά θεόπνευστα κείμενα ὡς ἐχθροπαθῆ  καί ὅσους τά ἀναπαράγουν ἤ τά υἱοθετοῦν νά τούς τιμωρεῖ ὡς ἐγκληματίες;
            Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ χώρα μας κατηγορεῖται κάθε ἔτος σέ σχετική διεθνῆ ἔκθεση γιά ἀντισημιτισμό λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἀπαλείφονται ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς  Μεγάλης Παρασκευῆς μέλη πού μιλοῦν γιά  «δυσσεβές γένος τῶν Ἑβραίων». Ἀντιλαμβάνεται κανείς τί ἐπίθεση θά πρέπει νά ἀναμένουμε στήν Πίστη μας ἐάν ψηφιστεῖ ὁ συγκεκριμένος νόμος;
Μέ τήν ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου ὁ Ἑλληνικός λαός, διά τῶνἐκπροσώπων του, βάζει  πρόθυμα τόν λαιμό του  κάτω ἀπό τή λάμα  τοῦ Ἐχθροῦ.  Ἄς προσπαθήσουμε  να  ἀντιδράσουμε  τώρα προβληματίζοντας αὐτούς  τους  ἐκπροσώπους μας γιατί  μετά θά εἶναι ἀκόμη πιό δύσκολο…
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, 30-8-2014

Όχι άλλη ανάπτυξη!!!

ΟΙΕΛΕ: 210 ευρώ για 5ωρη απασχόληση και 320 για 8ωρη παίρνουν οι νηπιαγωγοί στα περισσότερα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία!

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εκατοντάδες πτυχιούχοι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία αμείβονται με μισθούς πείνας κατά παράβαση του νόμου 682/77 που ορίζει ότι θα πρέπει να αμείβονται «τουλάχιστον» με το μισθό των ομοιόβαθμων τους δημοσίων εκπαιδευτικών. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί αυτοί ορίζονται ως διευθυντές των σχολείων τους ή και νόμιμοι εκπρόσωποι (ενδεχομένως χωρίς καν να το γνωρίζουν άρα με πλαστογραφημένη την υπογραφή τους) με κίνδυνο να φορτωθούν την όποια παρανομία του ιδιοκτήτη.

Με τον τρόπο αυτό οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι λόγω της ανεργίας και της γενικευμένης εκμετάλλευσης.

           

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙ

Ο νόμος 682/77  ορίζει ότι η μισθοδοσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπέζης. Πολλές φορές όμως ο μισθός καταβάλλεται «στο χέρι» προκειμένου να μην ελέγχεται. Επίσης ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγχει κάθε μήνα τις μισθολογικές καταστάσεις του σχολείου οι οποίες πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους εκπαιδευτικούς. Ο έλεγχος αυτός όμως δε γίνεται σχεδόν ποτέ από τους περισσότερους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στις συνεχείς δε διαμαρτυρίες και καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ απαντούν στερεότυπα «πείτε μας ποιοι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για να το ελέγξουμε». Ζητούν δηλαδή από την Ομοσπονδία να «καρφώσει» τους συναδέλφους που καταγγέλλουν τις παρανομίες (!) αντί να κάνουν οι ίδιοι τον έλεγχο που υποχρεούνται βάσει του νόμου.


Καλούμε τους Υπουργούς Παιδείας και Εργασίας να αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους και να θέσουν τέρμα στην εξευτελιστική αυτή πρακτική.           


Καλούμε τους συναδέλφους, αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία να αντιληφθούν την καταρράκωση των θεσμών, την απαξίωση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και να αντιδράσουν δίνοντας τη μάχη για την ανατροπή της πολιτικής που εξαθλιώνει τους πολλούς και βοηθά να θησαυρίζουν οι λίγοι. 

