Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Oι διεκδικήσεις των γειτόνων μας και η Ρωμανία


 π.Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης
Οι Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Τούρκοι και Αλβανοί μας θεωρούν όχι απελευθερωτές, αλλά κατακτητές της Μακεδονίας, της Ήπειρου, της Θράκης, των νήσων του Αιγαίου και της Κρήτης, και οι Τούρκοι επιλέον, μαζί με τους Βρεταννούς, μας θεωρούν ότι προσπαθήσαμε να κατακτήσομε την Κύπρον. Oλα αυτά ισχυρίζονται οι γείτονές μας βάσει του διεθνούς δικαίου.

1) Ανακεφαλαίωση του προβλήματος

 • Η Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και Τουρκία διαμόρφωσαν το διεθνές δίκαιο κατά τρόπον ώστε έξω από την Παλαιά Ελλάδα του 1827-36 να μη υπάρχουν υποψήφιοι Ελληνες για απελευθέρωση. Δεν αρκεί εδάφη να ήταν κάποτε Ελληνικά. Θα έπρεπε σ'αυτά τα κάποτε Ελληνικά ή Μακεδονικά εδάφη να υπήρχαν υποψήφιοι Έλληνες για απευλεθέρωση. Σε περίπτωση που δεν υπήρχαν Έλληνες τότε πρόκειται για κατάκτηση. Εξ'απόψεως των συνταγμάτων, των Πρωτοκόλων, και της περί Κοραής νομοθεσίας του 1827, δεν υπήρχαν πλέον Έλληνες, Hellenes-Grecs, Younan με ανάγκη απελευθερώσεως. Eξω από τα σύνορα της Ελλάδος του 1827-1836 υπήρχαν μόνον ελληνόφωνοι Ρωμαίοι, Grecs, Roum.
 • Οι Νέοι Έλληνες κατά προτροπή των "Φιλελλήνων" αποφάσισαν να υιοθετήσουν το όνομα "Έλληνες για να ρίχνουμε στάκτη στα μάτια του κόσμου, πραγματικά Ρωμιοί (Κωστής Παλαμάς 1901)". Δηλαδή η τάξις των βασιλέων και ευγενών της Ευρώπης ήθελαν επανάσταση όχι Ρωμαίων, αλλά Αρχαίων Ελλήνων, αφού μόλις προ ολίγου κατέστειλαν την Γαλλο-Ρωμαϊκήν επανάσταση μέσω του Ναπολέοντος το 1799. Eτσι οι "Φιλέλληνες" κατάφεραν μέσω του ψηφίσματος Αδαμαντίου Κοραή από την βουλήν των Ελλήνων το 1827 να περάσουν νομικά την γραμμή οτι οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Ρωμαίους της Κων/πόλεως πριν υποδουλωθούν στους Τούρκους. Eτσι η Ελληνική Επανάσταση ήταν, όχι μόνον απευλεθέρωση από τους Τούρκους, αλλά και από τους Ρωμαίους. έτσι οι Hellenic-Greeks/Έλληνες/Younan δεν ταυτίζονται με τους Greeks/Ρωμαίους/Roum. Ο Younan ειναι ο Έλλην και ο Roum είναι ο Ρωμαίος στα Τουρκικά και στα Αραβικά. Eτσι ο βασιλεύς των Ρωμαίων που έπεσε επάνω στα τείχη της Πόλεως κατήντησε στην κειμένην μάλιστα Ελληνικήν νομοθεσίαν "ο τύραννος των Ελλήνων". [ 1 ]
 • Για τούτο το Πρωτόκολο της 31ης Ιανουαρίου 1836 διαχωρίζει ποίους Grecs έχουν το δικαίωμα να μεταναστεύσουν από την Τουρκίαν στην Ελλάδα και οι οποίοι από τώρα θεωρούνται Hellenes, "qui seront consideres des-a-present comme Hellenes" [ 2 ] Το γεγονός ότι οι Grecs έχουν γίνει από τώρα Hellenes δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να λέγονται Grecs στις Ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως φαίνεται στην παράγραφον 6 του ιδίου πρωτοκόλου. Δηλαδή δεν ταυτίζεται το Grec με το Hellene Grec στην περίπτωση της Νέας Ελλάδος. Οι Τούρκοι και Άραβες δεν ταυτίζουν το Roum/Ρωμαίος με το Younan/Έλληνες στη γλώσσα τους. Δια τούτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι όχι Younan, αλλά Roum.
 • Οι Γείτονες και οι ξένοι διπλωμάτες νομίζουν ότι οι Έλληνες συγχέουν τους ανωτέρω όρους των Πρωτοκόλων και των Συνθηκών από σκοπούς επεκτατικούς. Στην Ελληνική μετάφραση του αναφερθέντος Πρωτοκόλου 31/1/1836 στην συλλογή Δασκαλάκη γράφει ότι "θά θεωρούνται από τώρα Ελληνες...1. Ολοι οι Έλληνες...2. Οι Έλληνες..". Δηλαδή οι Έλληνες θα θεωρούνται από τώρα Έλληνες.
 • Πάντως συμφέρει πολύ στους Τούρκους και στους Βρετανούς η περί ονομάτων σύγχυση εκ μέρους των Ελλήνων. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι ήδη χρησιμεύουν την εκ μέρους των Κυπρίων εγκατάληψη του Ρωμαίος και την υιοθέτηση του Έλλην ως απόδειξη ότι είναι έποικοι από την Ελλάδα.
 • Το ότι οι Έλληνες ήταν υπό τον ζυγό της Ρωμαιοσύνης, δηλαδή των Βυζαντινών, υποστηρίζεται 1) στα περί Ελλάδος τουριστικά εγχειρίδια, 2) από σημαντικό αριθμό Ελλήνων ιστορικών, 3) από τον μέγα ιστορικό των Φράγκων Νίκο Τσιφόρο, και 4) από το εκατόδραχμο που φέρει τον Κοραή από τότε που εξαφανίσθηκε η Ρωμαιοσύνη.

