Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Aπό νηπιακής ηλικίας, έχω συνηθίσει να κάνω το σταυρό μου βγαίνοντας από το σπίτι. Μετά το σεισμό του 1981, κάνω το σταυρό μου και μπαίνοντας στο σπίτι.


Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989).

Ο στρατιώτης με τ' άσπρα γένια!...

Άγιος Μηνάς

Πρόλογος

Στην ιστορία της Εκκλησίας, αγαπητέ αναγνώστα, έχουν λάμψει εξαιρετικές μορφές Αγίων και Μαρτύρων που την ελάμπρυναν με τα κατορθώματά τους τα υπεράνθρωπα. Άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, παιδιά και άνδρες και γέροι κατάλευκοι, διαφόρου μορφώσεως και κοινωνικής τάξεως, επαγγέλματος και καταγωγής, από τον ίδιο πόθο και τα ίδια ιδανικά κινούμενοι, έδωσαν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού.

Μεταξύ όλων αυτών των πολυαρίθμων ταγμάτων των Μαρτύρων, είναι και η τάξις των στρατιωτικών. Μεγάλες μορφές όπως οι μεγαλομάρτυρες Δημήτριος, Γεώργιος, Ευστάθιος, Μερκούριος, Μηνάς κ.ά. κατέδειξαν ότι δεν έχει καμμιά σημασία η εργασία και η απασχόλησι η καθημερινή για την αγιότητα και την Χριστιανική ζωή γενικώτερα.

Το Πνεύμα το Άγιον «όπου θέλει πνει». (Ιωαν. γ' 8). Ανεξαρτήτως εποχής, τόπου και εθνικότητος, ηλικίας και φύλου. Επομένως και σήμερα, που η κοινωνία μας έχει ανάγκην κυρίως αγίων, αυτό πρέπει να γίνη ο διακαής πόθος μας και το ύψιστον ιδανικόν, ο αγιασμός μας, η ανάπτυξι αγίων, που θ' αποτελέσουν τα πρότυπα για το ηθικό ανέβασμα της κοινωνίας μας και των νέων μας ειδικώτερα.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΝΑ

Εγκαταλείπει το στράτευμα

Ο Άγιος Μηνάς έζησε στην εποχή του βασιλιά Μαξιμιανού και καταγόταν από την Αίγυπτο, οι δε γονείς του ήταν ειδωλολάτρες.

Όταν ενηλικιώθηκε, γράφτηκε στην τάξι των στρατιωτικών. Υπηρέτησε στα βασιλικά στρατεύματα, στα Νούμερα (στρατιωτικά τάγματα) τα λεγόμενα Ρουταλικά, υπό τον ηγεμόνα Αργυρίσκο, στο Κοτυάειο της Φρυγίας.

Εκείνο τον καιρό ο Ταξίαρχος Φιρμηλιανός μάζεψε στρατιώτες και επήγε στην Μπαρμπαριά -έτσι ωνομαζόταν τότε η Β. Αφρική- για να την υπερασπίση από εχθρούς. Μαζί με τους στρατιώτες, που πήρε, ήταν και ο Άγιος Μηνάς, που ξεχώριζε τόσο για την ανδρεία του όσο και για τη φρόνησί του.

Κάποια ημέρα δόθηκε διαταγή από το βασιλιά οι στρατιώτες να συλλαμβάνουν τους Χριστιανούς και να τους βασανίζουν μέχρι ν' αρνηθούν την πίστι τους. Ο Μηνάς εμίσησε αυτό το ασεβές πρόσταγμα και αφήνοντας τη στρατιωτική ζωή έφυγε και ανέβηκε στο βουνό, όπου ήταν πάνω από το Κοτυάειο.

Προτίμησε να ζη με τα θηρία, παρά να βρίσκεται με τους εχθρούς του Χριστού ειδωλολάτρες. Εκεί έμεινε αρκετό καιρό καθαρίζοντας συνεχώς τον εαυτό του με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Άναψε στην καρδιά του ο πόθος της ομολογίας και του μαρτυρίου.

Ο άγιος Μηνάς στο όρος. Εικ. του 1737, από αυτό το σχετικό άρθρο

Ομολογία ενώπιον του ηγεμόνος

Μια μέρα, λοιπόν, που είχαν μεγάλο πανηγύρι οι ειδωλολάτρες, κατέβηκε από το βουνό και μέσα στο πλήθος κήρυξε το Χριστό Θεό αληθινό, λέγοντας:
- Μάθετε καλά, ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός, αυτά δε που σεις λατρεύετε είναι ξύλα αναίσθητα.

Όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω του γεμάτοι απορία για το πώς τόλμησε αυτός μόνος να παρουσιασθή μπροστά. Όσοι πάλι ήσαν κρυφοί Χριστιανοί χάρηκαν για το θάρρος του Αγίου. Οι ειδωλολάτρες έπιασαν τον Άγιο και κτυπώντάς τον τον έφεραν μπροστά στον ηγεμόνα της πόλεως Πύρρο.

Ο Πύρρος σεβάστηκε τον Άγιο εξ αιτίας της ηλικίας του -ήταν τότε πενήντα ετών- και της σεβασμίας μορφής του. Τον ρώτησε, λοιπόν, με ημερότητα:

- Ποιος είσαι, άνθρωπέ μου, από πού είσαι και ποια είναι η θρησκεία σου;

- Πατρίδα μου είναι η Αίγυπτος, αποκρίθηκε ο Άγιος, ονομάζομαι Μηνάς και ήμουν κάποτε στρατιώτης. Επειδή όμως είσθε ασεβείς και ειδωλολάτρες, άφησα το στράτευμα και πήγα στο βουνό. Τώρα δε ήλθα να παρουσιασθώ μπροστά σε όλους και να ομολογήσω την πίστι μου στον Χριστό, για να με ομολογήση και εκείνος σαν δούλο του στην βασιλεία των ουρανών, όπως το λέγει και μόνος του: «Όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς».

Θυμωμένος ο Πύρρος από την απάντησι, διατάζει την φυλάκισι του Μηνά μέχρι να σκεφθή πως θα τον θανατώση.

Το άλλο πρωί, αφού είχε τελειώσει πλέον η εορτή, έφερε πάλι ο ηγεμόνας τον Άγιο μπροστά του και τον κατηγόρησε για δύο λόγους: Πρώτα διότι άφησε την υπηρεσία του βασιλιά στο στρατό και δεύτερο επειδή τόλμησε να μιλήση με ασέβεια εμπρός σε τόσο πλήθος κατά την διάρκεια της εορτής.

Ο Άγιος τότε με θάρρος προσπάθησε ν' απολογηθή:

- Ναι, άρχοντα, έτσι πρέπει να ομολογούμε φανερά και με θάρρος και να μην φοβούμεθα, καθώς εκείνος είπε: «από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι» (Ματθ. ι' 28), αλλά να τον κηρύττωμε με την καρδιά και με τα λόγια, όπως ο Απόστολος Παύλος μας δίδαξε λέγοντας: «Καρδία γαρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν» (Ρωμ. ι' 10).

- Βλέπω, Μηνά, ότι δεν είσαι νέος άμυαλος, για να μην καταλαβαίνης το συμφέρον σου. Βρίσκεσαι πλέον σε γεροντική ηλικία. Μη φανής ανόητος και αφήσης τη γλυκειά ζωή προτιμώντας τον θάνατο. Σκέψου φρόνιμα και θα τιμηθής από τον βασιλιά, αλλά και οι θεοί θα σε συγχωρήσουν και ας τους ύβρισες χθες.

Ο Άγιος γέλασε μ' αυτά τα λόγια και αποκρίθηκε:

- Τίποτα δεν είναι ικανό να με χωρίση από την αγάπη του Χριστού μου, ούτε τιμές, αλλά ούτε και βασανιστήρια. Δοκίμασε, αν θέλης, και θα δης.
Βασανιστήρια σκληρά
Τότε ο Πύρρος με πολύ θυμό λέγει στους στρατιώτες:
- Πιάστε αυτόν τον ασεβή και τεντώστε τα μέλη του και κτυπήστε τον αλύπητα, για ν' απολαύση ό,τι ζητάει.

Δυο και τρεις φορές άλλαξαν οι στρατιώτες, επειδή εκουράζοντο, αλλά ο Άγιος καρτερικά υπέμενε, ώστε όλοι απορούσαν και τον θαύμαζαν.

Κάποιος παλιός φίλος του Αγίου, στρατιώτης, που λεγόταν Πηγάσιος, βλέποντας το καταπληγωμένο σώμα του Αγίου, τον πλησίασε και του λέγει:

- Δεν βλέπεις, Μηνά, ότι διαλύθηκε το σώμα σου από τις πληγές; Θέλεις να πεθάνεις άδικα; Πες, ότι θα θυσιάσης και ο θεός σου θα σε συγχωρήση, γιατί βλέπει ότι δεν το κάνεις με τη θέλησί σου.

Ο Άγιος τότε με ιερή αγανάκτησι του απαντά:
- «Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ψαλμ. στ' 9). Φύγε από μένα εχθρέ της αλήθειας που δεν είσαι φίλος. Εγώ τον Χριστό μου μόνο λατρεύω και θα με δυναμώση να υποφέρω τις πληγές.

Βλέποντας ο Πύρρος το άκαμπτο φρόνημα του Αγίου διέταξε να τον δέσουν ψηλά σε ξύλο όρθιο και με σιδερένια νύχια να του σχίζουν τις σάρκες του. Ενώ ο Άγιος υφίστατο αυτό το σκληρό μαρτύριο, ο άρχοντας τον περιέπαιζε λέγοντας:

- Κατάλαβες, Μηνά, καθόλου πόνο στο σώμα σου, ή θέλεις να σου προσθέσωμε κι άλλες τιμωρίες για να χαρής περισσότερο;

- Τι νομίζεις, άρχοντα, ότι με τέτοια παιγνίδια θα με αποσπάσεις από την ορθή πίστι; αποκρίνεται ο Μηνάς.

- Άφησε την κακή επιμονή, Μηνά, και δήλωσε υποταγή στον βασιλιά Μαξιμιανό, τον συμβουλεύει ο Πύρρος.

- Δεν αρνούμαι εγώ, άρχοντα, τον αιώνιο και ουράνιο Βασιλιά για να υποταχθώ στο φθαρτό και γήινο.

Ωραία εικ. του αγίου χωρίς στρατιωτική στολή, από τη μονή Σταυροβουνίου Κύπρου (φωτο από εδώ)

Βλέποντας ο Πύρρος την σταθερότητα του Αγίου προσπαθεί με άλλον τρόπο να τον κερδίση.
- Ποιος είναι αυτός ο αιώνιος βασιλιάς, Μηνά;

- Ο Ιησούς Χριστός είναι, ο Υιός του Θεού, εις τον οποίον υποτάσσεται γη και ουρανός.

