Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, "Ουδέποτε πιστεύαμε πως ορθόδοξοι Έλληνες θα επιθυμούσαν να διδάσκεται μέσα στη Θεολογική Σχολή η «κεκρυμμένη αθεΐα»"


 
Επιστολή προς το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο απέστειλε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμάς με την ευκαιρία της εκδήλωσης "Μένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι". Στην Επιστολή αναφέρεται στο Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ και μεταξύ άλλων τονίζει: "Ομολογώ ότι ουδέποτε πιστεύαμε πως θα φθάσει η στιγμή, κατά την οποία ορθόδοξοι Έλληνες θα επιθυμούσαν να διδάσκεται μέσα στην Ιερά και σεβαστή Θεολογική Σχολή μας ή «κεκρυμμένη αθεΐα», όπως ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το Ισλάμ".
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

http://www.ekklisiaonline.gr/images/ekk13/1702ait.jpg

http://www.ekklisiaonline.gr/images/ekk13/1702ait1.jpg

Τα δύο προσωπεία της αγαπολογίας και ο σύγχρονος άνθρωπος

https://i.ytimg.com/vi/kdT14LbFB-I/mqdefault.jpg

Αδαμάντιος Τσακίρογλου
Οι οπαδοί της παναίρεσης του οικουμενισμού για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους διαστρεβλώνουν και διαστρέφουν την κορυφαία έκφραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την αγάπη αναπτύσοντας μία νέα αγάπη, την «αγαπολογία». Το κύριο επιχείρημά τους είναι, ότι ο ο νόμος της αγάπης μας διδάσκει, ότι δεν πρέπει να κοιτάμε, τι μας χωρίζει από τους αιρετικούς αλλά τι μας ενώνει. Και χρησιμοποιούν αποκομμένα χωρία της Αγίας Γραφής για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και για να πλανέψουν τους πιστούς, όπως «ο Θεός αγάπη εστίν», «ίνα εν ωσιν», κλπ. υποκρύπτοντας παράλληλα τον πραγματικό χαρακτήρα της αγάπης του Θεού, όπως μας τον παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες.

Το ότι η αγαπολογία αποτελεί διαστρέβλωση και διαστροφή φανερώνει το γεγονός, ότι ενώ φορούν το προσωπείο της αγάπης ως προς τους αιρετικούς, ως προς τους ορθόδοξους φορούν ένα άλλο προσωπείο, αυτό της ακραίας αυστηρότητας και του χλευασμού, καταδικάζοντας και υβρίζοντας οποιονδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει και να απορρίψει αυτήν τους την στάση.

Ο επιφανής κληρικός Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος σε επιστολή του του έτους 1969 προς τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, τονίζει ακριβώς τα δύο προσωπεία της «αγάπης» του Οικουμενισμού:

«Παναγιώτατε,Ψάλλετε και Υμείς και οι ακολουθούντες υμίν, εις πάντας τους ήχους το τροπάριον της "Αγάπης". Αγάπη, Αγάπη, Αγάπη! "Αγάπη άνευ όρων και ορίων". Εν ονόματι της Αγάπης τούτο, εν ονόματι της Αγάπης εκείνο, εν ονόματι της Αγάπης το Άλλο ... Περίεργον όμως! Εφ' όσον η καρδία υμών εκχειλίζει εξ αγάπης και εξ αυτών εκπηγάζουσι πολύρροα ρεύματα, φθάνοντα μέχρι των εσχατιών της Δύσεως και δημιουργούνται πελάγη, εις α (σ.σ. τὰ ὁποῖα) ανέτως και μετ' ευφροσύνης κολυμβώσι πασών των αποχρώσεων οι αιρετικοί, πως δεν διατίθενται ολίγαι σταγόνες αγάπης και δια τους ταλαιπώρους Ορθοδόξους; Δι' εκείνους εκ των Ορθοδόξων, οίτινες σκανδαλίζονται, βλέποντες τον Ορθόδοξον Πατριάρχην Κων/λεως να αθετή –εν ονόματι της Αγάπης!– ιερούς Κανόνας, να ανατρέπη αιωνοβίους Παραδόσεις, να κρημνίζη τείχη ασφαλείας, να μεταίρη όρια, α έθεντο αγιώτατοι Πατέρες της Εκκλησίας; Δι΄ αυτούς εστείρευσαν αι πηγαί της αγάπης Υμών, Παναγιώτατε; Δι΄ αυτούς δεν υπάρχει ούτε μόριον στοργής; Ούτε καν ίχνος ευσπλαγχνίας ή οίκτου; Αγάπη λοιπόν προς τους αιρετικούς, αλλ' αδιαφορία και περιφρόνησις προς τους Ορθοδόξους!... ».