O "πολιτικός όρκος"...το sic καραγκιοζλίκι...

http://3.bp.blogspot.com/-xb2VN8JTKKA/T8OThKPMa9I/AAAAAAAAA4w/GksL5n1Chhg/s1600/%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B9%25CF%258C%25CE%25B6%25CE%25B7%25CF%2582%252B2.jpg

O Πολιτικός όρκος...το sic καραγκιοζλίκι
"Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω το Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου."

Γράφει ο Τρύφωνας Τιπούρτης.

Οι δύο παραπάνω γραμμές είναι ο πολιτικός όρκος που όρισε το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσουν όσοι αιρετοί "βγάζουν σπυριά" με το να ορκιστούν στο... Ευαγγέλιο.

Μα τι στο καλό... δαιμονισμένοι είστε και δεν μπορείτε να βάλετε το χέρι πάνω από το Ευαγγέλιο;

Ή θεωρείτε sic την πολιτική ορκωμοσία;
Για ότι και να ισχύει από τα δυό, εγώ μία λέξη έχω να πω: Καραγκιοζιλίκια.

Τώρα θα μου πείτε και αυτοί που ορκίστηκαν με το χέρι στο Ευαγγέλιο, δεν έκλεψαν; δεν έφαγαν; δεν παρατύπησαν;
Ε ναι. Τα κάνανε.

Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό.

Το θέμα μας είναι η συνεχής και στοχευμένη επίθεση που δέχεται η θρησκεία μας.

Το πως, συνεχώς προσπαθούν να μας πείσουν, πως το να πιστεύεις στην ανεξιθρησκεία είναι πολιτισμός.
Πολιτισμός είναι ο πολιτικός όρκος, το παντελόνι, και η κόκκινη γόβα...
Βρε δεν μας χέζ@@ε λέω εγώ...

- Από τα Τούρκικα σήριαλ, στο "mega mou" με τον μαύρο.

- Από τη θεσμοθετημένη gay παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, στις επαναλαμβανόμενες ειδήσεις για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

- Από την πρωϊνή Κυριακάτικη λειτουργία της ΕΡΤ, στα κινούμενα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων προς "πλύση των παιδικών εγκεφάλων". 

Και η "επίσημη" εκκλησία;
Με τις ευχές της... 

Ένα σχέδιο πολύ παλιό.
Ένα σχέδιο που όποιος φωνάζει και προσπαθεί να αφυπνίσει, είναι συνωμοσιολόγος, επικίνδυνος, 
ή το λιγότερο φαντασιόπληκτος. 
 
Πολιτικοί όρκοι και κολοκύθια τούμπανα... 
 
Θα ξυπνήσετε επιτέλους;
Γκρεμιζόμαστε... και είμαστε στην είσοδο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, 
της απαγόρευσης της άποψης και της στέρησης της ελευθερίας. 

Κατ΄ εντολήν των σχεδίων της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 
 
Αφυπνισθείτε... και αντιδράστε.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ! ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Με συναισθήματα βαθείας θλίψης πληροφορήθηκα ότι κοιμήθηκε εν Κυρίω ο δούλος του Θεού Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

Η αδικία και η μικρότητα επέτρεψαν να κοιμηθεί ενώ ο αφορισμός του από τη Μείζονα Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως ουδέποτε ήρθη επισήμως, αν και πολλοί Μητροπολίτες στην Ελλάδα και αλλού του επέτρεπαν να κοινωνά και τον προσκαλούσαν να κάνει ομιλίες. Η κηδεία του άλλωστε θα τελεστεί σε ορθόδοξο μοναστήρι από τον Σεβ. Ακαρνανίας Κοσμά και με τη συμμετοχή άλλων Μητροπολιτών (Πειραιώς, Γόρτυνος κτλ.). Αρα ο αφορισμός του έχει αναιρεθεί στην πράξη.

Αυτός είναι κόσμος της φθοράς και του θανάτου που ζούμε.