2) Τα τεκμήρια

 • Τα Συντάματα 1822, 1823, 1827, 1832, και 1844 μαρτυρούν ότι μόνον οι αυθόχθονες και οι πολιτογραφηθέντες είναι Έλληνες. Δηλαδή οι Βρετανοί, Φραντσέζοι και Ρώσοι απεφάσισαν μέσω των Νεο-Ελλήνων ποίοι είναι οι μόνοι Έλληνες. Τούτο έπραξαν σύμφωνα με τα πρώτα συντάγματα και την αποδοχήν όλων των παραγγελειών, λόγων και συγραμμάτων του Αδαμαντίου Κοραή στην Εθνική Συνέλευση του 1827.
 • Η Επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου του 1843-44 έδιωξε όλους τους Ρωμαίους που είχαν γίνει παρανόμως Ελληνες και είχαν διορισθεί στα ύπουργεία κατά παράβαση των Πρωτοκόλων. Υπεκίνησαν την επανάσταση οι τρεις Δυνάμεις γιατί ο Οθων υπέθαλπε την Μεγάλην Ιδέαν και για τούτο είχε καταργήσει την διάκριση μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων. Ετσι διόρισε πολλούς Ρωμαίους στο δημόσιο, μεταξύ των οποίων και τον μετέπειτα ιστορικόν Κωνσταντίνον Παπαρηγόπουλον. Διώχθηκε και αυτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τους άλλους ως μη Έλλην Ρωμαίος.
 • Την 30ην Μαρτίου 1863 η Εθνική Συνέλευσις εξέλεξε τον Γεώργιον Α βασιλέα των Ελλήνων. Εδόθη εσκεμμένως η εντύπωση ότι έγινε βασιλεύς των Ελλήνων και των εκτός της Ελλάδος Ελλήνων, δηλαδή των Ρωμαίων. Οι Τούρκοι σαφώς είχαν δεχθεί τον τίτλον αυτόν, αφού δεν είχε καμμίαν σχέση με τους Ρωμαίους/Roum/Grec της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για το υπόδουλο γένος των Ρωμαίων και για τους Τούρκους ο Οικουμενικός Πατριάρχης θεωρείτο διάδοχος του Βασιλέως των Ρωμαίων.


3) Τεκμήριο Ιωάννη Καποδίστρια

 • Ο Ι. Καποδίστριας υπέβαλλε τον Απρίλιο 1828 σχέδιο στον Τσάρον για την αναδιοργάνωση των Βαλκανίων εν όψει του πολέμου που μόλις εκήρυξε εναντίον της Τουρκίας. Το σχέδιο Καποδίστρια πρόβλεπε την Κων/πολη ως πρωτεύουσα πέντε ημιαυτονόμων κρατών, δηλαδή της Δακίας, της Σερβίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Ούτε καν εσκέφθηκε κανένα Βουλγαρία που ήταν μόνον σε αρχαίες πηγές. Το 1805 ο Α. Κοραής είχε υβρίσει τους Ρώσους. Εγραψε ότι οι Τούρκοι θα ξεπεράσουν τους Ρώσους όταν πάρουν τα φώτα της Ευρώπης. Το 1827 είχε γίνει ο Κοραής Πατέρας του Νέου Ελληνικού Εθνους και Κυβερνήτης της Ελλάδος ο Καποδίστριας. Πάντως ο Ρωσικός στρατός διασχίζων τα Βαλκάνια ευρήκε τους υποψήφιους Βουλγάρους του. Οι Ρώσοι μετέβαλαν την εν λογω δίγλωσσον φυλή που μιλούσε μια από παρακλάδια της παλαιοσλαβωνικής και τα Ρωμαίικα σε Βουργάρους. Ολοι οι Χριστιανοί της Οθωμανικής Ρούμελης ελέγοντο Ρωμαίοι Ορθόδοξοι. Αυτούς τους Ρωμαίους οι Ρώσοι βάπτισαν απογόνους των Βουλγάρων. Τους χρησιμοποίησαν μάλιστα ως στο σπόνδυλο των σχεδίων τους στα Βαλκάνια. Απέριψαν το σχέδιο του Καποδίστρια προς το παρόν. Οι Ρώσοι συνθηκολόγησαν με τους Τούρκους και έφυγαν. Οι Ρώσοι κήρυξαν πόλεμον στην Τουρκίαν τον Απρίλιο του 1877 που κατέληξε στην Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 3/3/1878 με μία τεράστια Βουλγαρία που μετά τέσσερες μήνες ανετράπη με την Συνθήκη του Βερολίνου.


 • Είχε μεταμορφωθεί το σχέδιο του Καποδίστρια ως εξής: 
-Οι Τούρκοι είχαν διατηρήσει το όνομα Ρωμανία για τα Βαλκάνια και την έλεγαν Ρούμελη, χώρα των Ρωμαίων. Η αλληλογραφία στη Ελληνική Κυβέρνηση στο Ναύπλιο έφθανε από τα κρατη της Ευρώπης με διεύθυνση το Napli di Romania δια να μη γίνει λάθος με το Napli di Italia. Τώρα η Ρωμανία ταυτίσθηκε με μόνον τη Δακία.
-Η Μακεδονία μοιράσθηκε τελικά μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σερβίας/Γιουγκοσλαβίας.
-Παρέμεινε η Ελλάς.
-Παρέμεινε η Σερβία.
-Η Ήπειρος έγινε τελικά Αλβανία.
 • Ο σκοπός των Ρώσων, των Βρεταννών, των Βουρβόνων Φραντσέζων και της Βατικανικής Ρωμανίας (έτσι ελέγετο το Παπικόν Κρατος) ητο ο αφανισμός της Ρωμαιοσύνης, δηλαδή της πραγματικής Ρωμανίας, που ήτο το πραγματικό όνομα της ανυπάρκτου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.