- Και δεν ξέρεις ότι γι' αυτό το όνομα οργίζονται οι αυτοκράτορες και διατάζουν να τιμωρούμε χωρίς έλεος;

- Αν οργίζωνται οι αυτοκράτορες, εμένα δεν με στενοχωρεί, ούτε το σκέπτομαι. Εγώ έχω ένα σκοπό να πεθάνω ομολογώντας το Χριστό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;» (Ρωμ. η' 35).

Στη συνέχεια ο Μάρτυρας υπομένει σειρά βασανιστηρίων. Του τρίβουν το πληγωμένο σώμα με τρίχινο ύφασμα ή του καίουν τα μέλη με αναμμένες λαμπάδες. Τα λόγια του κατά την ώρα των φοβερών μαρτυρίων είναι:

- Σήμερα βγάζω τα δερμάτινα ενδύματα της αμαρτίας και παίρνω το φωτεινό ένδυμα της βασιλείας του Θεού. Έχω τον Χριστό μου βοηθό, που είπε να μην φοβούμεθα «από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι».

Ο Πύρρος απορούσε με την συμπεριφορά του μάρτυρος και του λέγει:

- Πες μου, Μηνά, από πού σου ήλθε τόση σοφία και απαντάς έτσι εσύ ένας στρατιώτης συνηθισμένος σε πολέμους και σφαγές;
- Ο Θεός μου μου δίνει την σοφία για να ελέγχω την ασέβειά σας. Αυτός είπε: Όταν πάτε μπροστά σε τυράννους για το όνομά μου μη σκεφθήτε τι θα πήτε, διότι θα σας δοθή εκείνη την ώρα σοφία»η ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν» (Λουκ. κα' 15).
- Εγνώριζε ο Χριστός σας, ότι πρόκειται οι Χριστιανοί να τιμωρηθήτε από μας; ρωτά ο Πύρρος.
- Επειδή είναι αληθινός Θεός, βεβαίως το εγνώριζε.
Ο άρχοντας δεν ήξερε πλέον τι άλλο να πη και προσπαθεί πάλι να επιτύχη το σκοπό του λέγοντας:
- Άφησε τα μάταια λόγια, Μηνά, και διάλεξε ένα από τα δύο: ή την φιλία σου με μας κερδίζοντας την ζωή σου, ή την ομολογία στο Χριστό σου κερδίζοντας τον θάνατο.
Και ο Άγιος:
- Με τον Χριστό μου ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα.
- Σε λυπάμαι, Μηνά, να σε θανατώσω. Έχεις μια ώρα ακόμα να σκεφθής και να αποφασίσης για την σωτηρία σου.
- Και δέκα χρόνια να μ' αφήσης δεν πρόκειται να αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό: να κηρύττω τον Χριστό μου Θεό αληθινό και να ονομάζω τους δικούς σας θεούς ξύλα και δαιμόνια.
Μαρτυρικό τέλος του Αγίου.
Τα βασανιστήρια συνεχίσθηκαν σκληρότερα μέχρι που ένας από τους στρατιώτες του άρχοντα που λεγόταν Ηλιόδωρος, συμβούλευσε τον Πύρρο λέγοντας:
- Αφέντη μου, οι Χριστιανοί, όπως και συ ξέρεις, είναι πολύ επίμονοι και δεν αλλάζουν γνώμη. Για να απαλλαγής, λοιπόν, απ' αυτόν, διάταξε να τον αποκεφαλίσουν.

Ο Πύρρος συμφώνησε και έδωσε εντολή για την θανάτωσι με αποκεφαλισμό.

Ενώ εβάδιζε ο Άγιος για τον τόπο της καταδίκης του, είπε σε μερικούς κρυφούς Χριστιανούς, που ακολουθούσαν:
- Σας παρακαλώ μετά τον θάνατό μου να πάρετε το σώμα μου και να το πάτε στην πατρίδα μου την Αίγυπτο.
Μόλις έφθασαν στο καθωρισμένο μέρος, ο Μάρτυρας ύψωσε τα χέρια του και προσευχόμενος έλεγε:

- Σ' ευχαριστώ, Κύριε, γιατί με αξίωσες να γίνω κοινωνός των παθημάτων. Σ' ευχαριστώ γιατί με κράτησες σταθερό στην ομολογία μου. Σε παρακαλώ, παράλαβε την ψυχή μου στην βασιλεία Σου.

Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του Αγίου. Τον αποκεφάλισαν στις 11 Νοεμβρίου. Το σώμα του και το κεφάλι του το έρριξαν στη φωτιά. Ό,τι απέμεινε το πήραν οι Χριστιανοί και το πήγαν στην Αίγυπτο, κατά την παραγγελία του Αγίου.

Οι άγιοι Μηνάς, Βίκτωρ και Βικέντιος, που γιορτάζουν την ίδια μέρα (10 Νοε). Για τη ζωή τους δες εδώ.

Θαύματα

Ο Μεγαλομάρτυρας Μηνάς έλαβε την χάρι να κάνη θαύματα, μερικά από τα οποία αναφέρομε:
1) Κάποιος Χριστιανός πλούσιος υποσχέθηκε να δωρίση ένα δίσκο αργυρό στην εκκλησία του Αγίου. Πήγε, λοιπόν, στον χρυσοχόο και του είπε να κατασκευάση δύο δίσκους και να γράψη επάνω στον ένα το όνομα του Αγίου και στο άλλο το δικό του. Όταν πήγε να τους πάρη, είδε ότι του Αγίου ήταν ωραιότερος, τον κράτησε, λοιπόν, χωρίς να σκεφθή, για δικό του.

Ταξιδεύοντας στην θάλασσα του έφερε ο υπηρέτης του, ενώ έτρωγε, τον δίσκο του Αγίου με φαγητά. Όταν τελείωσε το γεύμα ο υπηρέτης πήρε τον δίσκο για να τον πλύνη στη θάλασσα, του έφυγε όμως από τα χέρια του και έπεσε στο βυθό. Ο υπηρέτης φοβήθηκε και έπεσε κι αυτός στη θάλασσα για να τον βρη. Βλέποντας αυτά ο αφέντης του κατάλαβε το σφάλμα του και έλεγε:

- Αλλοίμονό μου, επειδή κράτησα το δίσκο του Αγίου έχασα και τον δούλο μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ να βρω έστω το λείψανο του δούλου μου και να προσφέρω δυο δίσκους στον Άγιο.
Βγήκε από το πλοίο και έψαχνε στην παραλία ελπίζοντας να δη το νεκρό δούλο του. Τότε βλέπει τον υπηρέτη του ζώντα να βγαίνη από τη θάλασσα κρατώντας τον δίσκο του Αγίου.
Όλοι όσοι ταξίδευαν με το πλοίο είδαν το θαύμα και εδόξασαν τον Θεό. Ο δε δούλος διηγήθηκε τα εξής:

- Μόλις έπεσα στη θάλασσα ήλθαν και με πήραν τρεις άνδρες. Ο ένας ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία και φορούσε στρατιωτική στολή, ο άλλος ήταν πολύ νέος και ο τρίτος ήταν διάκονος. Αυτοί από τον βυθό με ωδήγησαν μέχρι την παραλία.

Οι τρεις εκείνοι άνθρωποι ήταν ο Άγιος Μηνάς, ο νέος ήταν ο Άγιος Βίκτωρ και ο διάκονος ο Άγιος Βικέντιος, οι οποίοι μαρτύρησαν την ίδια ημέρα (11 Νοεμβρίου). Ο Άγιος Βίκτωρ στις 11 Νοεμβρίου του 160, ο Άγιος Βικέντιος στις 11 Νοεμβρίου του 235 και ο Άγιος Μηνάς στις 11 Νοεμβρίου του 296.

2) Άλλοτε πάλι ήρθαν στον Ναό του Αγίου ένας χωλός και μια γυναίκα βωβή, για να ζητήσουν θεραπεία. Κατά τα μεσάνυχτα ενώ κοιμόντουσαν, παρουσιάζεται ο Άγιος στο χωλό και του λέγει:
- Τώρα που είναι ησυχία πήγαινε και πάρε το σκέπασμα της βωβής και θα γίνης καλά.
Τραβώντας το σκέπασμα ο χωλός ετρόμαξε η βωβή και εφώναξε κατηγορώντας τον χωλό, εκείνος πάλι ντροπιάσθηκε και έφυγε τρέχοντας. Έτσι θεραπεύθηκαν και οι δύο.

Ο άγιος Μηνάς με το Χριστό μέσα του (στην καρδιά του). Εικ. από την ομώνυμη σχολή βυζαντινής μουσικής της Μητρόπολης Καστοριάς.

 3) Κάποιος Εβραίος είχε φίλο κάποιο Χριστιανό, στον οποίον εμπιστευόταν χρήματα όταν επρόκειτο να ταξιδέψη. Μια φορά, λοιπόν, του άφησε πεντακόσια νομίσματα. Όταν γύρισε ο Εβραίος ο Χριστιανός αρνήθηκε λέγοντας:

- Αυτή τη φορά δεν μου άφησες τίποτα. Τι μου ζητάς λοιπόν;

Ο Εβραίος ξαφνιάστηκε από την συμπεριφορά του φίλου του και του πρότεινε:

- Για να διαλυθή αυτή η αμφιβολία, επειδή δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας όταν σου παρέδωκα τα χρήματα, να πάμε στο Ναό του Αγίου Μηνά να δηλώσης με όρκο, ότι δεν πήρες τα πεντακόσια νομίσματα.

Πήγαν λοιπόν, χωρίς αργοπορία και ο Χριστιανός αρνήθηκε με όρκο. Μόλις βγήκαν από τον Ναό ανέβηκαν στα άλογά τους για να φύγουν. Του Χριστιανού το άλογο ήταν αγριεμένο και σε μια στροφή τον έρριξε κάτω. Δεν κτύπησε αλλά έχασε το κλειδί του και τη χρυσή σφραγίδα του. Συνέχισαν τον δρόμο τους και σταμάτησαν κάπου για να φάνε.

Ενώ έτρωγαν βλέπει ο Χριστιανός τον δούλο του να έρχεται τρέχοντας κρατώντας στο ένα χέρι το κλειδί και τη σφραγίδα του και στο άλλο το βαλάντιο με τα χρήματα του Εβραίου.
Έκπληκτος ο Χριστιανός ρώτησε τον υπηρέτη του:
- Τι είναι όλα αυτά;
Και εκείνος αποκρίθηκε:
- Κάποιος γρήγορος καβαλάρης ήλθε στην κυρία μου και δίνοντάς της το κλειδί και την σφραγίδα σου της είπε: «Στείλε γρήγορα το βαλάντιο του Εβραίου στον άνδρα σου για να μην κινδυνεύση η ζωή του.
Ο Εβραίος χαρούμενος και ο Χριστιανός μετανοιωμένος για την πράξι του γύρισαν στον Ναό και ο μεν Εβραίος παρακαλούσε να βαπτισθή, ο δε Χριστιανός ζητούσε συγχώρησι για τον ψεύτικο όρκο του.