Οπως όλα δείχνουν ο λυκοποιμένας της Αυστραλίας και συνθηκολόγος της προδοτικής για την Ορθοδοξία συμφωνίας του Μπαλαμάντ Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός (Χαρκιανάκις) θα πεθάνει αρχιερέας -και πιθανότατα εν ενεργεία Αρχιερέας-, ενώ ο δούλος του Θεού Νικόλαος Σωτηρόπουλος κοιμήθηκε αφορισμένος.

Για την ψυχή του ακάματου εργάτη του Ευαγγελίου που "εδούλευσεν το Ευαγγέλιον" ανιδιοτελώς για δεκαετίες ως ιεροκήρυκας, ως αντιαιρετικός και δη ως αντιοικουμενιστής θεολόγος και ως συντάκτης περισπούδαστων θεολογικών βιβλίων και άρθρων, ευχόμαστε διακαώς προς τον Κύριο:

“Εν σκηναῖς δικαίων τάξαι, 
ἐν κόλποις Ἀβραάμ ἀναπαύσαι, 
καὶ μετὰ Αγίων και δικαίων συναριθμήσαι, 
ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος.”

Ευτύχησα να γνωρίσω τον μ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο πριν πολλές δεκαετίες στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβή -το 1976 αν θυμούμαι καλά-, όταν ως υπεύθυνος του ΧΙΝ “Ο Παντοκράτωρ” είχα μεταβεί στη Μονή για προσκύνημα με ομάδα νέων του Ιδρύματος. Ηταν τόσον ευγενής και πρόθυμος να επαινέσει ότι καλόν νόμιζε ότι έβλεπε. Μνησθείη Κύριος ο Θεός των αγώνων, της ευγενείας και της αγάπης του προς την Εκκλησία του Χριστού.

Οι ομιλίες του πολλές φορές ήταν διατυπωμένες σε πολύ οξύ τόνο, αλλά η συναστροφή μαζί του σε έπειθε ότι ήταν άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Ως άνθρωπος και ως θεολόγος έπεσε σε σφάλματα, αλλά όσο κακοπροαίρετος και εμπαθής και αν είσαι, οφείλεις να αναγνωρίσεις ότι σίγουρα δεν του άξιζε να πεθάνει αφορισμένος προπαντός αφού λυκοποιμένες σαν τον Αυστραλίας Στυλιανό και τον Μεσσηνίας κ. Σαββάτο δεν έχουν καν καθαιρεθεί για το πλήθος των ανομιών και των κακοδοξιών τους.

“Προσδοκούμεν ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος” όταν θα έλθει ο Κύριος για να κρίνει “ζώντας και νεκρούς ου της Βασιλείας Του ουκ έσται τέλος”. Τότε θα γίνει ο οριστικός αφορισμός των αδίκων από των δικαίων.

Αγαθή και ανιδιοτελής ψυχή ο μεταστάς, δόκιμος θεολόγος, παραγογικότατος συγγραφέας και ακαταπόνητος εργάτης του Ευαγγελίου.
 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους γονείς τους!

Madrugada - Honey Bee

Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται...Ο χρόνος μου είναι λίγος
για να συζητώ για τους τίτλους, τις επικεφαλίδες
Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται… 
Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση.
Που μπορούν να γελούν με τα λάθη το
υς.
Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.
Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους.

Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν

μαζί με την αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.


~Mario de Andrade


πηγή 

Να μη λέμε ψέματα*

http://www.parapolitika.gr/Media/Default/images/simfono-sumviosis_23072014100049.jpg
 
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
 
Στη Δημοκρατία πρέπει να κρατάει λίγο το ψέμα. Για να μην περνάει πρέπει ο λαός να ενημερώνεται για την αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι. Δυστυχώς τα ψέματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και όσο πιο πολλά και μεγάλα είναι τόσο πιο πικρές γίνονται οι αλήθειες. Οι Έλληνες τα ψέματα τα έχουμε πληρώσει – κυριολεκτικά - πολύ ακριβά και φαίνεται πως έχουμε αποκτήσει πλέον κάποια πικρή εμπειρία.