4) Η λύσις
Για να βγούμε από την ανωτέρω νομική παγίδα δυνάμεθα να πάρομε τη θέση ότι ημείς οι Hellenic-Greeks, Ελληνες, Younan απελευθερώσαμε τους Greeks, Ρωμαίους, Roum που ζούσαν υπό τον Τουρικόν ζυγόν στα αναφερθέντα τεμάχια της χώρας μας που ήταν κομμάτια της Ρωμαιοσύνης. Ετσι παρακάμπτομε τα Πρωτόκολα, τα Ελληνικά συντάγματα, τον Κοραή και τους Ελληνες "ιστορικούς," που εξυπερετούν, ίσως από άγνοια, τους εχθρούς της πραγματικής Ρωμαιοσύνης.

5) Η Δυτική Ρωμαιοσύνη είναι το κλειδί μας

 • Πρέπει η Ελληνική Κυβέρνηση βάσει της Ρωμαιοσύνης να καλλιεργήσει σχέσεις με όλα τα τεμάχια της Ρωμαιοσύνης της Ευρώπης. Η τεράστια μάζα των μη ευγενών της Δυτικής Ευρώπης είναι απόγονοι των υποδούλων στους Τεύτονες Ρωμαίων που είχαν ως πρωτεύουσα την Κων/πολη. Τούτο μαρτυρείται από τα χρυσά νομίσματα που έκοβαν στη Francia με την προτομή των αυτοκρατόρων Κων/πόλεως από τον Αναστάσιον Α (491-518) μέχρι τον Ηράκλειον (610-641). Αριθμούνται οι απόγονοι αυτοί των Ρωμαίων τουλάχιστο 250 εκατομμύρια. Oι βασιλείς και ευγενείς της Ευρώπης και οι παπικοί και Αγγλικανοί επίσκοποι είναι οι απόγονοι των Τευτόνων κατακτητών της Δυτικής Ρωμαιοσύνης.

 • Η Γαλλική Επανάσταση ήταν στη βάση της Επανάσταση των Γαλλο-Ρωμαίων κατά των Φράγκων. Την κατέστειλε ο Τοσκανο-Φράγκος Ναπολέων. Αλλά οι δημοκράτες Φράγκοι και οι Γαλλο-Ρωμαίοι ανέτρεψαν το έργον του Ναπολέοντα το 1848 και τελικά το 1870. Αν είχαμε καλλιεργήσει το κοινό μας Ρωμαϊκό παρελθόν με τη Γαλλία ίσως δεν θα την είχαμε εχθρό μας το 1921 όταν μαζί με τους Βρετανούς και Ιταλούς άρχισαν την ανατροπή της Συνθήκης των Σεβρών υπέρ των Νεο-Τούρκων με τα επακόλουθα.

 • Τα Υπουργεία των Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας γνωρίζουν ακριβώς πώς οι Ρωμαίοι της Ελλάδος έγιναν Αρχαίοι Ελληνες, αφού οι ίδιοι σχεδιάσανε την εν λόγω διαδικασίαν για την διάλυση της Ρωμαιοσύνης. Αφού γράφουν στα βιβλία τους ότι με το σημερινό όνομα Greeks ενοούμε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι Greeks.


6) H διαστολή Ελληνισμού και Ρωμαιοσύνης είναι σκέτη πλαστογραφία

 • H πρώτη ιστορική μαρτυρία για την εθνικότητα της Ρώμης, αρκετά πριν εμφανισθούν οι πρώτες ιστορίες της, είναι στο "περί ψυχής" έργον του μαθητού του Πλάτωνος Ηρακλίδου Ποντικού, όπου γράφει "πόλιν Ελληνίδα Ρώμην" μέσα από τα πλαίσια της καταλήψεώς της από τους υπερορίους (Γαλάτας) το 390-389 π.Χ. Οι πρώτες τέσσερες ιστορίες της Ρώμης εγράφηκαν από Ρωμαίους στα ελληνικά. Μαρτυρούν και αυτές ότι η Ρώμη είναι Ελληνική.
 • Η αντιπαράθεση Ρωμαίων και Ελλήνων είναι το φρούτο των Φράγκων και του Ναπολέοντος που μας σερβίρισε ο Κοραής και που την καλλιεργούν οι Βρετανοί και Ρώσοι με την βοήθειαν των μιμητών τους Νέων Ελλήνων.
 • Το κόμμα των Γαλλο-Ρωμαίων Ιακωβίνων (Jacobins) επαναστατών, οι λεγόμενοι Υπερόροι (Montangards) του Αυαντίνου λόφου, όπου κτίσθηκε μέρος της Ρώμης, ήσαν υπερήφανοι για την καταγωγή τους από την Ρώμην και την Πελοπόννησον. Αντί ο Κοραής να μάθει απ'αυτούς την Ρωμαιοσύνη έμαθε από τους Ολλανδούς και τον Ναπολέοντα να μισεί την πραγματικήν Ελλάδα του 1821, ακριβώς ως κάμουν αρκετοί Έλληνες ιστορικοί σήμερα.


