Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Πυρά κατά ΣΥΡΙΖΑ και ελληνικής πολιτείας για την Θράκη από τον Σιατίστης Παύλο

 http://3.bp.blogspot.com/-6jZoKJH7qvQ/U1pH2UXBzfI/AAAAAAAAFAw/ru3974cpAIY/s1600/2695221.jpg

Σε όσους συνομωτούν εις βάρος της Θράκης και των ζητημάτων της, αναφέρεται σε νέο του άρθρο ο Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παύλος. ΣΥΡΙΖΑ, προξενεία και ελληνική πολιτεία βρέθηκαν στο στόχαστρο του Ιεράρχη που μιλά έξω από τα δόντια για την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιιωμάτων στην ευαίσθαιτη περιοχή της Θράκης.


 Ακολουθεί το ανακοινωθέν :

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. ΠαύλουΔιάβασα μέ πολλή προσοχή τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου σχετικά μέ τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν στήν Θράκη. Τούς προβληματισμούς του καί τά ἀμείλικτα ἐρωτήματά του. Παρετήρησα καί ὅσα διαδραματίσθηκαν τήν περίοδο ἐκείνη. Παρακολουθῶ ἀπό χρόνια τό ἔγκλημα τό ὁποῖον συντελεῖται εἰς βάρος τῆς Θράκης ὄχι ἀπό κάποιους ξένους, ἀλλά ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τούς ἕλληνες βουλευτές τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ἀνταλλάσουν τήν ἐκλογή τους μέ τήν ἐκχώρηση δικαιωμάτων καί τήν παράδοση ὅλου τοῦ Μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ εἰς τήν ἐξουσία τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου.Τό ἔγκλημα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀνακαλέσει τήν ὑπ’αὐτοῦ προταθεῖσα Ρομά Σαμπιχά ὡς ὑποψήφια εὐρωβουλευτή. Τολμῶ μετά τήν ἀπόφαση αὐτή νά πῶ ὅτι ὅλοι εἶναι ἴδιοι.Προτάσσουν τό κομματικό τους συμφέρον μπροστά ἀπό τά συμφέροντα τῆς πατρίδος. Ἡ πράξη αὐτή ἀπέδειξε ὅτι ὁ πραγματικός ἄρχων τῆς Θράκης εἶναι ὁ Τοῦρκος Πρόξενος.Κατανοῶ λοιπόν ἀπόλυτα τήν φράση πού Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς εἶπε παλαιότερα στόν τότε Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν.Τοῦ εἶπε μέ παρρησία: «Μᾶς πουλήσατε κ. Ὑπουργέ!». Καί ἐκεῖνος ἀρκέσθηκε νά πεῖ: «σκληρός ὁ λόγος σας, Σεβασμιώτατε!» καί σταμάτησε ἐκεῖ. Ἄν ἤθελε νά συνεχίσει θά ἔπρεπε νά προσθέσει: «ἀλλά δυστυχῶς ἀληθινός».Ἐδῶ καί χρόνια συντελεῖται μιά δυστυχῶς συνειδητή προδοσία. Ρομά καί Πομάκοι εἶναι μέν μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα ἀλλά ὄχι Τοῦρκοι τό γένος.Αὐτό τό γνωρίζουν καλά καί ἀντιδροῦν συνειδητά οἱ περισσότεροι στήν προσπάθεια τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου νά τούς ἐκτουρκίσει.Νέος ἄνθρωπος, ἕνα ξανθό παλληκάρι εἰσέρχεται στό γραφεῖο ἑνός Μητροπολίτη τῆς Θράκης καί τόν ἐρωτᾶ: «Σᾶς μοιάζω γιά Τοῦρκος, Σεβασμιώτατε; Ἔκπληκτος τόν κοιτάζει ὁ Ἐπίσκοπος. Καί ἐκεῖνος συνεχίζει: «σᾶς μοιάζω γιά Τοῦρκος, Σεβασμιώτατε; Πομᾶκος εἶμαι! Γιατί μᾶς σπρώχνετε στήν ἀγκαλιά τῆς Τουρκίας;».Αὐτή εἶναι ἡ συνείδηση, ἀλλά καί ἡ ἀληθινή ταυτότητα τῶν περισσοτέρων Πομάκων.Τόν ἴδιο ἀγῶνα κάνουν καί πολλοί Ρομά ὅπως ἡ προαναφερθεῖσα Σαμπιχά. Ποιό εἶναι τό βασικό ἁμάρτημα της; Ὅτι ἐπιθυμεῖ «τά παιδιά τους νά μαθαίνουν ἑλληνικά καί νά πηγαίνουν στά δημόσια Σχολεῖα».Καί ἕνας ἀπό αὐτούς πού πολέμησαν τήν ὑποψηφιότητα της δήλωσε περήφανα «ὅτι ἡ μειονότητα εἶναι συμπαγής». Οὐδέν ἀναληθέστερον τούτου. Οὐδέν ἀνθελληνικότερον τούτου. Ἀκόμη καί ἡ διαφορά τῶν ὀνομάτων τό δηλώνει. Ὅλες οἱ μειονότητες πρέπει νά ζοῦν ἐλεύθερες καί ὄχι ἡ μία νά καταπιέζει τίς ἄλλες καί δή μέ τίς εὐλογίες τοῦ κράτους.Ποιός λοιπόν τούς σπρώχνει στήν ἀγκαλιά τῆς Τουρκίας; Ἡ ἑλληνική Πολιτεία, οἱ βουλευτές τῆς περιοχῆς διαχρονικά. Οἱ τοπικοί ἄρχοντες.