Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Εσύ που συστέλλεσαι, επειδή ζείς


Αντίδωρο - Μουρζά Μαρία

H ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ «ΑΝΑΒΕΙ» ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

http://www.aformi.gr/wp-content/uploads/2010/02/yemen-elections.jpg 

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Τὸ μεγάλο «παιχνίδι» ποὺ παίζεται ἐδῶ καὶ τρία περίπου χρόνια στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συριακοῦ ἐμφυλίου, ἔχει ἕνα καὶ μοναδικὸ ἐπίμαχο ἀντικείμενο καὶ αὐτὸ εἶναι τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς. Ἡ πρόσφατες ἐξελίξεις στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ ἐπέλαση τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων μὲ τὴν κατάληψη τῆς πόλης τῆς Μοσούλης, δημιουργοῦν νέα δεδομένα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ τὰ ἐξετάσουμε μὲ πολὺ προσοχή, γιατί εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἐπηρεάσουν καὶ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ φαίνεται ἐξ ἀρχῆς παράδοξο.
.           Κατ’ ἀρχὴν θὰ πρέπει νὰ δοῦμε γιατί οἱ Τζιχαντιστὲς προχώρησαν στὴν κατάληψη τῆς Μοσούλης στὸ βόρειο Ἰρὰκ καὶ μάλιστα μὲ ἐπιθέσεις κατὰ τουρκικῶν στόχων, ὅπως ἡ τουρκικὴ διπλωματικὴ ἀποστολὴ στὴν περιοχή. Ἡ Μοσούλη εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ ἡμερήσια παραγωγὴ πετρελαίου τῆς Μοσούλης φτάνει τὰ 200 χιλιάδες βαρέλια μὲ δυνατότητα νὰ φτάσει τὰ 310.000. Ἡ πτώση τῆς πόλης στὰ χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν ἐπέφερε βαρὺ πλῆγμα στὴν παραγωγὴ πετρελαίου ἐνῶ καί, ἐδῶ εἶναι τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, εἶχε σὰν πρώτη συνέπεια τὴν παύση τῆς λειτουργίας τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Κιρκοὺκ –Γιουμουρταλὶκ τῆς Τουρκίας, προκαλώντας φοβερὴ ζημιὰ στὴν τουρκικὴ οἰκονομία. Πέραν τούτων οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις στὴν συνολικὴ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶναι ὀλέθριες καθὼς ὁ πόλεμος συνεχίζεται καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς προκαλοῦν ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, τὴν Βαγδάτη.
.           Ποιές ὅμως εἶναι οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν κρίση αὐτὴ καὶ τὴν προέλαση τῶν Τζιχαντιστῶν; Ἡ πρώτη καὶ σοβαρότερη συνέπεια εἶναι ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ποὺ μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ μὲ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία πολλῶν χωρῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἐνῶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους τὸ ἀμερικανικὸ πετρέλαιο πουλιόταν 93 δολάρια τὸ βαρέλι, μέσα σὲ τρεῖς μέρες ἡ τιμή του ἀνέβηκε στὰ 104. Τὸ πετρέλαιο Brent ἀπὸ τὰ 106 ἀνέβηκε γρήγορα στὰ 110 δολάρια μὲ μεγάλες τάσεις συνέχισης τῆς ἀνόδου. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἡ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶχε σημειώσει ρεκὸρ αὔξησης καὶ τὸν περασμένο Φεβρουάριο εἶχε φτάσει στὰ 3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ἡ ὑπερπαραγωγὴ αὐτὴ ὅμως εἶχε σὰν συνέπεια τὴν πτώση τῶν τιμῶν. Τώρα, μετὰ τὰ τελευταῖα γεγονότα, οἱ τιμὲς ἄρχισαν πάλι νὰ παίρνουν τὴν ἀνιοῦσα. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη εἶναι φυσικὰ οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία καὶ τὸ Ἰράν, χῶρες μὲ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ ποὺ θὰ κερδίσουν πολλὰ ἑκατομμύρια δολάρια ἕνεκα τῶν… Τζιχαντιστῶν. Ἐδῶ ἴσως ἐξηγεῖται τὸ πῶς ἀφέθηκαν νὰ κάνουν ὅ,τι κάνουν μέχρι σήμερα οἱ φανατικοὶ αὐτοὶ ἰσλαμιστὲς
.           Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία. Ἀφοῦ ἔπεσε στὴν παγίδα νὰ στηρίξει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Συρίας τοὺς ἰσλαμιστές, γιατί εἶχε ἐπενδύσει στὴν πτώση τοῦ Ἄσαντ καὶ στὴν κατασκευὴ ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν ἀπὸ τὸ Κατὰρ καὶ τὸ Ἰσραὴλ πρὸς τὴν Τουρκία μέσῳ τῆς ἐλεγχόμενης Συρίας, τώρα ἀντιμετωπίζει τὶς συνέπειες τῆς γιγάντωσης τῶν ἰσλαμιστῶν. Ἡ τουρκικὴ οἰκονομία ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὸ πετρέλαιο τοῦ Ἰρὰκ καὶ τώρα ἀντιμετωπίζει φοβερὸ πρόβλημα μὲ ἄμεσο κίνδυνο ὁ πληθωρισμὸς νὰ ἐκτιναχτεῖ στὰ ὕψη καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἐπικίνδυνα τὸ ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν. Ἤδη στὴν Ἄγκυρα ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Τουρκίας ἔχει φτάσει σὲ ὁριακὸ σημεῖο καὶ ὅτι θὰ πρέπει ἕνα ληφθοῦν πολὺ δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπισή του. Τὸ «δέλεαρ» ὅμως γιὰ τὴν Τουρκία, ὅπως τὸ ἐπισημαίνουν ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ στρατηγικοὶ μελετητὲς στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ τὰ τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Α. Μεσόγειο.
.           Ἐδῶ ἐντοπίζεται καὶ τὸ «ἐπίμαχο» σημεῖο γιὰ τὴν δική μας χώρα μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ κινδυνολογήσουμε. Ἄλλωστε πάντα ἐλλόχευε ὁ κίνδυνος τῆς ἐξαγωγῆς τῶν προβλημάτων τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν δική μας πλευρά. Ἴσως αὐτὸ γιὰ πολλοὺς νὰ φαίνεται ὑπερβολικό, ἀλλὰ γιὰ ὅσους μελετοῦν τὶς ἐξελίξεις στὴν περιοχὴ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν νέα αὐτὴ κρίση πολὺ πιθανὸ νὰ φτάσουν καὶ σὲ ἐμᾶς καὶ τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ τουρκικὲς προκλήσεις δὲν ἔχουν σταματήσει καὶ συνεχίζονται μὲ καθημερινὸ ρυθμό. Μὲ τὰ νέα δεδομένα καθὼς οἱ «θερμοκέφαλοι» στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα καραδοκοῦν πάντα, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχουμε καινούργια «θερμὰ παρατράγουδα», ὅσο καὶ ἂν οἱ κυβερνῶντες στὴν Ἀθήνα κάνουν πώς… οὔτε βλέπουν οὔτε ἀκοῦν.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