Στις αναφορές των υπερμάχων του οικουμενισμού για τους πιστούς που διαμαρτύρονται δεν βλέπουμε ούτε μία λέξη για αυτά που μας ενώνουν ούτε διακρίνουμε μία διάθεση αυτοκριτικής όπως στους οικουμενιστικούς διαλόγους, που συχνά αναφέρεται η άποψη για να «φωτιστούμε» και εμείς.. από τους άλλους (τους εκτός εκκλησίας). Αντιθέτως στα κείμενα τους και τις δηλώσεις τους επικρατεί έπαρση χλευασμός, ειρωνεία, ύβρις και καμία ένδειξη θέλησης κατανοήσεως των αντιδράσεων των πιστών.

Επιτίθενται απροκαλύπτως εναντίον όσων δεν δέχονται τον οικουμενισμό, τους ονομάζουν άσχετους, φανατικούς, τυφλούς, ανυπάκοους, εσωστρεφείς, κοντόφθαλμους, τους απειλούν με τιμωρίες και αφορισμούς και παρουσιάζονται οι ίδιοι ως οι μοναδικές αυθεντίες σε θέματα πίστεως και δόγματος.

Παράλληλα όμως συμπροσεύχονται και συμπράττουν χωρίς καμία διαμαρτυρία και καταδίκη, όπως παραπάνω, με τους αιρετικούς υβριστές του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων και αναγνωρίζουν ως αδελφούς, αυτούς που εμπαίζουν τα ιερά μυστήρια και τους ιερούς κανόνες.

Αυτά είναι τα δύο ολέθρια προσωπεία του οικουμενισμού.

Κανείς αληθινός Ορθόδοξος δεν χαίρεται γι’ αυτήν την τραγική κατάσταση, παρά μόνο θλίβεται και προσεύχεται για την εξάλειψη αυτών των προσωπείων. Από την άλλη όμως ξέρει, ότι τέτοια προσωπεία δεν γνωρίζει ούτε θέλει να γνωρίσει η Ορθοδοξία. Γιατί ο αλήθινος Ορθόδοξος γνωρίζει, πως μόνο η αληθινή αγάπη θα σώσει τους αιρετικούς και θα τους γυρίσει την Μία Εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει:

«Δεν πρέπει λοιπόν τους αιρετικούς με κανένα τρόπο να τους βοηθούμε, ως αιρετικούς, ακόμη κι αν είχε επιτραπή σε όλους να κάνουν αφόβως τα πάντα· τόσο για τις προαναφερθείσες αιτίες, ώστε να μη προσκρούσουμε στο Θεό, δίχως να το συνειδητοποιήσουμε· και επειδή δεν είναι καλό να τους δίνουμε την ελευθερία να περιφέρονται πανηγυρικά με το ψεύδος τους και να ξεσηκώνονται εναντίον της ευσεβείας· ώστε να μη μπορέσουν να σαλεύσουν από την ασφαλή βάση της Πίστεως κάποιους από τους αφελεστέρους με το δάγκωμα της απάτης, ωσάν τα φίδια, εμφανιζόμενοι μέσα από εμάς· και ευρεθούμε και εμείς, όπως δεν θέλουμε, να συμμετέχουμε στην τιμωρία που κρέμεται πάνω τους για αυτό. [.....] Αυτά δεν τα γράφω, θέλοντας να θλίβονται οι αιρετικοί, ούτε χαίροντας για την κάκωσή τους –μη γένοιτο– αλλά περισσότερο χαίροντας και συναγαλλόμενος με την επιστροφή τους. Διότι τι είναι πιο τερπνό στους πιστούς, από το να βλέπουν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα, να συνάγονται «εις εν»; Ούτε πάλιν παραινώντας να προτιμάτε τη σκληρότητα από τη φιλανθρωπία –να μη τρελαθώ τόσο!– αλλά παρακαλώντας με προσοχή και δοκιμασία να κάνετε και να ενεργείτε τα καλά σε όλους τους ανθρώπους και να γίνεσθε «τα πάντα τοις πάσι», κατά τον τρόπο που καθένας έχει την ανάγκη σας. Όμως θέλω και εύχομαι να είστε παντελώς σκληροί και αμείλικτοι ως προς το να βοηθήσετε τους αιρετικούς, με αποτέλεσμα την υποστήριξη της φρενοβλαβούς δοξασίας τους. Διότι εγώ βεβαίως ορίζω ως μισανθρωπία και χωρισμό από τη θεία αγάπη το να δοκιμάζετε να δώσετε ισχύ στην πλάνη, προς περισσότερη φθορά εκείνων που έχουν καταληφθή από αυτήν» (Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Επιστολή (ΙΒ΄) Προς Ιωάννην κουβικουλάριον, Περί των ορθών της Εκκλησίας του Θεού δογμάτων και κατά Σεβήρου του αιρετικού).