Τούς σπρώχνουν μέ τήν περιφρόνηση καί τήν ἀδιαφορία πού ἡ ἑλληνική Πολιτεία δείχνει πρός αὐτούς.Τό τουρκικό προξενεῖο παίζει τό παιχνίδι του. Ἡ Τουρκία εἶναι γιά Σᾶς ἡ καλή μάνα ὄχι ἡ κακιά Ἑλλάδα.Τά εἶπαν πρόσφατα καί πάλι στίς ἐκλογές πού γεννήθηκε ἕνα μόρφωμα, ἕνα τέρας τό μουσουλμανικό κόμμα.Ἄς καμαρώνουν οἱ «νονοί» του πού δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τά πολιτικά κόμματα τῆς Ἑλλάδος.Οι Ρομά καί οἱ Πομάκοι ἄν τείνουν εὐήκοον οὗς στήν πραπαγάνδα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου εἶναι γιατί ἡ ἑλληνική πολιτεία τούς πούλησε πάλιν καί πολλάκις.Ἀδιαφόρησε γι’αὐτούς. Ἄν οἱ πληθυσμοί αὐτοί εἶχαν τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μάνα, τά πράγματα θά ἦταν πολύ διαφορετικά.Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός τῆς Θράκης καί ἰδιαίτερα τῆς Κομοτηνῆς, ὅπου καί ἡ ἕδρα τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου, ζεῖ ὑπό καθεστώς φόβου ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας καί τῆς δραστηριότητος τοῦ Τούρκου Προξένου καί τῶν συνεργατῶν του.Οἱ ὑποσχέσεις καί οἱ ἀπειλές διαδέχονται οἱ μέν τίς δέ σέ ἕνα ἀγῶνα ὑποταγῆς τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ.Οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου εἶναι αὐτοί πού προσπαθοῦν νά ἐνημερώσουν τούς Πομάκους καί τούς Ρομά γιά τήν ἀληθινή ταυτότητα τους, εἴτε πρόκειται γιά Ρομά, εἴτε γιά Πομάκους, εἴτε γιά Ἕλληνες.Αὐτό φάνηκε ἰδιαίτερα στήν ἐπιμονή καί τήν πίεση γιά τήν ἀπόσυρση τῆς Ρομά Σαμπιχά ὡς ὑποψηφίας Εὐρωβουλευτοῦ. Καί δυστυχῶς ὁ ΣΥΡΙΖΑ, θά τό πῶ καί πάλι ἔσκυψε τό κεφάλι.Κάθε δικαιολογία γι’αὐτή τήν ἐνέργεια προσβάλλει τήν νοημοσύνη μας καί τήν ἀλήθεια.Στόν διωγμό αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων οἱ καλύτεροι συνεργάτες τοῦ Προξενείου εἶναι οἱ Ἕλληνες πολιτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων.Ὁ διωγμός τῆς γνωστῆς δασκάλας Χρυσῆς Νικοπούλου εἶναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ἀλλά ὄχι τό μοναδικό.Ἕνας πόλεμος λάσπης γι’αὐτήν, γιά πανεπιστημιακούς καθηγητές πού δουλεύουν μέ ἐξαιρετικό τρόπο νά στηρίξουν τήν ἑλληνικότητα τῶν μουσουλμάνων Πομάκων καί Ρομά.Ἀντίθετα τό Προξενεῖο ἦταν πολύ εὐχαριστημένο ἀπό κάποιες κυρίες πού τόλμησαν νά ἀπειλήσουν τούς ψυχωμένους λειτουργούς τῆς Παιδείας ὅτι θά τούς ἐξαφανίσουν ἀπό τήν Θράκη.Κάποιος ἔγραψε, ὅτι μετά ἀπό τίς τελευταῖες ἐκλογές ἀνεξάρτητα μέ τὀ ποιός νομίζει ὅτι κέρδισε, αὐτή πού ἔχασε εἶναι ἡ Ἑλλάδα καί ἔχασε μιά περιοχή της, τήν Θράκη.Κάποιοι θά τόν χαρακτηρίσουν ὑπερβολικό καί αὐτοί θά εἶναι οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων πού τά συμφέροντα τους συμπίπτουν μέ αὐτά τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου.Ἄν ἡ Θράκη θά σωθεῖ, θά σωθεῖ ἀπό ἄλλους καί ὄχι ἀπό τούς πολιτικούς της καί πρό παντός θά σωθεῖ ἀπό τόν λαό της.Εἶναι πολύ μεγάλη ἡ ὑπόθεση ἡ Θράκη γιά νά τήν χαρίσουμε σέ μερικούς ἐπαγγελματίες.Ὅταν πρίν σαράντα περίπου χρόνια πῆγα στήν Θράκη προσκεκλημένος ἀπό τούς φοιτητές γιά νά μιλήσω στό ἀμφιθέτρο τοῦ Πολυτεχνείου, ἐπισκέφθηκα καθηκόντως τόν τότε Μητροπολίτη Ξάνθης Ἀντώνιο.Σέ κάποια στιγμή τῆς συζήτησης μοῦ εἶπε: «ἐμεῖς παιδί μου, εἴμαστε μόνιμοι ἐδῶ, οἱ πολιτικοί ἔρχονται καί παρέρχονται. Ἐμᾶς οἱ ἄνθρωποι ἐμπιστεύονται καί μᾶς ἐνημερώνουν τί συμβαίνει».Τότε μοῦ φάνηκε περίεργος ὁ λόγος του, σήμερα τόν κατανοῶ ἀπόλυτα.Εἶναι εὐλογία Θεοῦ ὅτι σήμερα ἡ Θράκη διαθέτει καί νέους καί ἐξαιρετικούς Ἐπισκόπους πού ξέρουν καλά τά πραγματικά προβλήματα καί ἔχουν τό θάρρος νά μήν τά κρύβουν. Γιά σήμερα ἄς μείνω ἐδῶ.
 