olympia.gr

To showmystreet βρίσκει το σπίτι σου με ένα κλικ. Ποια μέρη όμως αποκρύπτει η Google

Ποια είναι η εφαρμογή που βρίσκει σπίτια, δρόμους και στενά, κυριολεκτικά με ένα κλικ. Υπάρχουν και δέκα μέρη όμως που "κρύβονται" από τους δορυφόρους της Google
Τι είναι το showmystreet; Ακριβώς ότι λέει το όνομα του. Δείξε μου τον δρόμο μου. Το σπίτι μου, το μπαλκόνι μου, το αυτοκίνητο μου, τον κάδο σκουπιδιών της γειτονιάς, τα πάντα.
Πρόκειται για μια online εφαρμογή βγαλμένη από τους εφιάλτες του Όργουελ. Πληκτρολογώντας τη  διεύθυνση που θέλετε να δείτε, σας πηγαίνει κατευθείαν εκεί μέσω εικόνων από δορυφόρο της Google και μέσω εικόνων που έχουν τραβηχτεί από την επιφάνεια της Γης. Από τα σπλάχνα των μεγάλων αστικών ιστών της χώρας μας και όχι μόνο.
Πλέον, η εφαρμογή έχει και την ελληνική εκδοχή της και δουλεύει εξωφρενικά γρήγορα και υπερβολικά αποτελεσματικά.
Με την έλευση του My Street View και στην χώρα μας, η εν λόγω online εφαρμογή σας πηγαίνει κατευθείαν στην τρισδιάστατη μορφή του δρόμου που θα πληκτρολογήσετε.
Η εφαρμογή βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στο γνωστό μας google-earth (για τον εντοπισμό των σημείων αναζήτησης) ενώ δεν χρειάζεται καν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας μιας και αναγνωρίζει τα πάντα μόνο από το όνομα της οδού και τον αριθμό που τοποθετείται στο πλαίσιο αναζήτησης.

  Μπορεί να φαντάζει "έξυπνο", όμως δεν πρόκειται και για ένα τόσο αθώο application. Χρηστικά μπορεί να είναι αποτελεσματικό, από την άλλη όμως πολλά ερωτήματα γεννιούνται σχετικά με το τι μπορεί να δει η Google μέσα από τις εφαρμογές που στηρίζει.
Οι συντάκτες του NEWS 247 αναζητήσαμε τις οικίες μας και τις εντοπίσαμε. Παρατηρήσαμε μεταξύ άλλων ότι έχουν "θολωθεί" οι πινακίδες των αυτοκινήτων καθώς και τα πρόσωπα που "πιάνει" ο φακός, στοιχεία που πάντως βρίσκονται στην κατοχή των ανθρώπων που έφτιαξαν την εφαρμογή. Επίσης, οι φωτογραφίες που εμφανίζονται χρονολογούνται ένα έτος πριν.