Είναι φανερό, ότι η αγάπη της Μίας Εκκλησίας διαφέρει τελείως από αυτήν την κοσμική οικουμενιστική «αγάπη», γιατί δεν στηρίζεται στην ανεκτικότητα, στον μινιμαλισμό, σε μία κοινωνική ηθική και σε ένα κίνημα ειρηνισμού όπως αυτή των οικουμενιστών, αλλά στην εν Χριστώ αλήθεια, όπως Αυτή μας αποκαλύφθηκε και μας παραδόθηκε από τους Άγιους Αποστόλους και Πατέρες, και στην κοινή ομολογία Της. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλλει στις επιστολές του στους πιστούς να αυξάνουν πνευματικώς εν Χριστώ «αληθεύοντες εν αγάπη» (Εφ. 4, 15) ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, χαίρει γιατί οι Πιστοί «περιπατούν εν αληθεία» (Β΄Ιω. 4) χάρις στην οποία «πάντες οι εγνωκότες την αλήθειαν» αγαπούν τους αδελφούς «εν αληθεία» (Β΄Ιω. 1.2). Αυτή η αληθινή αγάπη έχει σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση και της πολυπόθητης ειρήνης όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος: «Ζήτησον λοιπόν ειρήνη, απόλυση από τους θορύβους του κόσμου τούτου· απόκτησε νου γαλήνιο, κατάσταση της ψυχής ακύμαντη και ατάραχη, που ούτε από πάθη σαλεύεται, ούτε σε ψευδή δόγματα έλκεται να συγκατατεθή –τα οποία την προκαλούν με ευλογοφάνεια– για να αποκτήσεις την ειρήνη του Θεού, η οποία υπερέχει πάντα νουν» (Φιλ. 3, 8).

Γιατί όμως, θα ρωτήσει κάποιος, φθάσαμε στο σημείο τόσοι «ορθόδοξοι» να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο; Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στην εκκοσμίκευση και στην ίδια την φύση του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτοί οι «ορθόδοξοι» αγάπησαν τον κόσμο πιο πολύ από τον Θεό, θεωρούν την εκκλησία ως υποταγμένη στο παλιό, θεωρούν τους αγίους και τους πατέρες που καταδίκασαν τους αιρετικούς «θύματα του αρχέκακου όφεως» και για αυτό θέλουν ως άνθρωποι του σημερινού κόσμου να την εκσυγχρονήσουν. Ποιός είναι ο σύγχρονος σημερινός άνθρωπος; Ο προφητικός πάτηρ Σεραφείμ Ρόουζ τον παρουσιάζει στο βιβλίο του «ο μηδενισμός» ρεαλιστικά και υπέροχα: Είναι ο έκριζος άνθρωπος, αυτός που βρίσκεται σε ασυνέχεια με το παρελθόν που κατέστρεψε ο μηδενισμός, η πρώτη ύλη του ονείρου κάθε δημαγωγού. Ο «ελευθέρως σκεπτόμενος» και σκεπτικός, που αποκλείει την αλήθεια αλλά είναι δεκτικός σε κάθε νεό λόγιο ρεύμα, επειδή ο ίδιος δεν διαθέτει τέτοια θεμέλια. Ο «τυχοδιώκτης» κάποιας «νέας αποκάλυψης» έτοιμος να πιστέψει κάθε τι καινούργιο, διότι η αληθινή πίστη του έχει εξαλειφθεί. Ο σχεδιάζων και πειραματιζόμενος που λατρεύει το γεγονός, διότι έχει εγκαταλείψει την αλήθεια, καθώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα ευρύ εργαστήριο στο οποίο είναι ελεύθερος  να προσδιορίσει τι είναι δυνατόν. Ο αυτόνομος άνθρωπος που προσποιείται ότι είναι μετριόφρων μόνο επειδή ζητά τα «δικαιωματά του», ενώ είναι γεμάτος από την υπερηφάνεια που του υπόσχεται, ότι κάθε τι πρέπει να του προσφέρεται σε έναν κόσμο, όπου δεν υπάρχουν καθορισμένες από τις αρχές απαγορεύσεις. Ο άνθρωπος της στιγμής χωρίς συνείδηση και αξίες και κατά συνέπεια στο έλεος του ισχυρότερου ερεθίσματος. Ο επαναστάτης που μισεί κάθε πίεση και εξουσία, διότι ο ίδιος ο εαυτός του είναι ο μοναδικός και μόνος θεός του. Ο άνθρωπος της μάζας, αυτός ο νέος βάρβαρος ο τελείως υποβιβασμένος και απλοποιημένος και ικανός για τις πλέον στοιχειώδεις ιδέες, και από την άλλη πλευρά αυτός που απεχθάνεται κάθε ένα που αναδεικνύει υψηλότερα πράγματα ή την αληθινή πολυπλοκότητα της ζωής.