Σεπτέμβρη μεταθέτουν τις απολύσεις στους Δήμους

http://4.bp.blogspot.com/-JyfjSS4wh80/TqkJDN_RGHI/AAAAAAAAAPk/jyjD4kulnVg/s320/dhmarxeio+gia+selida+2+anti+eklogon.JPG

Το φθινόπωρο αναμένεται να ανοίξει ξανά το κεφάλαιο των απολύσεων στους Δήμους όλης της χώρας καθώς τα κυβερνητικά επιτελεία έκριναν πως μια μάχη με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ μέσα στο καλοκαίρι θα αποτελούσε αρνητκό παράγοντα για τον τουρισμό λόγω απεργιών,
Η αίσθηση που υπάρχει είναι , πως ναι μεν ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απολύσεων στους ΟΤΑ, λέγοντας ότι μόνο εθελοντική κινητικότητα προβλέπει το πρόγραμμα προσαρμογής, αλλά είπε τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε ότι δεν θέλει αναστάτωση σε δήμους και περιφέρειες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, προκειμένου να μην πληγεί η εικόνα της χώρας ως τουριστικού προορισμού.Η ιδέα ότι μια πολυήμερη απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην αποκομιδή σκουπιδιών και ότι αυτό σε συνδυασμό με τη ζέστη θα δημιουργούσε πολύ αρνητικές εντυπώσεις στους ξένους επισκέπτες που κάνουν διακοπές εδώ έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης για το πάγωμα των απολύσεων στους ΟΤΑ.
Το θέμα μπορεί να ανοίξει εκ νέου το φθινόπωρο, ειδικά εφόσον η Τρόικα που θα επιστρέψει τον Ιούλιο στην Αθήνα επιμείνει στην τήρηση της δέσμευσης για άλλες 6.500 απολύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.Άλλωστε, η παράταση που δόθηκε για την ενδοδημοτική κινητικότητα είναι μέχρι τέλος Αυγούστου και ήδη ο υπουργός Εσωτερικών έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανοίξει το θέμα των απολύσεων σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 2.000. Κυβερνητικές πηγές όμως τονίζουν ότι το θέμα αυτό θα ανοίξει σε κάθε περίπτωση.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Αιτήσεις μαθητών σε επαγγελματικές σχολές Μεσολογγίου και Αγρινίου