4) Κατά το έτος 1826, την εποχή του τρόμου και των σφαγών, οι Τούρκοι του Ηρακλείου Κρήτης ενόμισαν ότι κατάλληλη ευκαιρία να εκδηλώσουν την μανία τους κατά των Χριστιανών ήταν η ημέρα του Πάσχα, 18 Απριλίου, οπότε θα εύρισκαν μαζεμένους τους Χριστιανούς στον Μητροπολιτικό ναό, που έφερε το όνομα του Αγίου Μηνά.

Κατά την ώρα που διαβαζόταν το Ευαγγέλιο κύκλωσαν οι άπιστοι τον ναό με σκοπό να αρχίσουν την σφαγή. Ξαφνικά όμως κάποιος γέρος εμφανίζεται έφιππος και τρέχει γύρω από την εκκλησία με γυμνό ξίφος διώχνοντας τους εχθρούς. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, επειδή καταλήφθηκαν από περίεργο φόβο. Έτσι ο Μεγαλομάρτυς Μηνάς έσωσε τους πιστούς.

Οι Τούρκοι έκαναν σύγχυσι και ενόμισαν ότι ο Άγιος ήταν ο πρώτος των προκρίτων, που τον έστειλε ο Διοικητής της πόλεως για να μεταιώση τη σφαγή. Πήγαν, λοιπόν, στο Διοικητή και διαμαρτυρήθηκαν. Αυτός όμως δεν γνώριζε τίποτε, διεπιστώθη δε ότι ο πρώτος των προκρίτων δεν είχε φύγει καθόλου από το σπίτι του εκείνη τη νύχτα. Έτσι το θαύμα διαδόθηκε από τους ίδιους τους Τούρκους, πολλοί από τους οποίους κάθε χρόνο προσέφεραν και δώρα στον Άγιο.

Γι' αυτό το θαύμα έγινε σύσκεψι μεταξύ των επισκόπων Αρκαδίας Μαξίμου, Σητείας Μελετίου και Πέτρας Δωροθέου και θεσπίσθηκε κάθε χρόνο την Τρίτη της Διακαινησίμου να εορτάζεται το θαύμα. Αυτήν την ημέρα, που θεωρείται η δεύτερη ετήσια εορτή του Αγίου, εκτίθεται σε προσκύνησι στην Μητρόπολι το άγιο λείψανο.


5) Άλλο θαύμα του Αγίου έγινε κατά τις δύσκολες ημέρες του Β' Παγκοσμίου πολέμου (1939-1945). Μετά την κατάκτησι της Ελλάδος από τις δυνάμεις του Άξονος λίγος Ελληνικός στρατός πέρασε στην Αίγυπτο, πατρίδα του Αγίου, και από εκεί συνέχισε να μάχεται για την απελευθέρωσι της σκλαβωμένης Ελλάδος.

Σπουδαία ήταν η μάχη του Ελ Αλαμέιν (1942), όταν οι συμμαχικές δυνάμεις ανέκοψαν την πορεία του Ρόμμελ. Το όνομα του Ελ Αλαμέιν είναι Αραβική παραφθορά του ονόματος του Αγίου Μηνά, πήρε δε αυτό το όνομα διότι εκεί βρίσκεται Ναός του Αγίου Μηνά και υπάρχει και η παράδοσι ότι εκεί ήταν και ο τάφος του Αγίου.

Όταν, λοιπόν, οι στρατιές του Ρόμμελ εβάδιζαν κατά της Αλεξανδρείας, έφθασαν στο Ελ Αλαμέιν και εστρατοπέδευσαν εκείνη τη νύχτα για να επιτεθούν το πρωί. Αυτή τη νύχτα είδαν μερικοί ευσεβείς να βγαίνη από τα ερείπια του ναού αυτού ο Άγιος και να οδηγή καμήλες, όπως ακριβώς εικονίζεται σε μια τοιχογραφία, όταν έσωσε κάποιο καραβάνι.

Τους εχθρούς τους κατέλαβε πανικός και η έκτασις της καταστροφής ήταν μεγάλη.

Αυτό το θαύμα εκτιμώντας οι αλλόδοξοι σύμμαχοι πρόσφεραν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τον τόπο εκείνο για να ξανακτισθή ο Ναός του Αγίου και να ιδρυθή και Μοναστήρι.

Την μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Μηνά εορτάζει η Εκκλησία μας στις 11 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
 
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον
Τους μεγίστους αγώνας του μαρτυρίου σου, καρτεροψύχως ανύσας Μεγαλομάρτυς Μηνά, ουρανίων δωρεών λαμπρώς ηξίωσαι, και θαυμάτων αυτουργός, εκ Θεού αναδειχθείς, προστάτης ημίν εδόθης, και βοηθός εν ανάγκαις, και αντιλήπτωρ εναργέστατος.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
 
Ήχος δ'. Επεφάνης σήμερον
Της στρατείας ήρπασε της επικήρου, και αφθάρτου έδειξε, σε αθλοφόρε κοινωνόν, Μηνά Χριστός ο Θεός ημών, ο των Μαρτύρων ακήρατος στέφανος.

Όταν τα μήλα είναι ξινά….

 http://www.newsbeast.gr/files/1/2014/07/02/ANNewFolder/fumthail2.jpg
γράφει ο Δημήτρης Νάτσιος
δάσκαλος Κιλκίς
 
«Όταν τα μήλα είναι ξινά δεν φταίνε τα μήλα , αλλά οι μηλιές»
άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Η δεκαετία του ’80, το ψηλαφητόν σκοτάδι του νεοελληνικού βίου, στάθηκε δεκαετία χαμένων ευκαιριών και ξεπεσμένων ονείρων, φθοράς και διαφθοράς και γενικευμένου σαλταδορισμού – μ’ ένα λόγο κλίμα σκυβαλοκρατίας, όπου ο υστερών σε κακοποιό ευρεσιτεχνία ένιωθε ότι κοροϊδοπιανόταν και αδικεί εαυτόν.
Τότε εγκαινιάσθηκε και μια νέα μορφή κοινωνικών διεκδικήσεων: οι καταλήψεις. Θα θυμούνται οι παλαιότεροι την κατάληψη της εθνικής οδού από οργισμένους φιλάθλους επαρχιακής ομάδας, διότι βρέθηκαν στα ούρα ποδοσφαιριστή της, παράνομες ουσίες, πράγμα που συνεπαγόταν αφαίρεση βαθμών και απώλεια πρωταθλήματος, πράγμα αφόρητο για τον υπερήφανο λαό της πόλης. Η κατάληψη πέτυχε, το περιβόητο «πολιτικό κόστος» εξουδετέρωνε οποιαδήποτε σκέψη των κυβερνώντων γιά δυναμική και νόμιμη, κυρίως, αντίδραση. Τα… ούρα κέρδισαν την εξουσία, διότι τέτοιο ήταν και το επίπεδό της. Το μήνυμα όμως ελήφθη: Κατάληψη ίσον λύση, αμέσως και άμεσα. Δεν αρκεί μια απεργία ή διαμαρτυρία. Εξάλλου, τα Μέσα Μαζικής Εκχαυνώσεως θα αδιαφορήσουν. Διψούν γιά τσιρίδες, διαπληκτισμούς, αγανακτισμένους συμπολίτες, αν χυθεί και αίμα πανηγυρίζουν. Τα μηχανάκια μέτρησης της τηλεθέασης εκτοξεύονται, όταν τα κεντρικά δελτία ανακατεύουν αίμα, λάσπη και σπέρμα. Αυτά τα τρία είναι η πολύτιμη πρώτη ύλη τους. Φόνοι, κατάκριση, προστυχόλογο κουτσομπολιό και ερωτικά σκάνδαλα. Τηλεόραση-κλειδαρότρυπα, όπως προσφυώς ειπώθηκε, όπου το φιλοθεάμον τηλεοπτικό κοινό, εισπνέει τις αναθυμιάσεις, παιδαγωγείται στην ευτέλεια και την χυδαιότητα, απολαμβάνοντας τα διαδραματιζόμενα και ανυπομονώντας γιά την συνέχεια. «Να περνάμε καλά» και γαία πυρί μιχθήτω. (Τις τελευταίες δεκαετίες ο παραδοσιακός χαιρετισμός, θυμίζω, είχε αντικατασταθεί από την φράση «να περνάμε καλά»).
Η Παιδεία, η εκπαίδευση καλύτερα, φύσει και θέσει θεματοφύλακας τιμαλφών αξιών, ακολούθησε το ρεύμα και το πνεύμα της εποχής και τώρα δρέπουμε τους καρπούς. Ό,τι σπείραμε, θερίζουμε: καταλήψεις των σχολείων. Οι καλοπερασάκηδες, ψευτοπροοδευτικοί γονείς, (οι… μηλιές), που τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα, εξαντλούνται στη συμπλήρωση ενός δελτίου «στοιχήματος», φρόντισαν να κληροδοτήσουν στα μοσχαναθρεμμένα βλαστάρια τους(τα…μήλα), την «μεγαλειώδη» δημοκρατική κατάκτηση της νιότης τους: την κατάληψη.
Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι των μαθητών, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, θρηνούν και οδύρονται γιά το κατάντημα της Παιδείας και για παρηγοριά, απολαμβάνουν τον φραπέ τους στις καφετέριες των πόλεων, διότι «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Τρίβουν τα χέρια τους οι μαγαζάτορες για το ανέλπιστο δώρο. Η εκπαίδευση στην υπηρεσία της ανάπτυξης, όπως θα έλεγε και ο τελευταίος μνημονιακός λακές. (Και μη προς κακοφανισμόν κάποιων καθηγητών. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που θλίβονται πραγματικά για τις «προκοπές» των σχολείων. Ομάδα όμως μαθητών Γυμνασίου, εν μέσω χαχανητών και απαξιωτικών σχολίων, απαριθμούσε τις καφετέριες στις οποίες οι καθηγητές τους «απολάμβαναν» την κατάληψη και έπνιγαν τον καημό τους).
Το υπουργείο, ως συνήθως, σπασμωδικά και τρέχοντας λαχανιασμένο πίσω από τα αναμενόμενα γεγονότα, αντιδρά με τη χιλιοειπωμένη φθαρμένη και γελοία απειλή: θα σας κόψουμε τις εκδρομές, θα περιορίσουμε τις διακοπές του Πάσχα. Και επειδή, ως γνωστόν, δεν κραδαίνεις ρόπαλα και μαστίγια σε τέτοιες ηλικίες, γιατί το μόνο που αποκομίζεις είναι το εφηβικό πείσμα, υποπτευόμαστε ότι μάλλον βολεύεται το κράτος από τέτοια επεισόδια. Τώρα που αρμενίζουν οι Τούρκοι τις θάλασσές μας και οι ημέτεροι μνημονιακοί νενέκοι, προσφεύγουν, πανικόβλητοι, εκλιπαρώντας τα διεθνή καφενεία τύπου ΟΗΕ, εξυπηρετεί η ενασχόληση με τις καταλήψεις. Βεβαίως και όλοι ξεκαρδίζονται με την ηττοπάθεια της κομματοκρατίας. Είναι γνωστό ότι οι ισχυροί, στους οποίους εκλιπαρούμε για συνδρομή-να μαλώσουν τον κακό τον Τούρκο- συναγάγουν συμπεράσματα γιά την πολιτική τους, όχι με την «ετοιμότητα υποκλίσεων», αλλά με κριτήριο την ισχύ των κρατών και την αποφασιστικότητά τους να υπερασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Όμως «οι μετριότητες, υπομετριότητες και ανθυπομετριότητες που συναπαρτίζουν τον ελληνικό πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο, δεν έχουν το ανάστημα να θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήματα τέτοιας έκτασης και βάθους», όπως προφητικά έγραφε ο αείμνηστος Παν. Κονδύλης στο επίμετρο του κλασικού βιβλίου του «Θεωρία του Πολέμου». (εκδ. «Θεμέλιο», σελ. 410).Τέλος πάντων. Μου έρχεται στο νου τούτες τις ημέρες, που τριγυρίζει το λυσσασμένο θηρίο στην Κύπρο και αλυχτά, ο λόγος του οσιακής μνήμης Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη ότι «το μπαστούνι του Θεού για μας τους Έλληνες είναι οι Τούρκοι».
Επανερχόμενοι στις καταλήψεις ή τις αποχές. (Όπως μου εξήγησε μαθητής Α’ Γυμνασίου κατάληψη σημαίνει «μέσα οι μαθητές και έξω οι καθηγητές και αποχή μέσα οι καθηγητές και έξω οι μαθητές». Πότε πρόλαβε και τα έμαθε; Είναι αυτό που λέμε επαναστατική γυμναστική). Τι μπορεί να γίνει; Τίποτε απολύτως. Η κυρίαρχη ασημαντοκρατία δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τέτοια προβλήματα, γιατί η ίδια τα καθιέρωσε και το μόνο που ξέρει είναι να τραυλίζει ψευτοαπειλές. (Τις οποίες τα ανυποψίαστα σχολιαρόπαιδα τις φράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια). Για την Παιδεία ισχύει αυτό που ίσως ισχύει για το ελληνικό κράτος «ει μη ταχέως απολλώμεθα ουκ αν εσώθημεν», αν δεν καταστραφούμε, ταχέως, δεν πρόκειται να σωθούμε. Τα πάντα είναι αφημένα στην τύχη τους και στην α-νοησία. «Ο μαθητής δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο είναι μαθητής, ο δάσκαλος για ποιο λόγο είναι δάσκαλος, η πολιτεία τι θέλει απ’ το σχολείο, ο γονιός τι θέλει από τον εαυτό του, το κράτος, το παιδί, τον δάσκαλο…. πρόκειται περί κρίσεως νοήματος». (Έγραφε ο «παλιός» Στ. Ράμφος, πριν «κόψει δρόμο» γιά τον εκσυγχρονισμό του).
Είναι καιρός να μην αντιμετωπίζουμε το «πρόβλημα της Παιδείας», ως σκέτο πρόβλημα, επιφανειακά ή μόνο χρησιμοθηρικά, αλλά βαθύτερα. Τα μηνύματα που μας έρχονται από παντού είναι σαφή. Πρέπει πρωτίστως η νέα γενιά να οπλισθεί με γερό οπλισμό. Όχι στη μονομέρεια. Όταν κλωνίζονται τα θεμέλια της παιδείας δεν είναι επιτρεπτό εμείς να τρέχουμε στους σοβατζήδες. Ας μη ξεχνάμε πως η παιδεία δεν είναι η «τεχνική της αγωγής». Οιστρηλατείται από ιδανικά. Χρειάζεται θεμέλια. Και «θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστίν Ιησούς Χριστός». (Α’ Κοριθ. γ’ 11). Χωρίς αξίες πνευματικές και ηθικές είναι ασπόνδυλη. Δεν πλαστουργεί ανθρώπους προσωπικότητες. Πλαστουργεί ρομπότ, ψυχρούς εγκεφάλους. Άψυχες μηχανές ξένες σε οράματα και κοινωνικές ευαισθησίες. Το ζούμε με την σοβούσα οικονομική κρίση, στην οποία πρωτοστάτησαν οι εγωπαθείς του χρήματος, οι λάτρεις του χρυσού μόσχου, τα «χρυσά παιδιά» του χρηματιστηρίου και των τραπεζών, στα στήθη των οποίων δεν χτυπούσε «καρδία σαρκίνη», αλλά «λιθίνη». Ας τις δούμε και τις καταλήψεις ως κραυγή αγωνίας των παιδιών για την χαμένη Παιδεία, για τον χαμένο δάσκαλο. Τα παιδιά κραυγάζουν «άνθρωπο ουκ έχω», γιατί τους στερούμε, κυρίως, τον Θεάνθρωπο.