Ο πάτηρ Σεραφείμ Ρόουζ δεν περιγράφει με τα παραπάνω λόγια μόνο τον σημερινό άνθρωπο αλλά και την πιο μοντέρνα έκφραση του, τον οικουμενιστή. Δηλαδή τον άνθρωπο που αποκήρυξε το παρελθόν του δηλ. την Ιερά Παράδοση και τους Άγιους Πατέρες, αποκλείει ως μη αρκετή την Μία Αλήθεια, καταργεί την μοναδικότητά της και εισάγει κενοδόξως κακόδοξα μία «νέα αποκάλυψη», τον οικουμενισμό.

Τον άνθρωπο, που προσποιείται τον μετριόφρονα,  που υπερασπίζεται την ελευθερία, που παραβλέπει τα λάθη και τις κακοδοξίες των αιρετικών και των αλλοδόξων αλλά παράλληλα, με υβριστική έπαρση και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, καταδικάζει και διώκει αυστηρότατα κάθε αντίθετη στάση των πιστών, από τους οποίους απαιτεί την τυφλή υπακοή, αγνοώντας την διδασκαλία των Πατέρων περί υπακοής σε θέματα της Πίστεως. Απομονώνει από την Εκκλησία τους λαϊκούς, επιτρέποντάς τους μόνο το δικαίωμα συμμετοχής στην Θεία Λειτουργία, στην διεξαγωγή εράνων και στην απονομή χρηματικών ποσών.

Τον άνθρωπο, που μιλάει για αγάπη και δικαιώματα αλλά ενώ στους πιστούς υπενθυμίζει συνεχώς τις αμαρτίες τους και τους μιλάει για μετάνοια, είναι επιεικέστατος και δουλικότατος στους ισχυρούς και δυνάστες αυτού του κόσμου, γιατί επιθυμεί και αυτός την ίδια ισχύ και δυναστεία.

Οι οικουμενιστές εισάγουν μία «νέα αποκάλυψη», μία «νέα αλήθεια», μία «νέα εκκλησία», μία «νέα αγάπη».. Αν εμείς τα μέλη της Εκκλησίας δεν την καταδικάσουμε όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις ανάλογες με την διδασκαλια των Αγίων Πατέρων και τους Ιερούς Κανόνες, τότε γινόμαστε και εμείς συνήγοροι του εγκλήματος κατά της Εκκλησίας, που διαπράτεται, και εχθροί της Μίας Αλήθειας δηλαδή του ίδιου του Χριστού.

«Έως θανάτου αγώνισαι περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» (Σοφ. Σειρ. 4, 28)
πηγή


Φοβάμαι ότι άμα δω την Κύπρο θα πεθάνω!

Γιατί το λέτε αυτό;

Διότι οι Τούρκοι έχουν μία σημαία τεράστια στον Πενταδάχτυλο και εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος για πατριωτικά θέματα. Ενδέχεται, μόλις δω τη σημαία τους στον Πενταδάχτυλο, να κλατάρω και να πεθάνω εκείνη τη στιγμή. Και το λέω σοβαρότατα. Δεν το λέω σε κανέναν βέβαια αυτό, απλούστατα επικαλούμαι μία πιο εύκολη δικαιολογία, ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω με αέρα και με θάλασσα.