  Η φωτογράφηση των σπιτιών και των δρόμων έχουν γίνει από αυτοκίνητα και ανθρώπους της Google και γι΄ αυτό υπάρχουν και οι λήψεις από χαμηλά προς τα πάνω, ενώ με το Google Earth οι φωτογραφίες δίνονταν από ψηλά. Επίσης, τα καρέ είναι σε πολύ υψηλή ανάλυση.
Με τα βελάκια του www.showmystreet.com μπορείτε να περιηγηθείτε δεξιά-αριστερά ή μπρος-πίσω αντίστοιχα.
Μια δοκιμή θα σας πείσει
Και ενώ ζούμε υπό το άγρυπνο μάτι της Google, η υπηρεσία Google Maps αποκρύπτει συγκεκριμένα μέρη στον πλανήτη τα οποία με μια απλή αναζήτηση δεν μπορούμε να δούμε.
Το παρακάτω βίντεο είναι ενδεικτικό:

 http://www.dailymotion.com/video/x1z867q_top-10-places-not-on-google-maps_news#from=embediframe

πηγή


 

Πώς να μετατρέψετε ένα παλιό λάστιχο σε κούνια για τον κήπο .

Μια πολύ ωραία ιδέα για παιχνίδι τώρα το καλοκαίρι. Μεταρέψτε ένα παλιό λάστιχο σε κούνια για τον κήπο σας. Τα παιδιά σας θα ευχαριστηθούν το παιχνίδι. 
Βούλα Μάστορη, Γιαγιά στο ψυγείο

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή, Ψυχογιός, Αθήνα 2013 (από 7 ετών)Δυο ζωηροί πιτσιρικάδες, φοβούμενοι ότι η γιαγιά τους θα «ξεραθεί», όπως όλες οι γιαγιάδες, πασχίζουν να βρουν τρόπο να την κρατήσουν φρέσκια και δροσερή: την «ενυδατώνουν» με τον δικό τους τρόπο, προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα νέο τύπο αντιγηραντικής κρέμας για να την πασαλείψουν ολόκληρη, τελικά αποφασίζουν να τη βάλουν σε ψυγείο. Ναι, αλλά σε τι ψυγείο…
Μια ευρηματική ιστορία για το πώς βλέπουν τα παιδιά το γήρας και τη συνακόλουθη φθορά του. Ισορροπώντας έξυπνα ανάμεσα στην τρυφερότητα και στο χιούμορ, η συγγραφέας βυθίζεται χωρίς ταμπού στον κόσμο της παιδικής φαντασίας και του παιχνιδιού ψηλαφώντας φόβους και ανασφάλειες και μιλώντας στους μικρούς της αναγνώστες για το αναπότρεπτο πέρασμα του χρόνου, που, μαζί τις ρυτίδες της ηλικίας, μας φιλοδωρεί και με συναισθήματα, εμπειρίες και ρόλους που δε θα μπορούσε ποτέ να μας χαρίσει η αιώνια νεότητα. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τους αφελείς παραλληλισμούς και τις παρανοήσεις των δυο παιδιών, φωτίζει από μια ξεκαρδιστική, σαρκαστική οπτική τις συνταγές «αιώνιας ομορφιάς» και τη ματαιότητά τους.
Ένα χαριτωμένα ευαίσθητο κι απροσποίητα ειλικρινές βιβλίο, ιδανικό για ανήσυχα εγγονάκια αλλά και γι’ ανασφαλείς γιαγιάδες. Εικονογραφημένο υπέροχα, όπως πάντα, από την Ίριδα Σαμαρτζή.

πηγή 

10 ιδέες για δώρο της δασκάλας!

Τα σχολεία κλείνουν!
Ότι έμαθαν, έμαθαν οι μικροί μαθητές...καιρός για διακοπές!!
Αν βλέπετε κι εσείς ότι τα παιδιά σας έμαθαν, σίγουρα θα σκέφτεστε να πάρετε ή ακόμα καλύτερα   να φτιάξετε με τα χεράκια σας κάποιο δώρο για το  δάσκαλο για να τον ευχαριστήσετε!
Δείτε εδώ κάποιες ιδέες που ίσως σας βοηθήσουν...
Πατήστε το link κάτω απο τις φωτογραφίες για να σας πάει στον αντίστοιχο σύνδεσμο...
Μεγαλώνουν τα παιδάκια μας! Τον Σεπτέμβρη θα είναι μια τάξη μεγαλύτερη!!
Καλό καλοκαίρι στα μαθητούδια μας!!