Στο σημάδι με νερό


Ελ Γκρέκο στην Αθήνα: Μπορείς να μείνεις μια μέρα μπροστά σε κάθε έργο [εικόνες]

Η λέξη καρδιά ακούστηκε ξανά και ξανά στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των σημαντικών εκθέσεων για τον Ελ Γκρέκο, που ανοίγουν από αύριο για το κοινό στο Μουσείο Μπενάκη. Εκθέσεις που βγήκαν από την καρδιά των συντελεστών, εκθέσεις που έγιναν κόντρα στις πιο μεγάλες οικονομικές -και όχι μόνο- αντιξοότητες.

(Γκρέκο, Παιδί που φυσάει κερί, 1570-72, λάδι σε μουσαμά, Νεάπολη, Museo Nazionale di Capodimonte)
Εκθέσεις που αναμένεται να φέρουν κοσμοπλημμύρα στις αίθουσες του Μουσείου Μπενάκη, όπως άλλωστε κοσμοπλημμύρα υπήρξε και στη συνέντευξη Τύπου, με τον υπέροχο Αγγελο Δεληβορριά να διαπιστώνει με χαρά πως το αμφιθέατρο ήταν κατάμεστο. «Του έπρεπε αυτό του Θεοτοκόπουλου. Δικό μας παιδί είναι», είπε χαμογελώντας, για να δώσει το σήμα να ξεδιπλωθούν τα μοναδικά μυστικά των εκθέσεων με έργα και ντοκουμέντα για τον Ελ Γκρέκο. Τον σπουδαίο του χρωστήρα, τον Ελληνα που από την Κρήτη στη Βενετία, στη Ρώμη και τέλος στο Τολέδο επανακαθόρισε τα όρια, τη λογική και τον τρόπο της εικαστικής δημιουργίας.
«Αυτή δεν είναι μια εύκολη έκθεση»
Από τις 13 Νοεμβρίου ως την 1η Μαρτίου, στον δεύτερο όροφο του Μουσείου Μπενάκη στην Κουμπάρη, θα παρουσιάζεται η έκθεση «Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο». Μιας σπουδαίας σύλληψης έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών των τελευταίων δεκαπέντε ετών περίπου, για τους ανθρώπους που καθόρισαν, βοήθησαν, ανέδειξαν τον Ελ Γκρέκο στο Τολέδο. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης ζούσε σχεδόν σε συνθήκες απομόνωσης, όμως χάρη σε φίλους, πελάτες, πατρώνες κατόρθωσε να θριαμβεύσει.

(Γκρέκο, Η Βάπτιση του Χριστού, περ. 1566/67, μεικτή τεχνική (αυγοτέμπερα και λάδι) σε ξύλο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης)
Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Ιδιοσυγκρασιακός, με ιδιαιτερότητες, καπρίτσια, έσπασε τους κυρίαρχους κώδικες της ακαδημαϊκής ζωγραφικής. Οι συνθήκες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο έκανε αυτή την επανάσταση και από το οποίο καθορίστηκε ταυτόχρονα δίνουν μια οπτική στο έργο του μοναδική. Μια οπτική που ξεπερνά την απλή έκθεση έργων του, την απλή θέαση της ιδιαίτερης  εικαστικής του γραφής πάνω στον καμβά.
«Δεν είναι θέαμα, δεν είναι μια εύκολη έκθεση», είπε Νίκος Χατζηνικολάου, ο άνθρωπος που είχε τη γενική ευθύνη και καθολική επιστημονική εποπτεία συνολικά των εκθέσεων που διοργανώνονται στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 400 ετών από τον θάνατο του Ελ Γκρέκο. «Είναι μια ιστορική έκθεση. Μια έκθεση που θέλει λίγο χρόνο από τη ζωή σου.» Αρθρώνεται μέσα από κείμενα, έγγραφα, έργα του ίδιου του καλλιτέχνη και άλλων για να μας μεταφέρει γραμμή γραμμή, πινελιά πινελιά, μέσα στο ιστορικό περιβάλλον, στη στιγμή που τον καθόρισε.
«Μπροστά σε αυτό το έργο μπορείς να σταθείς μια ολόκληρη μέρα»
«Η έκθεση αυτή αποτελεί μια “παγκόσμια” πρωτοτυπία”. Δεν γίνονται πολλές τέτοιες εκθέσεις πουθενά στον κόσμο» διευκρίνισε ο Αγγελος Δεληβορριάς. Καθόλου τυχαία την έκθεση θα εγκαινιάσει η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η οποία θα ανοίξει και τις εργασίες του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «El Greco from Crete, to Venice, to Rome, to Toledo» που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 23 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς με ομιλίες κορυφαίων ανά τον κόσμο ειδικών για το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.  