7) Γιατί η πλαστογραφία
Η Ισπανική Ρωμανία ευρίσκετο κάτω από Γοτθική κατοχή από το 629. O διοικητής του Αυτοκράτορα της Κων/πόλεως στην Μαυριτανία, με έδρα την Ceuta, πέρασε το 711 απένατι με το στρατό του εκ Νουμιδo-Ρωμαίων και προκάλεσε γενική επανάσταση των Ισπανο-Ρωμαίων. Επέρασε και Αραβικός στρατός που μόλις είχε φθάσει στην περιοχή. Μάλλον χωριστά απελεθέρωσαν την Ισπανική Ρωμανία και κατέστρεψαν την Ισπανικήν Γοτθίαν το 711-719. Επαναστάτησαν και οι Γαλλο-Ρωμαίοι που συμμάχισαν με τους Νουμιδο-Ρωμαίους και Άραβες και παρ'ολίγον να καταστρέψουν την Φραγκίαν το 732-739.

Οι Γαλλο-Ρωμαίοι πάλι επαναστάτησαν κατά των Φράγκων το 742. Εν συνεχεία οι Φράγκοι κατέκτησαν την Ρώμην το 754-6 που ήταν ακόμα μέρος της ελευθέρας Ρωμανίας. Για πρώτη φορά το 794 οι Φράγκοι ονομάσανε την Ρωμανίαν Graecia και τους πολίτες της αιρετικούς Graecος. Oμως κράτησαν το όνομα Ρωμανία για μόνον το Παπικόν τους Κράτος. Από τότε άρχισαν την προπαγάνδα στους υποδούλους Δυτικούς Ρωμαίους ότι μόνο το Παπικό κρατος είναι η Ρωμανία. Οι Φράγκοι κράτησαν το όνομα Ρωμαίοι Καθολικοί και από τότε κρατούν μυστικό την ύπαρξη της Ανατολικής Ρωμαιοσύνης σκεπάζοντάς την κάτω από τα ονόματα αιρετικός, Γραικός και Βυζαντινός. Την γραμμήν αυτήν υιοθέτησαν σχεδόν όλες οι Τευτονικές φυλές, εκτός από τους Σκανδιναβούς και τους Σάξονες υπό Νορμανδικήν κατοχήν. Έχασαν την επαφή τους με την Ορθοδοξίαν μετά την Άλωση. Το κέντρον της επιθέσεως κατά της Ρωμαιοσύνης κατέστη το Βατικανό όταν οι Φράγκοι έδιωξαν οριστκά πλέον τους Ρωμαίους Πάπες το 1012-1046 γενόμενοι Πάπες αύτοί.

8) Συμπέρασμα
Από τα ανωτέρω βλέπει κανείς:

 • γιατί συνεχίζεται η πλαστογραφία της Ρωμαιοσύνης με την πολύτιμη βοήθεια των Νέων Ελλήνων,
 • γιατί στην πραγματικότητα είμεθα Ελληνες και Ρωμαίοι και
 • γιατί επιπλέον συμφέρει και νομικά να είμεθα Ρωμαιοσύνη. 
Τούτο μάλιστα γιατί σχεδόν ολόκληρος η ενωμένη Ευρώπη είναι ακόμη Ρωμαιοσύνη.