 http://air.news.gr/cov/da/daskalos.JPG_b2.jpg

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2014-15 θα εισαχθούν:
α) στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 4.675 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 24 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1991-1998. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/8/2014 έως τη συμπλήρωσή τους, μέχρι και 19/09/2014.
β) στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ 2.075 μαθητές και μαθήτριες σε 22 νέες ειδικότητες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου ηλικίας έως είκοσι (20) ετών (όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 1999). Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 και από 25/8/2014 έως 30/9/2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας:
ΕΠΑ.Σ – ΣΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜ.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝ. – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 26410-21630
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 26310-51383

πηγή

H Σωματική Τιμωρία προκαλεί Επιθετική Συμπεριφορά


Η Σωματική τιμωρία ως τρόπος διαπαιδαγώγησης
και οι επιπτώσεις της.
 
Σωματική τιμωρία είναι η σκόπιμη επιβολή πόνου ή σωματικής δυσφορίας σε ανήλικο, με σκοπό τον έλεγχο συμπεριφοράς ή τον τερματισμό μιας πράξης και όχι τον τραυματισμό.


«Εγώ δεν χτυπώ το παιδί μου! Μόνο το χέρι του (ή τον ποπό) χτυπώ για να καταλάβει ότι κάνει κάτι κακό. Και εγώ έφαγα ''ξύλο'' και δεν έπαθα τίποτα. Έτσι έμαθα τι είναι το σωστό». 

Πολλοί γονείς δεν ξέρουν τον ορισμό της σωματικής τιμωρίας, ούτε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ως τρόπος διαπαιδαγώγησης, με αποτέλεσμα να τη χρησιμοποιούν νομίζοντας ότι πράττουν σωστά. 
Συνήθως τείνουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο που μας έχουν μάθει και εμάς οι γονείς μας, και επειδή αυτός ο τρόπος είναι οικείος και πολύ συνηθισμένος σε εμάς, τότε αυτόματα θεωρείται και σωστός.

Το ίδιο ισχύει και στον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Η διεθνής βιβλιογραφία βρίσκει ότι μεγάλο ποσοστό των γονέων, παγκόσμια, χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία ως τρόπο διαπαιδαγώγησης. Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα που έγινε σε 24 ανεπτυγμένες χώρες, έδειξε ότι το 63% των γονέων δήλωσαν ότι κάποιος μέσα στην οικογένεια χρησιμοποίησε σωματική βία ως τιμωρία σε παιδιά ηλικίας 2-4 χρονών. Επίσης, το 29% δήλωσαν ότι η σωματική τιμωρία είναι απαραίτητη για τη διαπαιδαγώγηση των
παιδιών. 
                     
 
Άλλο η κακοποίηση
Ο διαχωρισμός μεταξύ σωματικής κακοποίησης και σωματικής τιμωρίας επιβάλλεται, καθώς η σωματική κακοποίηση έχει σαφώς σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού. Κακοποίηση ορίζεται η δημιουργία τραυματισμού ως αποτέλεσμα ξυλοδαρμού ή άλλου τρόπου κακομεταχείρισης.
Σωματική τιμωρία είναι η σκόπιμη επιβολή πόνου ή σωματικής δυσφορίας σε ανήλικο, με σκοπό τον έλεγχο συμπεριφοράς ή τον τερματισμό μιας πράξης και όχι τον τραυματισμό. 