(Γκρέκο, Πορτραίτο του Doctor Rodrigo de la Fuente, 1582-1585, λάδι σε μουσαμά, Museo Nacional del Prado. Madrid)
Τρία έργα του Ελ Γκρέκο υπάρχουν στην έκθεση «Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο». Ομως τα έγγραφα που φιλοξενούνται πραγματικά προκαλούν εφάμιλλη ίσως και μεγαλύτερη συγκίνηση από αυτή που προκαλεί η εμπειρία του να σταθείς μπροστά στον καμβά με το έργο του (ακόμη και για μια ολόκληρη μέρα μπορείς να σταθείς μπροστά τους όπως παρατήρησε ο Αλέξης Καλοκαιρινός του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης).
Για παράδειγμα, υπάρχει όχι μόνο το έγγραφο εξουσιοδότησης του Θεοτοκόπουλου στο γιό του για τη σύνταξη της διαθήκης, αλλά και το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο καλλιτέχνης με τον εφημέριο του Σάντο Τομέ, όταν του ανέθεσε τη δημιουργία της Ταφής του κόμη Οργκάθ. Εκεί βλέπουμε πως ο εφημέριος του έδωσε σαφείς οδηγίες, εξηγεί ο κύριος Χατζηνικολάου.«Να έχει πολύ κόσμο που θα κοιτάζει τη σκηνή της μεταφοράς του σώματος του κόμη. Να είναι σκοτεινό, όμως από πάνω ο ορίζοντας να ανοίγει χρωματικά». Ο Ελ Γκρέκο έβαλε μέσα στο έργο και τον ίδιο τον εφημέριο...
Λίγο μετά το άνοιγμα αυτής της έκθεσης στο κοινό, συγκεκριμένα στις 21 Νοεμβρίου θα ανοίξει για το κοινό η έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης», σε συνδιοργάνωση με το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης όπου και παρουσιάστηκε αρχικά η έκθεση από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο.
«Ενας επιτυχημένος περιθωριακός»
Η συγκεκριμένη έκθεση επικεντρώνεται σε δυο πίνακες του Γκρέκο που εκτίθενται μόνιμα στο μουσείο της Κρήτης, το «Βάπτιση του Χριστού» και «Αποψη του Ορους και της Μονής Σινά». Θα παρουσιαστούν όμως για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του «Παιδί που φυσάει ένα αναμμένο δαυλί», η «Προσκύνηση των ποιμένων» από το Agnes Etherington Art Center (Kingston, Καναδάς), η «Προσωπογραφία του Giulio Clovio» της Sofonisba Anguissola που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού (Ρώμη) και μια «Προσωπογραφία του Fulvio Orsini», αγνώστου καλλιτέχνη, από τις συλλογές του Μουσείου Uffizi.

(Γκρέκο, Jerónimo de Ceballos, 1613, λάδι σε μουσαμά, Museo Nacional del Prado. Madrid)
Θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μια σημαντική στιγμή του καλλιτέχνη. Οπως εξήγησε η Ειρήνη Οράτη, ιστορικός τέχνης και υπεύθυνη της συλλογής της τράπεζας Alpha Bank «στο έργο του βλέπουμε το αποτύπωμα της βυζαντινής τέχνης που με τόλμη συνδύασε με την ιταλική σχολή». Κυρίως στο έργο του με το παιδί που κρατά αναμμένο δαυλό «πρωτοεμφανίζονται τα στοιχεία προσωπογραφίας που υιοθετεί ο Ελ Γκρέκο αλλά και ο επαναστατικός χειρισμός του φωτός.»
Πάντως, για να λύνονται και οι όποιες στρεβλές αντιλήψεις, ο Ελ Γκρέκο δεν έχει πουθενά γράψει ή δηλώσει πως είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, αποσαφήνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος θεωρεί τον Γκρέκο έναν επιτυχημένο περιθωριακό, έναν ορθολογιστή του 16ου αιώνα αφού «ζωγράφιζε τόσα θρησκευτικά θέματα, επειδή αυτό του ζητούσε η πελατεία του».
Εμοιαζε ακατόρθωτο και όμως έγινε
Το άγχος, η αγωνία ήταν κυρίαρχα συναισθήματα καθ'όλη τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και των εκθέσεων για το έτος Γκρέκο, αποκάλυψαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 από μια επιστολή του Νίκου Χατζηνικολάου και προχώρησε εν μέσω φόβων για το αν θα ανταπεξέλθουν στις οικονομικές ανάγκες.
«Ηταν μια γενναία απόφαση αυτή που πήραμε και προχωρήσαμε με πολύ δουλειά και μεγάλα τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα» είπε η γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αναφέρθηκε στην αρχική σύλληψη να γίνει ένας περίπατος Ελ Γκρέκο στην Αθήνα με έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη, το Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη. Τελικά συνολικά οι εκθέσεις που θα γίνουν, πραγματοποιούνται με ποσό 1.400.000 από το χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με 250.000 ευρώ από εθνικούς πόρους και από ένα αδιευκρίνιστο ποσό που έδωσε ως χορηγία η Alpha Bank. Ποιό είναι αυτό το ποσό; Αυτό που απαιτήθηκε για να καλυφθούν κόστη που ξεπερνούσαν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, δήλωσε η Ειρήνη Οράτη.

Γκρέκο, Η προσκύνηση των μάγων, 1567, λάδι σε ξύλο, Agnes Etherington Art Centre, Queen's University, Kingston, Δωρεά Alfred και Isabel Bader (1991)
Η Λίνα Μενδώνη δεν έκρυψε πως όλη αυτή η διαδικασία χρειάστηκε μεγάλη πειθαρχία στους κανόνες, συνέπεια προς τους ξένους εταίρους για τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του εορτασμού του έτους Γκρέκο, θα υπάρξει ένα αφιέρωμα στον θάνατο όπως καταγράφεται μέσα από τα έργο του Γκρέκο που θα συμπεριληφθεί στην επικείμενη έκθεση «Επέκεινα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Επίσης το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας θα πραγματοποιήσει μια έκθεση με θέμα το βυζαντινό περιβάλλον του Ελ Γκρέκο.

Γκρέκο, Πορτραίτο του Antonio de Covarrubias y Leyva, περ. 1600, λάδι σε μουσαμά, Museo del Greco, Toledo

(Γκρέκο, Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά, περ. 1570, τέμπερα και λάδι σε ξύλο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, αρ. ευρ. 3149, Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, υπό καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης)

Τι άλλες ατιμίες έχουν στο αρρωστημένο μυαλό τους ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες για να παρατείνουν το βίο της κατοχικής κυβέρνησης;http://www.apospasma.gr/Media%2FDefault%2FAds%2F15085-papoulias.jpg
Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη απ’ την "Κυριακάτικη KontraNews" για το νέο σχέδιο εκτροπής που εισηγείται ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειμένου να επιμηκύνει την παράταση της θητείας της ετοιμόρροπης κυβέρνησης, μπλοκάροντας την εκλογή προέδρου, με πρόσχημα την αντιμετώπιση κρίσιμων εθνικών θεμάτων.

Πρόκειται για μια καθεστωτική και αντισυνταγματική πρωτοβουλία, η οποία βέβαια δεν έχει καμιά τύχη γιατί θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες.
Δείχνει όμως τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της μνημονιακής κυβέρνησης, προκειμένου να αποφύγει με κάθε τρόπο τις εκλογές και την βέβαιη συντριβή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μετά την απόπειρα δημιουργίας μαύρου ταμείου για την εξαγορά βουλευτών την οποία τίναξε στον αέρα η αποκάλυψη της Κυριακάτικης KONTRA NEWS, έρχεται η σειρά της αποκάλυψης των νέων υποχθόνιων σχεδίων εκτροπής.

Το σύνολο των συνταγματολόγων επισημαίνει ότι παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να γίνει μόνο σε καιρό πολέμου και οποιαδήποτε απόπειρα διασταλτικής ερμηνείας του συντάγματος που θα βαφτίζει την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πολεμική κατάσταση συνιστά εκτροπή. 
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι το γεγονός ότι κυβερνητικοί παράγοντες διακινούν τέτοια σενάρια δείχνει το μέγεθος της απόγνωσης και του πανικού που τους διακατέχει το ενδεχόμενο προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. Άλλωστε οι ίδιοι παράγοντες της δημόσιας ζωής καταρράκωσαν κάθε έννοια νομιμότητας ψηφίζοντας με ένα άρθρο και καθ’ υπόδειξιν της τρόικας νόμους οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις.

Τι λένε βουλευτές και συνταγματολόγοι
Φραγμό» στις πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις, για «παράταση» του βίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, που αποκάλυψε η «Κυριακάτικη Kontranews», θέτουν βουλευτές και συνταγματολόγοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να περάσουν.
Με δηλώσεις τους στην «Kontranews», βουλευτές όλων των κομμάτων, αλλά και ανεξάρτητοι, κάνουν λόγο για κινήσεις απελπισίας της συγκυβέρνησης, που, όμως, θα πέσουν στο κενό, ενώ από την πλευρά των συνταγματολόγων τονίζεται ότι η σχετική διάταξη του Συντάγματος είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια για παιχνίδια.

Γιώργος Κατρούγκαλος Συνταγματολόγος – Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
«Το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 30 ότι σε περίπτωση πολέμου η θητεία του Προέδρου παρατείνεται. Όταν όμως το Σύνταγμα αναφέρεται σε πόλεμο δεν ευνοεί προφανώς ούτε ένταση στα εθνικά θέματα ούτε καν ακόμη και ένα θερμό επεισόδιο.
Προϋποθέτει να έχει εμπλακεί η χώρα σε πόλεμο οπότε ενεργοποιούνται και μια σειρά άλλες διατάξεις».

Ηλίας Νικολόπουλος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου
«Είναι σαφές ότι η παράταση της θητείας του Προέδρου προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο λόγω πολέμου. Επίσης, προβλέπεται ότι αν δεν έχει εκλεγεί Πρόεδρος και συμπληρωθεί η πενταετία μπορεί να παραταθεί η θητεία του υπάρχοντος».

Βύρων Πολύδωρας Πρόεδρος Ένωσης για την Πατρίδα και τον Λαό«Επειδή ο κύριος Βενιζέλος είναι καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου νομίζει ότι είναι δικαίωμά του οι συνταγματικές παραδοξολογίες.
Μαζί με την καταβύθισή τους, αυτογελοιοποιούνται κιόλας. Δεν είναι ανάγκη να πειραματίζονται ούτε λεκτικά με εκδοχές συνταγματικής εκτροπής».

Νότης Μαριάς ΕυρωβουλευτήςΗ μνημονιακή συγκυβέρνηση θα πιει το πικρό ποτήριο της ήττας στις εκλογές που θα γίνουν λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης των 180 βουλευτών που απαιτούνται για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για ενδεχόμενη παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα και δεν χωρά στην περίπτωσή τους καμία παρερμηνεία.
Κάθε προσπάθεια περί του αντιθέτου θα βρει απέναντι τον ελληνικό λαό που θα προστατεύσει το Σύνταγμα σύμφωνα με το άρθρο 120.

Δημ. Τσουκαλάς Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ«Η Κυβέρνηση πάνω στον πανικό της μπορεί να σκέπτεται τα πάντα. Μέσα στον πανικό ότι μπορεί να μην συγκεντρώσει τους 180 είναι ικανή για όλα. Ένα είναι σίγουρο, θεωρώ, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι ίδιοι και η πολιτική της υποτέλειας που ακολουθούν θα είναι πλέον παρελθόν».

Βασίλης Καπερνάρος Ανεξάρτητος Βουλευτής«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να παίζει με τα εθνικά μας θέματα, ιδιαίτερα όταν έχει στις τάξεις της έναν Βενιζέλο με τέτοιες εισηγήσεις. Άλλωστε οι εισηγήσεις του ήταν πάντοτε αυτού του είδους».