Η εισαγωγή αφορά στα ψέματα που λέγονται, εν όψει της κατάθεσης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Για την πρόταση - τροπολογία σ’ αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, να διευρυνθεί το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, πρέπει να επισημανθούν ορισμένες αλήθειες. H πρώτη και κύρια είναι πως στην Ευρώπη δεν είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε από τους πρώτους που επιχειρείται να επιβληθεί η εξομοίωση των ομόφυλων ζευγαριών με τα φυσικά ζευγάρια.

Μόνο εννιά είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( από τις 28) και δύο εκτός αυτής που δέχονται τον «γάμο» των ομοφύλων (Σημ. Σε παρένθεση το έτος εφαρμογής του σχετικού Νόμου): Ολλανδία (2001), Βέλγιο (2003), Ισπανία (2005), Σουηδία (2009), Πορτογαλία (2010), Δανία (2012), Γαλλία (2013, από τους πρώτους Νόμους του κ. Ολάντ). Εκτός ΕΕ είναι η Νορβηγία (2009) και η Ισλανδία (2010). Μια κάποια μορφή αστικής σύμβασης έχουν 17 χώρες από τις 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης – μεταξύ των οποίων και οι μικροσκοπικές Ανδόρα και Λιχτενστάϊν. Γιατί εμείς προτρέχουμε; Για να φανούμε «προοδευτικοί»; Σε ποιους;…

Το συμβόλαιο συμβίωσης δεν είναι κάτι απλό, όπως το παρουσιάζουν κάποιοι. Είναι το πρώτο βήμα στον «γάμο» και στην εξίσωση της φυσιολογικής και πραγματικής κατάστασης σύζευξης των δύο φύλων με την φαντασιακή κατάσταση. «Τρίτο φύλο» δεν υπάρχει παρά στα μυαλά ορισμένων. Ερμαφρόδιτα είναι στη φύση μόνο κατώτερα, ή ατελέστερα όντα.

Οι ακτιβιστικές ομάδες πίεσης των ομοφυλοφίλων προπαγανδίζουν συστηματικά και σε διεθνή κλίμακα, αλλά μόνο στις θεωρούμενες χριστιανικές χώρες. Αντίθετα, η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται στο Ισραήλ, αφού ο Ιουδαϊκός Νόμος την απορρίπτει απολύτως, και στο Ισλάμ γιατί το Κοράνι την τιμωρεί. Αφύσικη θεωρείται η ομοφυλοφιλία στις χώρες της Ασίας με τις διάφορες ανατολικές θρησκείες. Οι ηγετικές ομάδες των ομοφυλοφίλων χρησιμοποιούν για την επίτευξη των σκοπών τους διακεκριμένους επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Νικ. Αλιβιζάτος, νομικός σύμβουλος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συναντούν συχνά δυσκολίες στην εκτελεστότητά τους και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης γενικά, δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις χώρες μέλη τους. Αν ήταν, κατά το ΕΔΔΑ, λάθος η δημιουργία στην Ελλάδα του συμφώνου συμβίωσης μόνο στα ετερόφυλα ζευγάρια, γιατί προκάλεσε την προσφυγή των ομοφυλοφίλων ότι παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, τότε να καταργηθεί το σύμφωνο συμβίωσης και για τους λίγους ετερόφυλους που το χρησιμοποιούν. Το λάθος δεν διορθώνεται με άλλο, σοβαρότερο λάθος.-

*Το παρόν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» την 26η Αυγούστου 2014