Υπάρχουν πολλές μορφές σωματικής τιμωρίας οι οποίες κυμαίνονται από σοβαρές σε πιο ήπιες.
Παραδείγματα σωματικής τιμωρίας μπορεί να είναι το χαστούκι, το απότομο ή άγριο σπρώξιμο, το χτύπημα με αντικείμενο ή χωρίς, το ταρακούνημα, το απότομο τράβηγμα, το τράβηγμα των μαλλιών ή του αφτιού, το δάγκωμα και άλλα. Ψυχολόγοι και ερευνητές τοποθετούν την κακοποίηση και τη σωματική τιμωρία σε μια συνεχιζόμενη γραμμή, όπου συχνά είναι δύσκολο να διαχωριστεί το ένα από το άλλο. Ακόμα και η πιο ήπια σωματική τιμωρία μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 
Οπότε, ποιες είναι οι επιπτώσεις στα παιδιά όταν χρησιμοποιείται η σωματική τιμωρία; 
Εδώ θα αναφερθούν μερικές από αυτές, καθώς το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί να βιώσει και να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο.
Εσωτερικός έλεγχος
Ο κυριότερος σκοπός για τον οποίο οι γονείς χρησιμοποιούν τη σωματική τιμωρία είναι για να σταματήσουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά στα παιδιά τους αυτόματα, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Οι στρατηγικές διαπαιδαγώγησης έχουν ως απώτερο σκοπό να διδάξουν στα παιδιά τον τρόπο να αποφασίζουν από μόνα τους για το ποιες είναι οι επιθυμητές και ποιες οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά μακροπρόθεσμα στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, κάτι το οποίο θεωρείται πιο σημαντικό από τη στιγμιαία υπακοή.
Παρόλο που με τη σωματική τιμωρία τα παιδιά σταματούν αμέσως την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αποτυγχάνουν στο να αποκτήσουν εσωτερικό έλεγχο για τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας να ρίχνουν την ευθύνη κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες σαν αιτία για τη συμπεριφορά τους.
Η σωματική τιμωρία δεν αναπτύσσει εσωτερικό έλεγχο, γιατί δεν διδάσκει την επιθυμητή συμπεριφορά, ούτε συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις των πράξεων της συμπεριφοράς σε άλλα άτομα.  
Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει την επιθυμία στα παιδιά να επαναλάβουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά χωρίς να «πιαστούν» αυτήν τη φορά. Πόσες φορές έχουμε δει παιδιά να επαναλαμβάνουν μια συμπεριφορά και να απολαμβάνουν το γεγονός ότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν το έχουν καταλάβει; Οι θεωρητικοί επισημαίνουν πως η δημιουργία εσωτερικού ελέγχου ενδυναμώνεται περισσότερο με στρατηγικές όπου οι γονείς χρησιμοποιούν τη δύναμή τους στο ελάχιστο, ενθαρρύνουν την επιλογή και την αυτονομία, και όταν προωθούν τις επιθυμητές συμπεριφορές δίνοντας επεξηγήσεις γι' αυτές.
Επιθετικότητα
Οι ερευνητές μελετούν τη συσχέτιση μεταξύ της σωματικής τιμωρίας και της επιθετικότητας στα παιδιά για περισσότερο από 50 χρόνια. Οι μελέτες δείχνουν ότι η σωματική τιμωρία σχετίζεται άμεσα με επιθετικές συμπεριφορές στα παιδιά, στους εφήβους αλλά και στους ενήλικες. 

Δηλαδή, τα παιδιά που μεγάλωσαν με τη σωματική τιμωρία δημιουργούν πεποιθήσεις οι οποίες επιτρέπουν τη βία ή την επιθετικότητα γιατί την έχουν βιώσει σαν κάτι οικείο, με αποτέλεσμα να εκφράζουν επιθετικότητα καθ’ όλην τη διάρκεια της ζωής τους.  
Αν οι γονείς προωθούν τις θετικές συμπεριφορές και παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σαν ήρεμα άτομα, τα οποία δεν χρησιμοποιούν επιθετικότητα για τον χειρισμό καταστάσεων, τότε τα παιδιά θα αντιγράψουν αυτό το πρότυπο.
Η σχέση γονέα-παιδιού
Η σωματική τιμωρία έχει αρνητικές επιπτώσεις επίσης στη σχέση γονέα και παιδιού. Η πρόκληση πόνου (όσο μικρός μπορεί να είναι, ή το τράβηγμα ή η δυνατή φωνή) δημιουργεί συναισθήματα φόβου, άγχους και θυμού στα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να γενικεύσουν αυτά τα συναισθήματα απέναντι στον γονέα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μιαν αρνητική σχέση, όπου το παιδί φοβάται και αποφεύγει τον γονέα. Ο φόβος και η αποφυγή καταλήγουν στην έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα στη σχέση, όπου αυτό μπορεί να επιφέρει περισσότερα προβλήματα στο μέλλον.