Γιάννης Μπαλάφας Μέλος
Π. Γ. ΣΥΡΙΖΑ
«Η Κυβέρνηση οφείλει στο ζήτημα του Κυπριακού και των τουρκικών προκλήσεων, να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια, να επιδείξει αποφασιστικότητα και να κινηθεί μέσα σε σ’ ένα πνεύμα αυτοσυγκράτησης».

Γιάννης Αμοιρίδης Μέλος Ε.Ε. ΔΗΜ.ΑΡ.«Ξέρουν κάτι για τη χώρα που δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι; Εκτός αν η ανησυχία για τη χώρα είναι αποκλειστικό προνόμιο».

Βασίλης Οικονόμου Επικεφαλής
«Δημοκρατικός Σύνδεσμος»

«Δεν μπορεί να υπάρξει παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας για κανένα λόγο πόσω μάλλον για θέματα εθνικής σημασίας. Από κει και μετά έχει την ωριμότητα η Βουλή και οι βουλευτές να αξιολογήσουν την κρισιμότητα των καταστάσεων και να τοποθετηθούν».

Χρυσούλα Γιαταγάνα Ανεξάρτητη Βουλευτής«Είναι δικά τους επιχειρήματα για να παραμείνουν στην εξουσία. Δεν παρατείνεται η θητεία του Προέδρου. Απλά πιέζουν για να βρουν βουλευτές και να ψηφίσουν Πρόεδρο».

Παναγιώτης Μελάς Βουλευτής ΑΝ.ΕΛ.«Η Κυβέρνηση ας κοιτάξει το λαό και τα προβλήματά του, ας δει την οικονομική και κοινωνική εικόνα. Αυτό προτρέχει».

Νίκος Νικολόπουλος, Πρόεδρος «Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος» Βουλευτής ΑΝ.ΕΛ.Η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου και από κοντά οι βαστάζοι τους βλέπουν να φθάνει το τέλος του και γίνονται ακόμη πιο αδίστακτοι. Δεν βρίσκουν σωσίβιο πουθενά και γι’ αυτό δεν έχουν κανένα φραγμό. Προσπαθούν να διασωθούν από την εξουσία παίζοντας επικίνδυνα παιχνίδια με τη Δημοκρατία. Η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου μετετράπη σε εγκληματική οργάνωση. Στην Αμερική το οργανωμένο έγκλημα λέγεται μαφία, στην Ιταλία καμόρα και στην Ελλάδα θέλουν να το λένε κυβέρνηση. Μετά το ναυάγιο της πρώτης επιλογής για την παράταση του πολιτικού τους βίου διά της εκλογής Προέδρου μέσω κουμπαρά ήρθε η δεύτερη απόπειρα του διαβόητου συνταγματολόγου Βενιζέλου διά του περιορισμού των «300» ώστε να χρειασθούν 170 βολικοί και τώρα έρχεται η τρίτη όπως αποκάλυψε η «Κυριακάτικη kontranews» χείρον της πρώτης. Ε… αυτό θα σημαίνει χούντα και κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών. Πρέπει να παραιτηθούμε όλοι οι βουλευτές για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη.
Οι Σαμαρο-Βενιζέλοι πρέπει να πάρουν σήμερα κιόλας την απάντηση από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση αποτελεί μονόδρομο αλλά και ασφαλή δρόμο που οδηγεί στην προσφυγή στην κρίση του κυρίαρχου λαού.

Το δημοσίευμα της Κυριακάτικης kontranews
Επειδή με κανένα τρόπο δεν μπορεί, η αμαρτωλή συγκυβέρνηση, που είναι συνυπεύθυνη για την τραγωδία που ζει σήμερα ο λαός και ο τόπος να βρει τους 180, γιατί κανένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές δεν θα ήθελε να χρεωθεί τη ρετσινιά ότι πουλήθηκε για να ψηφίσει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γεγονός που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, στις οποίες, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, το μεν ΠΑΣΟΚ θα εξαφανιστεί από την πολιτική ζωή του τόπου ή δε Ν.Δ. θα υποστεί συντριβή, αφού η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ. έχει υπερβεί τις 10 μονάδες, ψάχνουν λοιπόν αγωνιωδώς για να βρεθεί κάποια λύση, έστω και αν αυτή θα αγγίζει τα όρια της νομιμότητας ή ακόμα και της αντισυνταγματικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από πάρα πολύ έγκυρη πηγή, μαθαίνουμε ότι ο Βενιζέλος έχει ήδη εισηγηθεί και πιέζει τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ, επικαλούμενοι ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ!
Αν αυτό αποτολμηθεί θα πρόκειται για τεράστιο πραξικόπημα με απρόβλεπτες εθνικές συνέπειες!..
Η πληροφορία είναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ και επικίνδυνη για τη δημοκρατία, το λαό και τον τόπο, γιαυτό και υποχρεωνόμαστε να τη δημοσιεύσουμε.

Καλούμε δε τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να την διαψεύσουν αμέσως και κατηγορηματικά και να μην την αφήσουν ούτε μια μέρα να σέρνεται.
Γιατί αυτή την εποχή ελλοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και στην ευρύτερη περιοχή μας παίζονται πάρα πολλά ύποπτα και περίεργα παιχνίδια και δεν αποκλείεται κάποιοι ανεγκέφαλοι, να δημιουργήσουν ακόμα και καμιά μικρή ψευτοσύρραξη, νομίζοντας ότι έτσι θα «βοηθήσουν» την κυβέρνηση να εφαρμόσει τα σχέδιά τους και κυρίως για να μην χάσουν τα χρήματά τους οι δανειστές, οι οποίοι είναι αδίστακτοι και ικανοί για τα πάντα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 30 προβλέπει παράταση της θητείας του Προέδρου μόνο αν η χώρα βρίσκεται σε… «πόλεμο».

Βεβαίως, μπορεί να βρεθούν κάποιοι ψευτοσυνταγματολόγοι και να επεκτείνουν τον ορισμό του «πολέμου» όπως πολύ συχνά το κάνουν τα τελευταία χρόνια, ψηφίζοντας ένα σωρό αντισυνταγματικούς νόμους.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα
• Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση πολέμου ή μη εκλογής εγκαίρως νέου Προέδρου.
• Εάν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο.
• Εάν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.
• Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του πέρα από τριάντα ημέρες συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.
• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εκλογή που επακολουθεί εξαιτίας της παραίτησής του.
• Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη του

Σταφίδες: η δική μας σούπερ τροφή http://www.clickatlife.gr/fu/p/31561/632/10000/0x00000000004e92a8/1/stafides.jpg

Με την ευχάριστη εξέλιξη που έχει πάρει η τάση των καταναλωτών σε ποιοτικά προϊόντα με έμφαση την επίδραση στην υγεία ως φυσικά διατροφικά μέσα ενίσχυσης της ευεξίας καιρός είναι να γνωρίσουμε τη διαιτητική αξία της σταφίδας όπως προκύπτει από πρόσφατες επίσημες έρευνες αμερικανικών κυρίως πανεπιστημίων.

1. 84-120 γρ. σταφίδες ημερησίως προστατεύουν πιθανότατα από σοβαρές ασθένειες του παχέος εντέρου Spiller, GA, et al. Journal of Medicinal Food (2003), Spiller, GA et al. British Journal of Nutrition (2003)

2.
84 γρ. σταφίδες που χρησιμοποιήθηκαν ως snack σε αθλητές βοήθησαν σε καλλίτερες επιδόσεις λόγω της διατήρησης ικανοποιητικών επιπέδων σακχάρων στο αίμα Spiller et al. 16th International Congress of Nutrition, 1997 (Montreal, Canada).

3. Δύο snack των 350 kcal 1) 84 γρ σταφίδες, + 350 cm3 λεμονάδα με ζάχαρη 2) 56 γρ σταφίδες + 31 γρ φυστίκια χωρίς αλάτι συγκρίθηκαν σε αθλητές. Το δεύτερο έδωσε μια σταδιακή αύξηση του σακχάρου στο αίμα και επομένως διαθέσιμη ενέργεια σε μακρότερο χρονικό διάστημα και καλλίτερες επιδόσεις ενώ τo 2 έδωσε απότομη αύξηση του σακχάρου. Ο συνδυασμός των σταφίδων με ξηρούς καρπούς βοηθούν στη πρόληψη του διαβήτη τύπου 2. Haskell, W. et al. Medicine and Science in Sports and Exercise (2002).

4. Ένα διαιτολόγιο που συντίθεται από λάδι ελιάς, ξηρούς καρπούς, βούτυρο ξηρών καρπών, ηλιόσπορους, λαχανικά, σταφιδόψωμο ολικής αλέσεως, και 84 γρ. σταφίδες μείωσαν την κακή χοληστερόλη. Οι σταφίδες μπορεί να αποτελούν τμήμα ενός διαιτολογίου για μείωση της χοληστερόλης Bruce, B. et al. Published in Vegetarian Nutrition, An International Journal (1997).

5. Η κατανάλωση σταφίδων σε ισόποση ενέργεια 520 kcal με αναψυκτικά σε αθλητές τριάθλου προστάτεψε τα κύτταρα από τη καταστροφή με την εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών λόγω των αντιοξειδωτικών που περιέχουν σε αντίθεση με τα σακχαρούχα αναψυκτικά .Spiller et al. Published in the Journal of the American College of Nutrition (2002).

6. Οι σταφίδες περιέχουν ουσίες μεταξύ των οποίων ολεανικό οξύ που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων Streptococcus. mutans in vitro, που είναι υπεύθυνα για τη τερηδόνα στα δόντια. Το ολεανικο οξύ καθώς και άλλες ουσίες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων Porphyromonas gingivalis and Fusobacterium nucleatum υπεύθυνων για περιοδοντικές ασθένειες και παίζουν ρόλο μιας υγιεινής τσίχλας. Christine D. Wu, M.S., Ph.D.University of Illinois at Chicago, College of Dentistry 2004.

7. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) οι σταφίδες είναι πλούσιες σε Bo που βοηθά στα οστά με την αφομοίωση Ca και Cu και επομένως τη πρόληψη οστεοπόρωσης.

8. Οι σταφίδες είναι πλούσιες σε φαινολικές ουσίες π.χ. quercetin που σε πειραματόζωα τα προστάτεψαν από το καρκίνο. Σε μελέτη 20 χρόνων σε 34.000 άτομα στο Loma Linda University έδειξε ότι η χαμηλή παρουσία του καρκίνου του παγκρέατος συσχετίστηκε θετικά με τη κατανάλωση σταφίδων.

9. Οι σταφίδες περιέχουν την αντιοξειδωτική ουσία κατεχίνη που σε πειράματα σε ζώα στο Medical College of Cornel University έδειξε πολύ καλή αντικαρκινική δράση σε πειραματόζωα.