Πηγή

Η Σιωπή των Αγνών


Μιχάλης Σακελλαρίου
Περιδιαβαίνοντας λοιπόν τις τελευταίες μέρες τα social μύδια και εν όψει της τραγικής κατάληξης του παιδιού στα Γιάννενα ακούω από παντού για  "Έλλειμμα Παιδείας" και άλλα τέτοια ευλογοφανή. 
Ας μιλήσουμε λοιπόν για Παιδεία. Αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη και ξεχειλωμένη έννοια που ο καθένας τη χρησιμοποιεί όπως το κουμπί Esc του πληκτρολογίου, θέλοντας να αποδράσει από τις δικές του συγκεκριμένες και ξεχωριστά εξατομικευμένες ευθύνες απέναντι σε στρεβλώσεις που πολλές φορές η πρόσκρουσή τους πάνω στα βράχια του εφησυχασμού μας είναι τόσο ισχυρή, ώστε για πολύ λίγο μπορεί πολύ λίγο να τραυματίσει την ψευδή ιδιοκατασκεύαστη αυτοεικόνα μας του υγιούς και φυσιολογικού ανθρώπου.   
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικές αυτοματοποιημένες και επιφανειακές σκέψεις. 
Είναι γενικά παραδεκτό και ακούω να επαναλαμβάνεται από πολλές πλευρές το αφόρητο κλισέ ότι στα φροντιστήρια γίνεται καλύτερη δουλειά και γι αυτό χρειάζεται η αξιολόγηση που θα ελέγχει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ορισμένοι (στην καλύτερη περίπτωση) αφελείς και μέσα ακόμη από τον εκπαιδευτικό κλάδο διατείνονται ότι κακώς αποσύρθηκε εκείνο το πανέξυπνο σύστημα αξιολόγησης που μετρούσε τους δείκτες παραγωγικότητας και απόδοσης. Δεν καταλαβαίνουν βέβαια τί ακριβώς μετρούσε. 
Επίσης  δεν γνωρίζουν για ποιο πράγμα μιλούν και με τον όρο “Παιδεία” συμπεριλαμβάνουν και την ηθική διαπαιδαγώγηση αλλά και τους τεχνοκρατικούς στόχους. Το τρίτο που δεν αντιλαμβάνονται  είναι ότι το ένα όχι μόνο δε συμπληρώνει, αλλά και αντιστρατεύεται το άλλο. 
Ο Αριστοτέλης  κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της παιδείας των δούλων στην οποία εντάσσει όλες τις πρακτικές για την εποχή γνώσεις και δεξιότητες και εκείνης των Ελεύθερων ανθρώπων, από το πρόγραμμα σπουδών της οποίας απέκλειε όποια ενασχόληση θα αφορούσε την παραμικρή εξειδίκευση, θεωρώντας την τοξική για το ελεύθερο φρόνημα και το αίσθημα της ευθύνης από το οποίο όφειλε να διαπνέεται ο πολίτης[1].
Η Ανθρωπιστική Παιδεία δεν είναι κάτι  ασαφές και απροσδιόριστο όπως συνηθίζεται  σκόπιμα να προβάλλεται, αλλά έχει κάποιους θεμελιώδεις και συγκεκριμένους Στόχους. 
Να μετατρέψει τον άνθρωπο από παθητική σε Ελεύθερη, Υπεύθυνη και Ενεργητική Προσωπικότητα. 
Να μετασχηματίσει το αδρανή υπήκοο σε δραστήριο πολίτη, τον δουλοπρεπή και μεμψιμοιρούντα ψηφοφόρο σε αυτόφωτο και αυτοκαθοριζόμενο δημοκράτη. Και έχει στη φαρέτρα της πολλά, πολύπλοκα και πανίσχυρα όπλα να τον εξοπλίσει. 
Να του μεταλαμπαδεύσει τη δύναμη του Ορθού Λόγου και της Κριτικής Σκέψης και να τον απαλλάξει από τις ενοχές και τις φοβίες που τόσο έντεχνα του καλλιεργεί ο κοινωνικός προγραμματισμός με τα στρερεότυπα και τις ιδεοληψίες, μέσω της οικογένειας, της θρησκείας, των media, και της πολιτικής. Έτσι, που να είναι ικανός να διαχωρίσει τις ανάγκες του από τις επιθυμίες, τα πάθη και τις εμμονές του. 
Να τον καταστήσει ικανό να διαχωρίσει την ηθιΚΩΛΟγία απ' την Ηθική επιτρέποντάς του να συνειδητοποιήσει ότι δε χρειάζονται οι κολάσεις για να είμαστε ηθικές προσωπικότητες και ότι η Αρετή έχει αυτοτελή αξία και όχι χρησιμοθηρικό χαρακτήρα. Και ότι δεν έρχεται μέσα από προτροπές και απαγορεύσεις, απειλές και εκφοβισμούς και ποικίλους ψυχαναγκασμούς που αλλοτριώνουν χαρακτήρες και στραγγαλίζουν προσωπικότητες.  
Να καλλιεργήσει τέλος μέσα στην ψυχή του την αγάπη για Ωραίο και το Αγαθό και να του μάθει να το αναζητά και ακόμη να το δημιουργεί.
Πιστοί λοιπόν ορισμένοι στο δόγμα της μετανεωτερικότητας και με ένα νεοφιλελεύθερο αέρα να ανεμίζει τα χιπστερικά κασκολάκια τους μιλούν για δείκτες και μετρήσιμες ποσότητες, για προϊοντοποίηση των διανοημάτων της Παιδείας σε ελκυστικές ανταγωνιστικές συσκευασίες με δεκάδες πιστοποιήσεις και ημερομηνία λήξης.
Το σχολείο λοιπόν αγαπητά μου άνοα, ανθρωπόμορφα ανδρείκελα  θα έπρεπε να είναι χώρος καλλιέργειας της Ανθρωπιστικής Παιδείας, που είναι το μόνο αντίδοτο στον εκφασισμό και στο ρατσισμό. Δηλαδή απέναντι στη μονομερή θέαση του κοινωνικοπολιτικού πλέγματος. Όχι εργοστάσιο προετοιμασίας υπερεξειδικευμένων σκλάβων διαθέσιμων να κατασπαραχθούν από την αδηφάγα Σφίγγα της Αγοράς. 
 • Από τη στιγμή όμως που η αυτή η Παιδεία εξοβελίζεται ή υποβαθμίζεται στις σχολικές μονάδες και προτεραιότητα δίνεται στην υπερξειδίκευση, την στείρα επιστημοσύνη, και το χρησιμοθηρικό κυνηγητό της εισόδου στα ΑΕΙ,
 • Από την ώρα που η Παιδεία υποτάσσεται σε οικονομίστικους στόχους και γίνεται εργαλείο "ανάπτυξης" και "ανταγωνιστικότητας" και κρίνεται απαραίτητο να συνδεθεί με την “αγορά”,
 • Από τότε που η φαντασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η Ηθική και η Αισθητική αγωγή πνίγονται μέσα από τις πιέσεις και τους καταναγκασμούς ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος που παράγει υποψήφιους επιτυχόντες και μη