 

Ο ψυχικός κόσμος του παιδιού
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ διαταραχές, όπως κατάθλιψη, αλκοολισμός και χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν συσχετιστεί με τη σωματική τιμωρία. Μαζί με τα συναισθήματα φόβου και άγχους η σωματική τιμωρία, επίσης, μειώνει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης και της ειλικρίνειας, και αυξάνει το αίσθημα το παιδί να νιώθει αβοήθητο και εξευτελισμένο

Αυτά τα συναισθήματα, όταν είναι συνεχόμενα, μπορούν να προκαλέσουν ψυχολογικές διαταραχές. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική τιμωρία επιφέρει περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα παρά θετικά αποτελέσματα. 
Μερικά από αυτά είναι ο μειωμένος εσωτερικός έλεγχος, η ανάπτυξη της επιθετικότητας, λόγω αντιγραφής των γονέων, και οικειότητας, η αρνητική σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού και τα ψυχολογικά προβλήματα.  
Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μπορεί να επιτευχθεί με θετικά αποτελέσματα, ως προς την ανάπτυξή τους, με τη συζήτηση, την επεξήγηση, την ενθάρρυνση της αυτονομίας τους και της επιλογής.


sigmalive

Υποψηφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ και συνδικαλιστής της ΔΕΗ ΟΜΟΛΟΓΕΙ: Ξεπουλάνε κοιτάσματα 120 δισ. με τίμημα 1,5 δισ.

Ο Παντελής Καραλευθέρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. στις πρόσφατες ευρωεκλογές, συνδικαλιστής της ΔΕΗ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της  επιχείρησης, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ξεπουλάει τη "μικρή" ΔΕΗ με τίμημα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα κοιτάσματά της θα αποφέρουν σε μια 30ετία κέρδη 120 δισ. ευρώ.  

Δείτε το βίντεο από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1:

πηγή 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΙΘΩΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΙΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ Χ.Α - "ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ Ο ΧΡ. ΠΑΠΠΑΣ (VIDEO)

Αυτή την φορά μαθαίνουμε για μια ανατριχιαστική επιστολή που έχει στείλει ο Χρήστος Παπάς στις 15 Ιουνίου 1989 στον Βέλγο Λέον Ντέγκρελ ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Χίτλερ και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:

 «Θα ήθελα αξιοσέβαστε ήρωα στρατηγέ να σας διαβεβαιώσω για την σταθερή αληθινή και ακλόνητη πίστη εμού και των συναγωνιστών μου που ανήκουν στο ελληνικό εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής στην αιώνια μορφή του Φύρερ Αντολφ Χίτλερ και στα ιδεώδη που πηγάζουν στον αγώνα σας για μια καινούργια Ευρώπη. Εσείς μας δείχνετε τον δρόμο με το λαμπρό και παραδειγματικό ηρωισμό σας».
Δείτε το video:


πηγή

Αφιέρωμα της Ενορίας Ποταμού Κερκύρας προς τιμήν του Αγίου Βαρβάρου.

Βρήκαμε στο διαδύκτιο το αφιέρωμα που έκανε η Ενορία Ποταμού Κερκύρας για τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Βαρβάρου στο χωριό Τρύφος.