10. Σύμφωνα με αναλύσεις του California Marketing Board 2000 εκτός από τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τις φαινολικές ουσίες οι σταφίδες είναι πλούσιες σε στερόλες (stigmasterol 250-600 mg/kg, β-sitosterol 5500-11000 mg/kg καθώς και σε ρεσβατρόλη.

Το συμπέρασμα είναι δικό σας. Οι σταφίδες αξίζουν της προσοχής μας και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους προβολής και ένταξης τους στα είδη υγιεινής διατροφής είτε ακόμη την αύξηση της ποικιλίας των μεταποιημένων προϊόντων ακόμη και στα καλλυντικά για να αποκτήσουν μέσω της υπεραξίας μια καλύτερη τιμή που την αξίζουν. Εμείς πρώτοι πρέπει να αγαπήσουμε αυτό το προϊόν για να πείσουμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο αντί να αναζητούμε άλλους θησαυρούς αμφίβολης και εφήμερης αξίας.

Συμπληρωματικά: Η μαύρη σταφίδα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θεραπεία της ανικανότητας, επειδή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, μαγνήσιο, θειαμίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, βιταμίνη Ε, ριβοφλαβίνη, φολικό οξύ, νιασίνη, ψευδάργυρο, ασβέστιο, σελήνιο και μαγγάνιο.
Πηγή:Του Δρ. Νικ. Ροδιτάκη Tακτ. Ερευνητή ΕΘΙΑΓΕ - http://www.patris.gr
πηγή

Ένας «φάρος» φωτίζει το... γκέτο!

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κείμενο Καρεκλά Σοφία  
Φωτογραφίες Ζαχαρίας Καρεκλάς, 
ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή, λέει μια γνωστή ρήση. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει κι όπου δημιουργείται ένας “Φάρος”. Μειώνονται δείκτες εγκληματικότητας, καταρρίπτονται στερεότυπα και τα παιδιά μιας γκετοποιημένης περιοχής κερδίζουν όχι μόνο την αναγνώριση της τοπικής κοινωνίας αλλά μέχρι κι ένα εισιτήριο για το Σεντ Λούις των ΗΠΑ!
Με αφορμή την προσεχή έναρξη ανέγερσης των νέων και σύγχρονων εγκαταστάσεών του, το Δόγμα επισκέφθηκε το Κέντρο προστασίας ανηλίκων ROM “Φάρος του Κόσμου” στον Δενδροπόταμο, μια περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη στην οποία εκτιμάται ότι ζουν περίπου 4.500 κάτοικοι, τα 2/3 των οποίων είναι Ρομά. Μια περιοχή όπου δεν μπορεί κάποιος να είναι περαστικός αφού εκεί οδηγούν μόνο τέσσερις συγκεκριμένοι δρόμοι.
«Ο Δενδροπόταμος αποτελεί χώρο απόθεσης ανθρωπίνων απορριμμάτων. Ό,τι δεν θέλει να βλέπει η κοινωνία μας, το “θάβει” εδώ, στον Δενδροπόταμο», λέει ο αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης, εφημέριος του ναού Αγίου Νεκταρίου της περιοχής, υπεύθυνος για το παρεκκλήσιο του αστυνομικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μα πάνω απ’ όλα ψυχή και πατέρας για τα παιδιά που φιλοξενούνται και στηρίζονται από τον Φάρο.
Στις εγκαταστάσεις του Φάρου, μια μικρή μονοκατοικία προς το παρόν, ζουν, με εισαγγελική εντολή, εφτά αγόρια. Οι ανάγκες είναι για πολύ περισσότερα αλλά, μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεών του από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει χώρος. Μαζί με τα παιδιά ζει η κ. Ελένη Τρανού, φιλόλογος- αρχαιολόγος, η οποία τα φροντίζει σε καθημερινή βάση.
Κάθε μεσημέρι, στην κουζίνα του Φάρου, ετοιμάζονται από την κ. Ελένη Πασχαλίδου και τις 15 μαγείρισσες που επιβλέπει, όλες εθελόντριες, 450 μερίδες φαγητού οι οποίες προορίζονται για τα περισσότερα παιδιά της περιοχής τα οποία φροντίζει το κέντρο αλλά και για ορισμένους από τους γονείς τους.Ο Φάρος του Κόσμου ξεκίνησε το 2005 από την ανάγκη του πατρός Αθηναγόρα να διοχετεύσει κάπου την αγάπη του για τους συνανθρώπους του. «Στο μυαλό μου είχα μήπως κατέβω στα ιεραποστολικά κλιμάκια της Αφρικής αλλά ο τότε μητροπολίτης Νεαπόλεως Διονύσιος μου είπε “Έχουμε κι εμείς μια Αφρική. Είναι ο Δενδροπόταμος. Πήγαινε εκεί να κάνεις ό,τι θα έκανες στην Αφρική”», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατήρ Αθηναγόρας.

Δίκτυο... πρωινής αφύπνισης!
Για να μπορέσουν οι ROM του Δενδροποτάμου να κοινωνικοποιηθούν, έπρεπε ο Φάρος να ξεκινήσει τη δράση του από την εκπαίδευση των παιδιών. Από σπίτι σε σπίτι, ο πατήρ Αθηναγόρας με τους συνεργάτες του έψαξαν να βρουν όλα τα παιδιά της περιοχής για να τα βοηθήσουν να πάνε στο σχολείο.
«Πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, κάποιες φορές διαπιστώναμε ότι δεν ήταν εκεί κανένας από τους δύο γονείς των παιδιών. Μπορεί να ήταν φυλακισμένοι ή τοξικομανείς ή να θεωρούσαν πολυτέλεια το να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Αλλά και να ήταν εκεί δεν θα έκαναν τη θυσία να ξυπνήσουν το πρωί να τα ετοιμάσουν. Πώς να πάει ένα παιδί το πρωί στο σχολείο όταν όλοι στο σπίτι κοιμούνται, χωρίς να έχει πρωινό γεύμα, καθαρά ρούχα, σχολική ύλη; Πράγματα αυτονόητα για τον υπόλοιπό κόσμο αλλά καθόλου αυτονόητα για εδώ», υποστηρίζει ο πατήρ Αθηναγόρας.
Έπρεπε, λοιπόν, να φτιαχτούν στο Δενδροπόταμο δομές οι οποίες θα αντικαθιστούσαν το ρόλο των γονέων. Δημιουργήθηκε, έτσι, δίκτυο πρωινής αφύπνισης. Τα μεγαλύτερα παιδιά πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και ξυπνούσαν τα μικρότερα.
Διαμορφώθηκαν οι χώροι στην κατακόμβη του ναού προκειμένου να γίνουν μαγειρεία και τραπεζαρία για να ετοιμάζουν και να σερβίρουν, αρχικά, το πρωινό των παιδιών, στην πορεία και τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας, λουτρά, πλυντήρια, αποθήκες ρούχων και σχολικής ύλης για να τα εφοδιάζουν με ό,τι χρειάζονται καθώς και χώροι όπου θα μπορούν να μελετούν τα μαθήματά τους.

«Έτσι, καταφέραμε να τα οδηγήσουμε στο σχολείο. Στην αρχή, βέβαια, το τσιγγανάκι δεν μπορούσε να καθίσει περισσότερο από δέκα λεπτά στο θρανίο ή παραπάνω από δύο ώρες να παραμείνει στο σχολείο. Αυτό το αντιμετωπίσαμε με τη δημιουργία ποδοσφαιρικών, μουσικών και θεατρικών ομάδων. Λέγαμε, για παράδειγμα, στα παιδιά “αφού αγαπάτε πολύ το ποδόσφαιρο κι ήρθατε σήμερα στην προπόνηση, στον αγώνα του Σαββάτου θα παίξουν μόνο όσοι έχουν τις απαραίτητες παρουσίες στο σχολείο”. Έπρεπε να βρίσκουμε συνεχώς κίνητρα για να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο αλλά να τα έχουμε και ολημερίς κοντά μας, απασχολημένα, γιατί αλλιώς παραμόνευαν συμμορίες για να τα στρατολογήσουν σε κάθε είδους παραβατικότητα», εξηγεί ο πατήρ Αθηναγόρας.
Εκτός από την εκπαίδευση των παιδιών, κάτι που απασχόλησε ιδιαίτερα τον πατέρα Αθηναγόρα από τα πρώτα χρόνια του Φάρου ήταν η υγεία των παιδιών. Φρόντισε δύο φορές το χρόνο να γίνεται γενικός εμβολιασμός των παιδιών του Δενδροποτάμου γιατί πολλά από αυτά ήταν ανασφάλιστα, κάποια και απολιτογράφητα, χωρίς πρόσβαση στους φορείς υγείας.
FAR.GO.Bots: Από το Δενδροπόταμο… στο Σεντ Λούις!
Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, ο Διαγωνισμός Ρομποτικής και Καινοτομίας First Lego League. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 32 ομάδες των δέκα ατόμων. Η πρώτη ομάδα που δήλωσε συμμετοχή και απέσπασε και το πρώτο βραβείο ομαδικότητας ήταν οι FAR.GO.Bots, από το Φάρο του Κόσμου.
Οι FAR.GO.Bots, παιδιά Ρομά 9 ως 16 ετών, εντυπωσίασαν τους Αμερικανούς διοργανωτές του διαγωνισμού με την πρόοδό τους. Ενώ προέρχονται από μια υποβαθμισμένη περιοχή με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας κι αρχικά στερούνταν βασικής εκπαίδευσης, με τη βοήθεια του Φάρου κατάφεραν να προχωρήσουν στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να διακριθούν κιόλας.
Έτσι, συμμετείχαν τον Απρίλιο στο World Festival στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ ως επιλεγμένη τιμώμενη ομάδα. «Τα παιδιά μας μπόρεσαν να χτίσουν γέφυρες με την άλλη άκρη της γης. Αυτό έχει ανοίξει τους ορίζοντές τους. Μπορούν πλέον να έχουν δικαίωμα στο όνειρο κι ένα λαμπρό μέλλον γιατί διαθέτουν πια όλα τα εφόδια», είπε ο πατήρ Αθηναγόρας.
Χορηγοί και τοπική κοινωνία Ρομά
Οι άνθρωποι που στηρίζουν κι ενισχύουν το έργο και τις δραστηριότητες του Φάρου είναι πολλοί. Σ’ αυτό συντελεί η χαρισματική προσωπικότητα κι η ζεστασιά του πατρός Αθηναγόρα, καθώς και το ότι δεν διαχειρίζεται χρήματα. «Οι χορηγοί μας ενισχύουν σε είδος. Περιμένουν πότε θα τους πούμε ότι έχουμε μια έλλειψη για να τρέξουν να συνδράμουν», εξηγεί ο πατήρ Αθηναγόρας.
Όσο για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, ο πατήρ Αθηναγόρας λέει ότι «η τοπική κοινωνία σέβεται κι εκτιμά πολύ αυτό που κάνουμε γιατί όλοι έχουν ένα παιδί είτε δικό τους είτε εγγονάκι τους το οποίο απολαμβάνει των δράσεων του Φάρου».