Δις ισοβια για τον Κουτσούμπα! (Με το νεο κώδικα…)

 http://www.paraskhnio.gr/wp-content/uploads/2014/02/dimitris-koutsoumpas.jpg

Η δηλωση Κουτσουμπα σχετικα με αντριτατσιστικο και γκεϊ : -«Εμείς συμφωνούμε να μην υπάρχει ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ζήσουν μαζί, αυτό θεωρούμε ότι είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είναι δημόσια και ούτε πρέπει να γίνει και με τέτοια νομοθετική ρύθμιση όπως είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι άλλο ζήτημα η οικογένεια, τα ετερόφυλα ζευγάρια που μπορεί να κάνουν οικογένεια, γιατί μετά ανοίγει ένας δρόμος που αφορά το παιδί, το πώς μεγαλώνει, τα πρότυπα που έχει. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Όμως θα πρέπει να διώκονται όσοι συμπεριφέρονται ρατσιστικά όχι μόνο στα ομόφυλα ζευγάρια αλλά σε οποιονδήποτε ανήμπορο ή που έχει μια ιδιαιτερότητα».
-Θα συμφωνήσετε σ’ αυτό που ακούγεται για τα ομόφυλα ζευγάρια να μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί;
-«Δε συμφωνούμε μ’ αυτήν τη θέση.»
Μια για την δικτατορια του προλεταριατου και μια για τους γκεϊ.
Δημητρης Καμμενος
ΠΠ

πηγή 

Νικολόπουλος: Δεν δέχομαι να προσχωρήσω στην λογική της gay ατζέντας

  http://www.paraskhnio.gr/wp-content/uploads/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.jpg
 
Ύστερα από το σάλο που ξέσπασε στα social media αλλά και τα ΜΜΕ από το tweet του Νίκου Νικολόπουλου κατά του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, ο ίδιος έκανε την εξής δήλωση:
"Κάποιοι στη Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας προσπαθούν "βιαίως" και ποικιλοτρόπως - νομοθετικά και "διδακτικά" - να "φυτέψουν" στο συλλογικό μας υποσυνείδητο την αρσενοκοιτία ως φυσιολογική.
Δεν δέχομαι να προσχωρήσω στην λογική της gay ατζέντας, την οποία θέλουν κάποιοι να επιβάλλουν. Δεν καταδικάζω πρόσωπα αλλά συμπεριφορές.
Αυτή η επιχειρούμενη ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, αφενός συνιστά βλασφημία προς το Θεό - Δημιουργό και προς τους Πατέρες της Εκκλησίας και αφετέρου υπονομεύει τη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας .
Δεν μπορεί να μεγαλώνουν τα παιδιά μας με τέτοιες παραδοχές, ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά.
Άλλο πράγμα η ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές και άλλο η απαξίωση της ηθικής αποδοχής των μη φυσιολογικών συμπεριφορών.
Δεν δέχομαι το διαστροφικό να προβάλλεται ως εφάμιλλο με το φυσιολογικό.
Κάποιοι επιχειρούν το «παρά φύσιν» να το κάνουν κανονικό.
Δεν μπορεί να απαιτούν την αξίωση της ηθικής αποδοχής.
Δεν μπορεί αυτές οι συμπεριφορές να είναι τα πρότυπα των παιδιών μας.
Εμείς ως Χριστιανοδημοκράτες όντες αντιτιθέμενοι στην παρά φύσιν εκτροπή, δεν πολιτικοποιούμε κοινωνικά την διαφορετικότητα, αλλά θα αγωνιστούμε για την μη εξάπλωση της, διακηρύττοντες ότι δεν υπάρχει άλλη ταυτότητα φύλου εκτός του "άνδρα και της γυναίκας" και δεν μπορεί η όποια ψυχοπαθολογική εκτροπή να γίνει προστατευόμενο έννομο αγαθό στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα.
Είναι καιρός να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε ποιο Ζάππειο περιλαμβάνονταν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες περί της ποινικοποίησης της ελεύθερης έκφρασης ή ακόμη της «ανίδρυσης του νέου τύπου» ανθρώπου.
Επίσης είναι καιρός να απαντήσει ο κ. Σαμαράς εάν μετά την ψήφιση της έκθεσης Λούνατσεκ και του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, έχει συμφωνήσει με τον προτεινόμενο Πρόεδρο Δημοκρατίας να αλλάξει τους θεσμούς Δικαίου , αντιγράφοντας εκείνους του Ευρωπαϊκού Βορρά, προωθώντας δηλαδή για ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, το «Σύμφωνο Συμβίωσης» των λεγόμενων «ομόφυλων ζευγαριών» και εν συνεχεία την παιδοφιλία και την κτηνοβασία, όπως συμβαίνει στην Ολλανδία και στην Γερμανία.
Αυτό θα είναι «βόμβα» στα θεμέλια της πατρίδας μας.
Επιτέλους είναι ώρα να μιλήσουμε ειλικρινά ως κοινωνία".
 