ΤΟ ΑΠΟΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΟΥ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΡΥΦΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     Πριν από ένα περίπου χρόνο η τοπική Εκκλησία της Κερκύρας και ειδικότερα το προάστιό μας, Ποταμός, είχε την ιδιαίτερη ευλογία να υποδεχθεί ως μόνιμη πηγή αγιασμού το απότμημα της τιμίας κάρας του Οσίου Πατρός ΒΑΡΒΑΡΟΥ του Πενταπολίτου και Μυροβλήτου, προερχόμενο έκ της πόλεως Vondjan της σημερινής Κροατίας.
        Ο πολύτιμος αυτός θησαυρός, μετά από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κ ο σ μ ά και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.  Ν ε κ τ α ρ ί ο υ, μεταφέρθηκε στην περιοχή Τρύφος Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να τεθεί σε προσκύνημα με την ευκαιρία της ετησίας μνήμης του Αγίου, την Δευτέρα 23 Ιουνίου.
        Το ιερό λείψανο μετέφερε τετραμελής αντιπροσωπεία της ενορίας μας, με επικεφαλής τον προϊστάμενο  της ενορίας και εφημέριό μας, π. Γεώργιο.
          Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21 Ιουνίου, στον κεντρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρύφου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κ ο σ μ ά, παρουσία του ιερού κλήρου, των αρχών της περιοχής και εκατοντάδων πιστών.
 