 • Από τη στιγμή που οι μαθητές πέρα από τη βία του αυταρχικού ή του αδιάφορου, του αντιφατικού ή του ματ(αι)ωμένου οικογενειακού περιβάλλοντος έχουν να υποστούν και το βιασμό της απομνημόνευσης αυτής της σκουριασμένης και άχρηστης αβασταγής που λέγεται εξεταστέα ύλη…
 • Και όταν η καλή φήμη της “Αγίας Ελληνικής Οικογένειας” κερδίζει πόντους στο χρηματιστήριο της κοινωνικής καταξίωσης με όχημα την επιτυχία του απογόνου  στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, φορτώνοντας τις εφηβικές του πλάτες με το Ιερό Χρέος να περισώσει την τιμή και την υπόληψή της, εκβιάζοντας με απορριπτικά και απαξιωτικά υπονοούμενα σε περίπτωση μη επιτυχίας στην παπαγαλική...
Τι περιμένατε; Να έχετε και ηθικούς πολίτες με αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό, αλληλεγγύη,  υπευθυνότητα και δημοκρατικό φρόνημα;
 • Ή εξαγριωμένα και άπληστα και κυνικά μαντρόσκυλα που θα κάνουν τα πάντα για τη μοναδική χάρτινη ή πλαστική αξία που σας συγκινεί;
 • Ή αποτυχημένους μισερούς και οργίλους φασίστες που φθονούν όλους τους άλλους που πέτυχαν εκείνα που εσείς τους πλασάρατε σαν επιτυχία και θα αναζητήσουν να εκτονώσουν όλη τη βία που συσσώρευσαν σε πιο αδύναμα παιδιά, πολλές φορές και θερίζοντας σχολικές τάξεις ολόκληρες;
 • Ή καλοβολεμένους ήσυχους micro-εαυτούληδες που κοιτάζουν μόνο τη δουλίτσα τους και την οικογένειά τους, που εκκλησιάζονται τακτικά και νηστεύουν για να τα έχουν καλά και με το πάνω αφεντικό, κουκουλώνονται μέσα στο κέλυφος της νορμαλοσύνης τους και περιφέρουν τη νοικοκυροσύνη τους έτσι ξεδιάντροπα στις σαββατιάτικες ταβέρνες που, ανάμεσα σε ξεχειλωμένα λιπώδη σώματα και τα υστεριάζοντα νήπια, σερβίρεται Αδιαφορία και Ιδιοτέλεια;
 • Ή τέλος συμπλεγματικά Θύματα έτοιμα να δεχτούν και να υποστούν οποιαδήποτε τιμωρία και εξευτελισμό, πιστεύοντας ότι τους αξίζει και προκειμένου να εξαγοράσουν λίγη συμπάθεια από το οικείο περιβάλλον ή έστω από τους επίδοξους καλοθελητές προαναφερθέντες δήμιους που είναι έτοιμοι να μην ανεχτούν την αδυναμία και να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους “για να ξεβρωμίσει ο τόπος”; 
Ξεχάσατε φαίνεται, -δεν προλάβατε να το μάθετε από τα πολλά μεταπτυχιακά και σεμινάρια που παρακολουθείτε για να λαμπρύνετε το επαγγελματικό σας προφίλ- ότι οι δείκτες της ανταγωνιστικότητας και τις ανάπτυξης δεν θεραπεύουν τον ατομισμό και  τα συναισθηματικά ελλείμματα γιατί ακόμη και αυτά τα βλέπετε μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Και ξέρετε γιατί σας φοβίζουν; Γιατί σας θυμίζουν τα πρώτα. Και είναι αυτά δυστυχώς που παράγουν φαινόμενα όπως εκείνα των βασανιστών του Βαγγέλη.
Και για να απενοχοποιηθείτε από τη συνενοχή σας στο Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας που λέγεται Αλλοτρίωση, Διανοητική Πολτοποίηση  και Βιολογική και Ψυχική Αφυδάτωση (αυτό δεν είναι το μοντέλο του εργαζομένου που θα προκύψει από τις πολυπόθητες φετιχοποιημένες μεταρρυθμίσεις σας;) μιλάτε για κοινωνικά δικαιώματα σε μειονότητες και άλλες τέτοιες γλυκεράνοστες καραμελίτσες που τόσο πρόθυμα πιπιλίζετε όπως τα σκυλάκια τις λιχουδιές τους. 
Έτσι όπως κάθεστε στα δύο με δέος και με τη γλώσσα έξω μπροστά σε κάτι πολυεθνικές που πριν να σπείρουν τις τοξίνες και τα δηλητήρια στους λοβοτομημένους και περιχαρείς καταναλωτές, πριν λαδώσουν παγκόσμιους οργανισμούς και πριν αγοράσουν κυβερνήσεις, έχουν ήδη δολοφονήσει μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες παιδιά-θύματα στην Αφρική που εργάζονται σκλάβοι στις νοικιασμένες φυτείες της απεμπλοκής τους από το διαρκές έγκλημα. 
Το ίδιο και εκείνες. Μετά από όλα αυτά θα κάνουν και μία δυο φιλανθρωπίες έτσι για να γυαλίσουν λίγο το δικό τους επικοινωνιακό προφίλ. 
Δεν είστε όμως οι μόνοι. Όλοι έχουμε ήδη έτοιμη τη μεγάλη μας Έξοδο από την Ενοχή. 
Άλλοι θα πούμε για συγκάλυψη, άλλοι για ελλειπή αστυνομικά μέτρα, άλλοι για αδιαφορία των άλλων, και οι περισσότεροι για το γνωστό Έλλειμμα Παιδείας. Εμείς θα ντυθούμε ένα δακρύβρεχτο πέπλο αγνότητας και άγνοιας. Και όλοι θα καμωθούμε πως δε γνωρίζουμε. 
Ότι η Βία είναι εγγεγραμμένη εντολή στο λειτουργικό του συστήματος που στηρίζουμε και του οποίου τα παυσίπονα χρησιμοποιούμε όταν η οντολογική μας μοναξιά γίνεται αφόρητη. 
Ότι γι’ αυτό τον λόγο η Βία διδάσκεται στα σχολεία από εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τον πιο αποτελεσματικό και βιωματικό τρόπο
Βία ασκούν Κράτη σε άλλα κράτη, Οικογένειες στα παιδιά τους, Απόγονοι στους γονείς τους, Ηγέτες στους λαούς τους, Υπουργοί και γραμματείς στους πολίτες τους, Δόγματα στους πιστούς τους, Εργοδότες και Προϊστάμενοι στους υφισταμένους τους και τα media στους τηλεβλεψίες θεατές της ηδονιστικής φρίκης. 
Και στο τέλος όλοι, εξαγνισμένοι και ιλαροί, αφού θρηνήσαμε με τους καθωσπρέπει συναισθηματικισμούς το Θύμα,  αφού εισπράξαμε τα απαραίτητα likes και καταφάσεις τόσες, όσες είναι αρκετές για να νιώσουμε ανακουφισμένοι στην απενοχοποίησή μας, θα επιστρέψουμε στην Αγνότητα και τη Σιωπή. 
[1] Αριστοτέλη Πολιτικά, Θ 2, 1-4
πηγή: Aντίφωνο