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ

Πόπη ΣουφλήΓράφει η Σοφια

 Εκτός από τα υπόλοιπα ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττουν στην Μέση Ανατολή, τα μαυροντυμένα Ορκ του Sauron (το όνομα είναι Σαύρων επί το ελληνικότερον), δολοφονώντας στυγερά κόσμο στο δρόμο, βλέπουμε και κάτι άλλο.

Σήμερα μάθαμε ότι τα ορκ της “ΙΣΙΣ” έσφαξαν άλλον έναν Κούρδο αιχμάλωτο, ενώ έχουν αιχμαλωτήσει κι άλλους Κούρδους.
Κυκλοφορούν και εικόνες και βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Προσέξτε κάτι…. ο αιχμάλωτος που σφαγιάσθηκε, οι άλλοι Κούρδοι αιχμάλωτοι, ο Φόλεϋ,
είναι ντυμένοι ομοιόμορφα με πορτοκαλί!

Σαν να κρατούνται από δομές
οργανωμένου κράτους, κι όχι από κρυφίως χρηματοδοτούμενους κατσαπλιάδες.

Σε τι παραπέμπει η στυλιστική επιλογή των τζιχαντέων;
Δεν θυμίζει κραυγαλέα αυτά που φοράνε οι φυλακισμένοι των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο;….
Πού βρήκαν τις στολές τα τζιχάντια;
Ποιος τους τις προμήθευσε;
Ποιος τις κατασκεύασε;
Ποιος τις πλήρωσε;

Από πότε έχουν παραδοθεί;
Πώς έφτασαν στα χέρια τους;
Ποιος είναι ο “ταχυδρόμος” που έκανε την παράδοση;
Ποιος αποστολέας; Λένε “ακολούθησε το χρήμα” αλλά μπορεί να ισχύει και το “ακολούθησε την στολή”.


Ποιος αποφάσισε ότι οι αιχμάλωτοι θα ντύνονται με πορτοκαλί στολές; γιατί; Τι σημειολογία έχει αυτό;

Όλο αυτό το συγκεκριμένο, το ομοιόμορφο το οργανωμένο, δηλώνει πώς ό,τι λαμβάνει χώρα στην Μέση Ανατολή έχει σχεδιαστεί σε γραφεία υπηρεσιών, οργανωμένου κράτους, με ψυχολόγους και επιτελείς που, εκτός όλων των άλλων στόχων, θέλουν να δημιουργήσουν συγκεκριμένους συνειρμούς και συγκεκριμένο συναισθηματικό αποτέλεσμα πάνω στην διεθνή κοινή γνώμη.

Άρα προσφέροντας στα ΜΜΕ την εικόνα των αιχμαλώτων τους, όπως οι τρόφιμοι του Γουαντάναμο, με ποιους ταυτίζονται συνειρμικά κι υποσυνείδητα οι δεσμώτες τους;;;;;; Με τους Αμερικανούς!