Το μέλλον των παιδιών και του Φάρου
Ο Φάρος του Κόσμου έχει πλέον τους πρώτους απόφοιτους λυκείου που σπουδάζουν, με υποτροφίες χορηγών, σε ιδιωτικά ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης, ζαχαροπλάστες, σεφ, λογιστές. «Είναι τα παιδιά που για πρώτη φορά μπορούν να σταθούν ανάμεσα στην υπόλοιπη κοινωνία και να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας», καμαρώνει ο πατήρ Αθηναγόρας για την πρόοδο των παιδιών και συμπληρώνει «θέλουμε μόλις τελειώσουν τα παιδιά τις σπουδές τους, να τους ανοίξουμε μια επιχείρηση. Να δουλέψουν αμέσως για να γίνουν το παράδειγμα για τα υπόλοιπα παιδιά. Να δείξουν σε όλους ότι ο τσιγγάνος δε χρειάζεται ούτε να πουλήσει ναρκωτικά ούτε να κλέψει για να ζήσει».
Τι ονειρεύεται ο πατήρ Αθηναγόρας για το μέλλον του Φάρου; «Τα όνειρά μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας να προοδεύουν, να τα αποκαθιστούμε επαγγελματικά, να χαιρόμαστε τις οικογένειες που θα δημιουργούν. Να αλλάζουμε μαζί την ιστορία αυτού του τόπου».
Προκαλεί εντύπωση το ότι λέει συνεχώς «τα παιδιά μας» και μας εξηγεί «η σχέση μου με τα παιδιά του Φάρου είναι πιο ισχυρή από τη βιολογική σχέση ενός πατέρα με το παιδί του. Εκείνη σου προκύπτει ενώ αυτή την επιλέγεις».
Επικοινωνία


http://www.farostoukosmou.gr
https://www.facebook.com/farostoukosmou


πηγή

Αναμένοντας Τούρκους και Τοκογλύφους


https://4.bp.blogspot.com/-9QCwZchGaY8/VGGvhX6LoJI/AAAAAAABFnw/j15-L-JdWB0/s1600/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3%2B%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3.jpg

Γράφει ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Τον Σεπτέμβριο αρθρογραφήσαμε με τον τίτλο ¨Τούρκοι και Τοκογλύφοι προθερμαίνονται¨. Σήμερα ο Νοέμβριος βρίσκει τον Έλληνα μέσα στα ¨χαρακώματα¨ της ζωής απέναντι σε αυτούς που θέλουν να του την στερήσουν. Τι αφουγκράζονται λοιπόν οι Έλληνες μέσα στα χαρακώματα; Α. ¨Τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην αφήσει άλλα περιθώρια υπεκφυγών στην Αθήνα και απαιτεί να εκπληρώσει η χώρα τις υποχρεώσεις της. Το ωραίο παραμύθι της σωτηρίας λαμβάνει τέλος. Οι οπαδοί του κρατισμού είναι αποφασισμένοι να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Θα πουν όχι σε όλα! Κακά τα ψέματα, το grexit είναι κάθε μέρα όλο και πιο κοντά...¨ ¨Η χώρα βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από την ΕΕ. Έτσι ή αλλιώς! Εκτός κι αν βρεθεί κάποιος που θα αποφασίσει να γυρίσει εντελώς το τιμόνι του καραβιού για να αποφύγει αυτό την σύγκρουση με το παγόβουνο. Κάποιος που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του πληρώματος, επενδύοντας στην μόνη συνταγή που δεν έχουμε μέχρι τώρα δοκιμάσει: Λιγότερο κράτος, λιγότερους φόρους, εμπιστοσύνη στην δημιουργική δύναμη του Έλληνα.¨ Θανάσης Μαυρίδης, kourdistoportocali.com/ Β. ¨Έντονο προβληματισμό για τον πολιτικό κίνδυνο που ελλοχεύει στην Ελλάδα εκφράζει η διεθνούς κύρους επενδυτική εταιρεία Calamos Investments, με έδρα το Naperville στο Illiinois των ΗΠΑ και συνολικά υπό διαχείριση assets ύψους 27,8 δισ. δολαρίων. "Οι συνεχιζόμενες πολιτικές στην Ελλάδα συνιστούν μια πραγματικά αρνητική σκιά στην Ευρωζώνη", υποστηρίζουν οι αναλυτές της Calamos. http://www.bankingnews.gr/ 07/11/2014 Τι άλλο ακούνε οι κατατρεγμένοι των Βαλκανίων και αναρωτιούνται πως βρέθηκαν ¨επιστρατευμένοι¨ στης ζωής τα χαρακώματα; Η συνάντηση Αντώνη Σαμαρά και Αχμέτ Νταβούτογλου στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στην Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου, ελήφθη έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομόλογό του, αφού όμως προηγήθηκε συνεννόηση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Αυτό δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Στόχος της απόφασης της Αθήνας να έλθει και να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα ο κ. Νταβούτογλου, είπε ο κ. Βενιζέλος, είναι να μην "διαταραχθεί" το χρονοδιάγραμμα των θεσμοθετημένων επαφών με την Άγκυρα, καθώς η διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας που είναι, όπως τόνισε, «προς το συμφέρον και της Ελλάδας και της Κύπρου». Είναι μία απόφαση, συμπλήρωσε, που πάρθηκε «έπειτα από πολλή σκέψη». www.sigmalive.com/news/politics/ Άντε λοιπόν και συναντιούνται οι πρωθυπουργοί στις αρχές Δεκεμβρίου. Αν όμως νωρίτερα ο Τούρκος κατά την προσφιλή τακτική του βλ Κύπρο στείλει κάποιο από τα ερευνητικά σκάφη του συνοδεία πολεμικών πλοίων στο Νότιο Αιγαίο (Καστελόριζο) ή ταυτόχρονα και στο Βόρειο Αιγαίο για ¨σεισμίκ έρευνες¨. Τότε τι γίνεται; Θα διακόψουμε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στο ανώτατο επίπεδο; Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη του Τούρκου μέσα στις επόμενες ημέρες την στιγμή μάλιστα που υλοποιείται άτυπα ¨ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος –Κύπρου-Ισραήλ¨ και δρομολογείται μάλιστα με συνάντηση λίγες μέρες πριν το ραντεβού με τον Αχμέτ. Φυσικά ο Τούρκος θα το ¨παίξει τρελός¨ και θα επικαλεσθεί τα δήθεν κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο: Ο τούρκος γνωρίζει ότι η στρατηγική συγκυρία είναι με το ¨μέρος¨ του. Και το έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η συγκυρία αυτή είναι η οικονομική καχεξία της Ελλάδος και του Έλληνα που τον έχουν ¨γονατίσει¨ από τα δυσβάστακτα βάρη. Είναι άραγε ο Έλληνας μέσα στα χαρακώματα της ζωής ή τον βάλανε εξ επίτηδες μέσα σε Συμπληγάδες –Μυλόπετρες Τούρκοι και Τοκογλύφοι; Και τώρα εδώ που φτάσαμε μια κρίσιμη ερώτηση προς το εγχώριο πολιτικό δυναμικό. Για να ικανοποιηθεί ο Τούρκος πρέπει ¨νόμιμα¨ να σουλατσάρει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Αυτό το δείχνει καθημερινά όταν τον υπερβαίνει και στέλνει φρεγάτες μέχρι τα Στενά του Καφηρέα. Φυσικά με αυτό το πλευρό να κοιμάται ο τούρκος πασάς. Τέτοια σενάρια είναι αποδυναμωμένα στο να πραγματοποιηθούν. Αλλά και κάποιοι που ονειρευόταν την Φιλανδοποίηση της χώρας στην ιδιοφυία των ¨μηδενικών προβλημάτων¨ του στρατηγικού βάθους του στυλ Αχμέτ και Ερντογάν η σημερινή πραγματικότητα τους προσγειώνει στα αγκάθια της τούρκικης πονηριάς. Αν η Ελληνική Διπλωματία εξαντλήσει όλα τα όπλα της και δεν ικανοποιηθεί ως ανωτέρω ο Τούρκος, τότε το σενάριο ¨θερμού επεισοδίου¨, ¨εμπλοκής δυνάμεων¨ ίσως και σύγκρουσης ισχυροποιείται και μάλιστα βάσει των καθημερινών προκλήσεων που δεχόμαστε σαν χώρα. Ο Τούρκος παζαρεύει με δυνατούς, όταν κάποιον τον θεωρεί αδύνατο τον τσαλαπατάει βλ. Συρία. Στο χρονικό αυτό διάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο τι πληροφόρηση από τους τοκογλύφους θα έχει ο Τούρκος για την οικονομική εξέλιξη της χώρας; Λοιπόν κ. πολιτικοί σκεφτείτε να χρειαστεί να καλέσετε τον Έλληνα μάχιμο – Έφεδρο στα όπλα για την προάσπιση της φιλτάτης Πατρίδας και αυτός να αφήσει πίσω του οικογένεια που πεινάει από τις δίχως σπλάγχνα οικτιρμών μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόσατε; Τι θα κάνει κ . Πολιτικοί ο Έλληνας Επίστρατος; Στο ένα χέρι θα κρατάει το όπλο και στο άλλο τις δόσεις από τα δυσβάστακτα χρέη των κλεμμένων της μεταπολίτευσης; Αυτό θα έπρεπε να το αντιληφτείτε όταν ψηφίζατε ΝΑΙ σε όλα, την στιγμή μάλιστα που έπρεπε να γνωρίζεται ποίον γείτονα έχετε δίπλα σας. Τώρα ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ. Ορίστε τι θα έχουμε από εδώ και πέρα στο Αιγαίο μέχρι την συνάντηση του Δεκεμβρίου. ¨Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η άσκηση «Mavi Balina», δηλαδή, «Γαλάζια Φάλαινα», με 3 φρεγάτες, 2 κορβέτες, 4 υποβρύχια, 3 καινούργια υπερσύχρονα πλοία καταδίωξης, 2 ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα του Ναυτικού, 1 πλοίο λογιστικής υποστήριξης, 2 πλοία του αρχηγείου της Τουρκικής Ακτοφυλακής και 3 ΑΦΝΣ τα οποία κινούνται αυτή την στιγμή μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου κι έχουν "περισφίξει" το σύμπλεγμα της Μεγίστης.¨ 22:41 10/11/2014 defencenet.gr Aν η Πατρίδα όμως καλέσει τον Έλληνα θα παρουσιαστεί έστω και αν πεινάει. Αυτό θα είναι και η έκπληξη για τους Τούρκους και τους Τοκογλύφους ανθρωποκτόνους των λαών. 

πηγή