Θράσος χιλίων πιθήκων από τον τούρκο πρόξενο


Ενοχλήθηκε ο Τούρκος πρόξενος από την πινακίδα "Δεν Ξεχνώ" για την Κύπρο
Αποστομωτική η απάντηση της δημάρχου Καβάλας!

Να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πινακίδας που απεικονίζει την αιματοβαμμένη Κύπρο και φέρει το μήνυμα "Δεν ξεχνώ", στα ελληνικά και τα τουρκικά...

ζήτησε ο νέος γενικός πρόξενος της Τουρκίας στην Κομοτηνή Αλί Ριζά Ακιντζί, από τη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, στη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψής του στο Δημαρχείο.

Για το θέμα ενημέρωσε η κ. Τσανάκα, χθες, το δημοτικό συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι ο κ. Ακιντζί την παρακάλεσε να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πινακίδας καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι Τούρκοι επισκέπτες -κυρίως από την Κωνσταντινούπολη- "νιώθουν στενάχωρα" αντικρίζοντάς την κατά την είσοδό τους στην πόλη.

Η δήμαρχος Καβάλας, όπως ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο, απάντησε στον ξένο διπλωμάτη ότι η ταμπέλα αυτή αναφέρεται σε ένα θλιβερό ιστορικό γεγονός και ότι οι Κύπριοι είναι αδέλφια των Ελλήνων και υποστηρίζουν πάντα κάθε δίκαιο αίτημά τους. Επίσης, τού τόνισε, ότι όλοι όσοι επισκέπτονται την Καβάλα πρέπει να γίνονται κοινωνοί αυτού του ιστορικού γεγονότος και ότι ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον.

Η συγκεκριμένη πινακίδα βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του Δήμου Καβάλας και τοποθετήθηκε εκεί πριν από χρόνια από τον Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας-Δράμας, με τη συνδρομή του Δήμου Καβάλας. Ανάλογες ταμπέλες υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στο επιβατικό λιμάνι "Απόστολος Παύλος" και στη δυτική είσοδο της πόλης.

Οι δυο τελευταίες, όμως, απομακρύνθηκαν, λόγω φθοράς και δεν αντικαταστάθηκαν. Η ταμπέλα, στην ανατολική είσοδο της πόλης, κατά το παρελθόν είχε υποστεί πολλούς βανδαλισμούς και καταστροφές από αγνώστους και όταν αποκαταστάθηκε, περιφράχθηκε.
πηγή 

Η «Νύχτα Κρυστάλλων» του Κοσσυφοπεδίου


17 Μαρτίου 2004. Οι "προστάτες της ειρήνης" του ΝΑΤΟ έχουν καταλάβει τη σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου * για σχεδόν πέντε χρόνια, ύστερα από έναν παράνομο πόλεμο. Στην πράξη, είχαν παραδώσει την επαρχία στον «Απελευθερωτικό  Στρατό του Κοσσόβου» (UCK - αγγλ. KLA) – μια αλβανικής καταγωγής τρομοκρατική οργάνωση που δεχόταν τους επαίνους από την Ουάσιγκτον ότι αγωνιζόταν για τα «ανθρώπινα δικαιώματα και τις αμερικανικές αξίες» (όπως είχε πει ο εβραϊκής καταγωγής γερουσιαστής των Δημοκρατικών ΤζόζεφΛίμπερμαν, στην εφημερίδα Washington Post, στις 28 Απριλίου 1999). Μετά την κατάληψη, ο UCK χωρίστηκε σε πολλαπλές φατρίες οργανωμένου εγκλήματος.


Όταν έσκασε η «είδηση» ότι οι Σέρβοι που είχαν απομείνει – οι οποίοι ζούσαν μέσα σε συρματοπλέγματα και κάτω από την ένοπλη φρουρά του ΝΑΤΟ – είχαν προκαλέσει το θάνατο με πνιγμό τριών παιδιών από την Αλβανία** (μια «συκοφαντία αίματος», όπως αποδείχτηκε), πάνω από 50.000 Αλβανοί ξεκίνησαν ένα γενικευμένο πογκρόμ σε όλη την επαρχία, ένα πογκρόμ που ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ το συνέκρινε ανοιχτά με τη Νύχτα των Κρυστάλλων.


Για τέσσερις μέρες, το Κοσσυφοπέδιο καίγονταν.


Φωτο: Η Βασιλική του Αγίου Γεωργίου του Μάρτυρα, Πρίζρεν


Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ είτε κρύφτηκαν, είτε παραμέρισαν είτε εκκένωσαν τις πόλεις και τα χωριά από τους Σέρβους, αλλά τα χωριά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια τα άφησαν να καούν. Στο τέλος, 3.870 Σέρβοι και Ρομά εκδιώχθηκαν μόνιμα από τα σπίτια τους, 935 εκ των οποίων πυρπολήθηκαν ή με άλλο τρόπο καταστράφηκαν. Έξι πόλεις και δέκα χωριά βιώσανε «εθνοκάθαρση». Δώδεκα Σέρβοι δολοφονήθηκαν από τον όχλο, ενώ 15 Αλβανοί σκοτώθηκαν όταν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ τελικά ανταπέδωσαν τα πυρά.