Είμαστε δυνατοί όπως οι Αμερικανοί!! Αυτό λένε! (εξάλλου με αμερικανικό οπλισμό κι αμερικανική εκπαίδευση προχωρούν! και ποιος ξέρει πόσοι κρυφοί contractors των ΗΠΑ παριστάνουν τους Τζιχαντιστές στα πεδία των επιχειρήσεων…)

Και τι αλλό έχουν πει με τους χάρτες και τις φανφάρες που φρόντισαν να κυκλοφορήσουν ;;;;; Θα σας κατακτήσουμε…. Άρα ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ…
Μήπως;;;;;;
….Κι ενωθείτε υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να μας αντιμετωπίσετε… μήπως;;;;

Θυμίζει την τακτική Problem -reaction- solution.
PROBLEM Πάνοπλοι τζιχαντιστες που κατακτούν και σφάζουν
REACTION ο κόσμος αρχίζει να τρομάζει και ζητάει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει κάτι! (βασικά έχει ήδη κάνει! έφτιαξε τους τζιχαντιστές!)
SOLUTION Ενώνονται όλοι με τις ΗΠΑ και με χαρά τους δίνουν τον έλεγχο για να τους σώσουν!

Όλοι πίσω στο μαντρί!Σε τι είδους γραφεία λέτε ότι ότι σχεδιάστηκαν όλα αυτά; Σε τέντες κάτω απ’ την άμμο από την οποία υποτίθεται ότι ξεπήδησαν ξαφνικά αυτοί; ή κάπου αλλού πολύ καιρό πριν, με κλιματισμό και άφθονο κρατικό χρήμα;

Ποια είναι η πηγή όλων αυτών; Είναι στην Μέση Ανατολή ή κάπου αλλού πιο μακρυά;

Γιατί ας μην ξεχνάμε, “Λεφτά Υπάρχουν” για χλιδές και για εγκλήματα!


πηγή

Οι 60 πιο δυνατές φωτογραφίες που αιχμαλωτίζουν το ανθρώπινο πνεύμα

Οι 60 πιο δυνατές φωτογραφίες που αιχμαλωτίζουν το ανθρώπινο πνεύμα
Αυτή η ξεχωριστή συλλογή στιγμών, αντιπροσωπεύει τη χαρά, την αθωότητα, την απελπισία και την αθάνατη επιμονή που υπάρχει μέσα σε όλους μας.
Δεν έχει σημασία από πού είμαστε, αυτά είναι τα συναισθήματα που μας ενώνουν – είναι αυτά που μας κάνουν ανθρώπους. Εμείς θελήσαμε να βρούμε 60 φωτογραφίες που αιχμαλωτίζουν αυτό το πνεύμα και ελπίζουμε να τις απολαύσετε.
Ενας Βραζιλιάνος διαδηλωτής στέκεται μπροστά σε ΜΑΤ που πυροβολούν
A Brazilian protester stands before gunfire during protests against corruption and police brutality.
 
Ο λοχίας Φρανκ Πρέιτορ προσέχει ένα μόλις δύο εβδομάδων γατάκι κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας
 
Sergeant Frank Praytor looks after a two-week old kitten during the height of the Korean War.
 
Ενα περίεργο κοριτσάκι από το Αφγανιστάν κρατάει το χέρι μίας Αμερικανίδας στρατιώτη
A curious Afghan girl holds the hand of an American soldier.
 
 
Ενας Βορειοκορεάτης χαιρετά τον Νοτιοκορεάτη αδελφό του, μετά από μια ενδοκορεατική προσωρινή επανένωση της οικογένειας
A North Korean waves at his South Korean brother after inter-Korean temporary family reunions.
 
Η Τάνια Σέιν γέρνει πάνω στον τάφο του συζύγου της μια ημέρα πριν από την επέτειο του γάμου τους, στις 16 Οκτωβρίου 2013
 
Thania Sayne leans on the headstone of her husband the day before their wedding anniversary on 16 October 2013.
Η Αννα Φίσερ, αστροναύτης, στο εξώφυλλο του περιοδικού Life το 1985. Ηταν η πρώτη μητέρα που πήγε στο διάστημα
Anna Fisher, astronaut, with stars in her eyes on the cover of Life magazine in 1985. She was the first mother in space.
 