         Κατά την σύντομη δοξολογία ο Σεβασμιώτατος κ. Κ ο σ μ ά ς, με συγκίνηση αναφέρθηκε στο σημαντικό γεγονός της  παρουσίας του Αγίου στην περιοχή που περπάτησε, ασκήθηκε, απεβίωσε και ετάφη. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο εφημέριός μας ο οποίος και ετόνισε οτι ο Όσιος ΒΑΡΒΑΡΟΣ αποτελεί τον συνδετικό πνευματικό κρίκο που ενώνει τους Ποταμίτες με τους κατοίκους του Τρύφου.
        Εν συνεχεία άρχισε ο Αρχιερατικός Εσπερινός μετά το πέρας του οποίου και στον μεγάλο προαύλιο χώρο του Ναού πραγματοποιήθηκε παραδοσιακό πανηγύρι με την συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων της περιοχής.
        Την Κυριακή το πρωί, στον ίδιο Ιερό Ναό, την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριός μας, π. Γεώργιος, με τον εφημέριο του Ναού, π. Γεώργιο Τσαρνά και το διάκονο π.  Παΐσιο Κομποτιάτη.
         Το απόγευμα της ιδίας ημέρας το Ιερό Λείψανο βρέθηκε στο σημείο που βρίσκεται μέχρι και σήμερα ο τάφος του Αγίου, σε ορεινό τμήμα της περιοχής, οπου και ετελέσθη υπαιθρίως ο Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός, τη συμμετοχή του πανοσιολογιωτάτου πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμανδρίτου π. Επιφανίου Καραγεώργου  δεκάδων κληρικών.και παρουσία εκατοντάδων πιστών. Τον θείο λόγο κήρυξε ο εφημέριός μας ο οποίος αναφέρθηκε στον θαυμασμό που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί προς τους Αγίου όχι τόσο για τα χαρίσματα που τους έχουν δοθεί από τον Θεόν, όσο για τον αγώνα τους και κρατηθούν μακρυά από την φθορά της αμαρτίας.
         Την κυριώνυμο ημέρα, 23η Ιουνίου, στο ίδιο σημείο, ετελέσθη ο Όρθρος και η υπαίθρια  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβάσμιου και ενάρετου Επισκόπου Κ ο σ μ ά, ενώ τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης π. Παύλος Ντανάς, ο οποίος  και αφέρθηκε στον βίο του Αγίου και στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει κανείς προκειμένου να αποβάλλει την βαρβαρότητα που φέρει η αμαρτία και η απαμάκρυνση  από τον Θεόν. Να σημειωθεί οτι ο π. Παύλος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον Άγιο ΒΑΡΒΑΡΟΥ και έχει ι συγγράψει ένα υπέροχο βιβλίο σχετικά με την περίεργη βιοτή του Αγίου.
        Πρό της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας σχηματίσθηκε πομπή η οποία και κατευθύνθηκε στο σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, οπου και ευλογήθηκαν οι άρτοι της πανηγύρεως.
        Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρύφου εψάλλει ο Παρακλητικός κανόνας του Αγίου μετά το πέρας του οποίου ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου, και Αρχιερατικός Επίτροπος Κατούνας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Τριάντης, αφού ομίλησε και περιέγραψε τον ευλογημένο τριήμερο της παρουσιας του Αγίου στην περιοχή, ευχαρίστησε τον εφημέριό μας αλλά και τα μέλη της συνοδείας του για τον κόπο στον οποίο και υποβλήθηκαν προκειμένου να μεταφέρουν το Ιερό λείψανο. Ομοίως ακολούθως ο εφημέριός μας ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κ ο σμ ά για την ευκαιρία που τους έδωσε , για μία ακόμη φορά, να επισκειφθούν και να προσκυνήσουν τα μέρη εκείνα που αγίασε με την άσκησή του ο Όσιος ΒΑΡΒΑΡΟΣ. Επίσης ευχαρίστησε τον πανοσιολογιώταο πρωτοσύγκελλο, π. Επιφάνιο, τον αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Τριάντη, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, αρχιμανδρίτη π. Μακάριο Αντωνόπουλο αλλά και τον εφημέριο του Ναού π. Γεώργιο Τσαρνά, για την αβραμιαία φιλοξενία που επεφύλαξαν στην αντιπροσωπεία του Ποταμού.Τέλος ευχαρίστησε όλους τους πιστούς που όλο αυτό το διάστημα κατέκλυσαν τους χώρους οπου βρισκόταν το ιερό Λείψανο και με την παρουσία τους αυτή απέδειξαν οτι ο Άγιος ΒΑΡΒΑΡΟΣ κατέχει σημαντική θέση στο εικονοστάσι της καρδιάς τους. Τέλος τους προέτρεψε να προσεύχονται για τον Επίσκοπό τους και τους Ιερείς και να μην τους επηρεάζουν τα ακούσματα της εποχής αλλά να σταθούν όλοι κοντά στην Εκκλησία, η οποία και αποτελεί το μοναδικό και σωτήριο οχυρό και καταφύγιο των χριστιανών.
       Εν συνεχεία ο π. Νεκτάριος προέτρεψε τους πιστούς να  ασπασθούν, για μία ακόμη φορά, το λείψανο του Αγίου.  Μετά  τον ασπασμό την λειψανοθήκη παρέλαβε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης ο οποίος την οδήγησε στον προαύλιο χώρο του Ναού και την παρέδωσε και πάλι στον εφημέριό μας προκειμένου  να ξεκινήσει η επιστροφή προς την Κέρκυρα.
        Αξίζει να σημειώσουμε οτι το χρονικό αυτό το διάστημα, μας έκανε εντύπωση η ταπείνωση που κοσμεί τον Επίσκοπο κ. Κο σ μ ά, η σοφία του, η πραότητα, ο τρόπος της προσευχής του κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας αλλά κυρίως ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΟΓΟΣ του. Θεωρούμε τον ευατό μας άκρως ευεργετημένο για την ευκαιρία που μας δόθηκε να συλλειτουργήσουμε μαζί του, να συζητήσουμε πνευματικά θέματα αλλά και να βρεθούμε σε κοινή τράπεζα.
        Εντύπωση μας προκάλεσε η από καρδιάς φιλοξενία που μας προσφέρθηκε και της οποίας υπεύθυνος υπήρξε ο ακούραστος και αεικίνητος αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Τριάντης ο οποίος έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικότατο πνευματικό έργο στην τοπική Εκκλησία και ειδικότερα στην ενορία της Κατούνας οπου και διακονεί. Απόδειξη τούτου αποτελεί ο μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων που τον ακολουθούν σε όλη του την πορεία και σε όλες τις τις δραστηριότητες.
       Το σημαντικότερο όμως εξ όλων υπήρξε η μεγάλη ευλάβεια των απλών πιστών προς τον όσιο ΒΑΡΒΑΡΟ. Αντικρύσαμε  πολλούς ,ακόμη και νέους, που με δάκρυα στα μάτια  ασπάζοντο το ιερό λείψανο ενώ η συγκίνηση έφθασε στο αποκορύφωμα την στιγμή που η λειψανοθήκη ξεκινούσε τον δρόμο της επιστροφής.
       Πράγματι το προσκύνημα αυτό θα παραμείνει για πάντα  χαραγμένο στην καρδιά μας.
Σημείωση: Η τετραμελής αντιπροσωπεία της ενορίας εκτός από τον εφημέριό μας, π. Γεώργιο, αποτελείτο από την εκκλησιαστική Σύμβουλο κα Ευτυχία Μουρμουράκη, τον Ιεροψάλτη των Ναών μας και γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως κο Κων/νο Θύμη και τον Ιεροψάλτη και αναπληρωτή εκκλησιαστικό σύμβουλο κο Στυλιανό Παπικινό.
       
 
 
πηγή