Φωτο: Ένας Αλβανός βεβηλώνει τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Γεωργίου στο Πρίζρεν


Κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την πληγή, τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πέρασαν στο κοινό τους το μήνυμα ότι το πογκρόμ ήταν «εθνοτικές συγκρούσεις», ενώ οι απολογητές του UCK το ανέφεραν ως επιχείρημα για την επιβράβευση των Αλβανών με την ανεξαρτησία! Αντί να προβεί σε κάποια ενδοσκόπηση, η αυτοκρατορία της USA συνέχισε στο ίδιο μοτίβο εις διπλούν. Το επόμενο έτος, ο ίδιος ο Μπους ο Β΄  δεσμεύτηκε να συνεχίσει την πολιτική του προκατόχου του για τη στήριξη των "Κοσοβάρων". Το ανδρείκελο του ΝΑΤΟ Μάρτι Αχτισάαρι διορίστηκε «μεσολαβητής» για το Κοσσυφοπέδιο και το 2007, πρότεινε την ανεξαρτησία. Η οποία ανακηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2008, ρητώς ενάντια στην εντολή του ΟΗΕ που επέτρεπε την κατοχή του ΝΑΤΟ και την αλβανική προσωρινή κυβέρνηση. Όταν η Σερβία διαμαρτυρήθηκε, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έδωσε νομική ισχύ στην απόφαση, μέσω "δικαστικής ταχυδακτυλουργίας".


Φωτο: Τα ερείπια της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, Πρίζρεν 


Ούτε ένα άτομο δεν τιμωρήθηκε ποτέ για τα γεγονότα του Μαρτίου του 2004.


Σκεφτείτε την επόμενη φορά που θα ακούσετε φράσεις όπως "ανθρώπινα δικαιώματα" ή "δημοκρατία" ή "κράτος δικαίου" ή "κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα". Δεν αφορούν τους Σέρβους. Ή την αυτοκρατορία. Σημαίνουν ό, τι εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία λένε ότι σημαίνουν – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μυαλό τους, ό, τι κάνουν είναι σωστό και το λάθος μπορεί να γίνει μόνο από κάποιον άλλο. Επειδή έχουν δύναμη.


Μέχρι που δεν θα έχουν.


*Η λέξη Κοσσυφοπέδιο προέρχεται από το αρχ. κόσσυφος «κοτσύφι»+πεδίο. Το 1389 έλαβε χώρα πολύνεκρη μάχη με τους Οθωμανούς, ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα της Σερβίας.


** Η ιστορία με τα αγόρια αλβανικής καταγωγής που πνίγηκαν στις 16 Μαρτίου στον ποταμό Ιμπάρ, στο χωριό Čabar, κοντά στη σερβική κοινότητα του Ζουμπίν Ποτόκ, «επειδή τους κυνήγησαν οι Σέρβοι με σκυλιά», η οποία έδωσε το έναυσμα στο πογκρόμ κατά του σέρβικου πληθυσμού, εμφανίστηκε σε μια αλβανική εφημερίδα την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που ξεκίνησε το Πογκρόμ. Οι αξιωματούχοι της UNMIK – που κατά το παρελθόν ήταν πολύ πρόθυμοι να δεχτούν τα αλβανικά «παράπονα» - αυτή τη φορά εξέδωσαν μια σαφή άρνηση. Δύο αγόρια είχαν πνιγεί, και ένα ακόμη είχε χαθεί, (βρέθηκε ζωντανό μετά) αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι οι Σέρβοι ή οι σκύλοι έπαιξαν κανένα ρόλο στο θάνατό τους. Όπως είπαν πολλοί αξιωματούχοι της UNMIK, αυτό πογκρόμ ήταν προφανώς οργανωμένο και προμελετημένο, και η "ιστορία με τον πνιγμό" ήταν απλώς μια εσκεμμένη αφορμή για την πυροδότηση των γεγονότων που ακολούθησαν, ώστε να υπάρχει και μία δικαιολογία για τους ξένους παρατηρητές. Είχε προηγηθεί δολοφονία του 18χρονου Σέρβου, Jovica Ivić, στο χωριό Čaglavica και θεωρήθηκε ότι τα παιδιά τα κυνήγησαν μέχρι το ποτάμι με οι Σέρβοι ως εκδίκηση για τον θάνατο του Ίβιτς. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αποδείχθηκε. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του ΟΗΕ Νιράι Σινγκ δήλωσε ότι το αγόρι που επέζησε βρισκόταν υπό έντονη πίεση από αλβανόφωνους δημοσιογράφους που του έλεγαν τι έπρεπε να πει. Η εκδοχή των γεγονότων διέφερε από εκείνη των άλλων δύο παιδιών που ήταν επίσης στον ποταμό, δήλωσε ο Singh σε συνέντευξη Τύπου στην Πρίστινα. Είπε ότι υπήρξαν «πολύ σημαντική» ασυνέπειες στις καταθέσεις που έδωσε το παιδί κατά τη διάρκεια δύο χωριστών συνεντεύξεων και μια έλλειψη επιβεβαίωσής της ιστορίας του. "Στην πραγματικότητα, υπάρχει διαφωνία σε πολλά σημεία με άλλα αποδεικτικά στοιχεία," είπε ο Singh. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν βρήκαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι οι Σέρβοι ήταν υπεύθυνοι για τον πνιγμό των παιδιών από την Αλβανία.