 
 
Ενας δημοσιογράφος τρέχει κατά μήκος μίας γέφυρας για να σώσει ένα μωρό κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου
A journalist dashes across a bridge between to rescue a baby during Civil War. [1936]
 
Ενα αγόρι από τη Ρουάντα, σημαδεμένο, μετά την απελευθέρωσή του από ένα στρατόπεδο θανάτου
A Rwandan boy left scared after being liberated from a death camp.
 
Ο Χαμίντ Σαρντάρ απαθανατίζει μία φυλή γυναικών στο Νεπάλ το 2009

Hamid Sardar captures a tribal Chhetri woman in Nepal. [2009]
Ενα μικρό αγόρι διασχίζει ένα δρόμο του Λονδίνου με το παιχνίδι του που δεν είναι άλλο από ένα διώροφο λεωφορείο
A boy crosses a London street in the 1960s with a toy double decker.
 
Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Ντόναλντ Σπίντλερ βγάζει ένα εξάχρονο παιδί από την φωτιά στην Ιντιάνα
Captain Donald Spindler pulls 6 year-old Aaliyah Frazier from a fire in Indiana
Ενας άνδρας διαμαρτύρετε στην πλατεία Τιαν Αμέν στο Πεκίνο το 1989
 
A man protests in Tiananmen Square, Beijing [1989]
Η Νάνσι Ντιβόνο, βιολιστής, κλαίει καθώς παίζει σε ένα κονσέρτο αφιερωμένο στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου
 
Violinist, Nancy Dinovo, cries while playing during a service at Christ Church Cathedral in downtown Vancouver for the September 11 victims.
Το παιδί ενός μέλους της ΚΚΚ αγγίζει την αντανάκλασή του στην ασπίδα ενός αφροαμερικανού αστυνομικού
The child of a KKK member touches his reflection in an African American police officer's riot shield during a demonstration. [1992]
Μετά από 60 χρόνια, παραδίδεται στην Κλάρα Γκαντ το πτώμα του συζύγου της που χάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Κορέα
Clara Gantt is reunited with her husband's body after more than 60 years. Sergeant Joseph Grantt went missing during the Korean war.
 
 
Κορίτσια κάνουν σκέιτ στην Τεχεράνη
Skater girls in Tehran.
Η 10χρονη από την Υεμένη χαμογελά αφού το δικαστήριο της έδωσε διαζύγιο από τον ενήλικο σύζυγό της
10 year old Yemeni girl smiling after she was granted a divorce from her husband - a grown adult.
Ενα μωρό 3 εβδομάδων με αλμπινισμό κοιμάται δίπλα στο ξαδελφάκι του
3 weeks old infant with albinism snuggles up to his cousin for a snooze.
Ο υπολοχαγός Ρόμπερτ Στιρμ επανενώνεται με την οικογένειά του, αφού αφέθηκε ελεύθερος μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ
Lt. Colonel Robert L. Stirm is reunited with his family after being taken prisoner during the Vietnam war.
Ενας Ιρλανδός έφηβος φωνάζει σε έναν Βρετανό στρατιώτη
An Irish teenager yells at British soldiers during unrest in Northern Ireland
 
 
 
Dr. Religa monitors his patient's vitals after a 23 hour long heart transplant surgery. His assistant is sleeping in the corner. [1987]
The patient not only survived the surgery, but outlived his doctor.
 
Διαδηλωτής παίζει πιάνω καλύπτοντας τους ήχους του χάους, με τα ΜΑΤ στον φόντο
Protester plays piano over the sounds of chaos, with riot police in the backdrop.
Supporters celebrate as Minnesota legalizes gay marriage
 
The tattoo of wounded soldier Kyle Hockenberry becomes truth
 
A bus of caring people save a woman who tried to commit suicide in China.
Ενα μωρό περνιέται μέσα από τα συρματοπλέγματα για να δοθεί στους παπούδες του σε ένα κέντρο προσφύγων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο
Agim Shala is passed through a barbed wire fence to his grandparents at a camp for refugees of the Kosovo War