Γιατί σας πληγώνει αυτό το θέμα;

Αστειεύεσαι; Το ίδιο έκανα και με την μάνα μου. Είχα μία μάνα, η οποία ήταν απ’ την Κωνσταντινούπολη-μετά ήρθαν με τον μπαμπά μου εδώ, ως πρόσφυγες. Η μάνα μου, λίγο πριν πεθάνει, όταν διαισθάνθηκε ότι τελείωσαν οι μέρες της, με παρακάλεσε και μου είπε: «παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ, πάνε με στην Κωνσταντινούπολη, να την δω τελευταία φορά». Και της είπα: «μάνα, ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, εκτός από αυτό. Δεν μπορώ. Γιατί, άμα δω την ημισέληνο, επάνω στην Αγιά Σοφιά, φοβούμαι ότι θα πεθάνω εκείνη τη στιγμή». Και η μάνα μου, η οποία καταλάβαινε πολύ καλά τις ευαισθησίες μου, το παραδέχτηκε και δεν δέχτηκε να πάμε. Και τελικά πέθανε, χωρίς να δούμε την Κωνσταντινούπολη.

Ντίνος Χριστιανόπουλος

Nεoταξίτης Φίλης: Δεν θα επιτρέψουμε μαθητές να κάνουν πορείες κατά των hot spot! Μόνον υπέρ της Τουρκίας κι εναντίον του Άσαντ & των Ποντίων, επιτρέπονται κινητοποιήσεις μαθητών!


Ο νεοταξίτης γερμανοτσολιάς... ξανακτυπάει!
Φίλης: Δεν θα επιτρέψουμε μαθητές να κάνουν πορείες κατά των hot spot
πηγή

Δέκα τεχνικὲς χειραγώγησης τῆς κοινῆς γνώμης


 
 
Τσόμσκι Νόαμ (Καθηγητής Τμήματος Γλωσσολογίας καὶ Φιλοσοφίας τοῦ MIT)


1. Ἡ τεχνική της διασκέδασης

Πρωταρχικὸ στοιχεῖο τοῦ κοινωνικοῦ ἐλέγχου, ἡ τεχνική τῆς διασκέδασης συνίσταται στὴ στροφὴ τῆς προσοχῆς τοῦ κοινοῦ ἀπὸ τὰ σημαντικὰ προβλήματα καὶ ἀπὸ τὶς μεταλλαγὲς ποὺ ἀποφασίστηκαν ἀπὸ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐλίτ, δι’ ἑνὸς ἀδιάκοπου καταιγισμοῦ διασκεδαστικῶν καὶ ἀσήμαντων λεπτομερειῶν. Ἡ τεχνική τῆς διασκέδασης εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ κοινὸ ἀπὸ τὸ νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ οὐσιαστικὲς πληροφορίες στοὺς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομία, τῆς ψυχολογίας, τῆς νευροβιολογίας καὶ τῆς κυβερνητικῆς. «Κρατῆστε ἀποπροσανατολισμένη τὴν προσοχὴ τοῦ κοινοῦ, μακριὰ ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ κοινωνικὰ προβλήματα, αἰχμαλωτισμένη σὲ θέματα χωρὶς καμιὰ πραγματικὴ σημασία. Κρατῆστε τὸ κοινὸ ἀπασχολημένο, ἀπασχολημένο, ἀπασχολημένο, χωρὶς χρόνο γιὰ νὰ σκέφτεται· νὰ ἐπιστρέφει κανονικὰ στὴ φάρμα μὲ τὰ ἄλλα ζῶα». Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ὅπλα μὲ σιγαστήρα γιὰ ἥσυχους πολέμους.


2. Ἡ τεχνική τῆς δημιουργίας προβλημάτων, καὶ στὴ συνέχεια παροχῆς τῶν λύσεων

Αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ὀνομάζεται ἐπίσης «πρόβλημα-ἀντίδραση-λύση». Πρῶτα δημιουργεῖτε ἕνα πρόβλημα, μία «ἔκτακτη κατάσταση» γιὰ τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ προβλέψετε ὅτι θὰ προκαλέσει μία συγκεκριμένη ἀντίδραση τοῦ κοινοῦ, ὥστε τὸ ἴδιο νὰ ζητήσει ἐκεῖνα τὰ μέτρα ποὺ εὔχεστε νὰ τὸ κάνετε νὰ ἀποδεχτεῖ. Γιὰ παράδειγμα: ἀφῆστε νὰ κλιμακωθεῖ ἡ ἀστικὴ βία, ἢ ὀργανῶστε αἱματηρὲς συμπλοκές, ὥστε τὸ κοινὸ νὰ ζητήσει τὴ λήψη μέτρων ἀσφαλείας ποὺ θὰ περιορίζουν τὶς ἐλευθερίες του. Ἤ, ἀκόμη: δημιουργῆστε μιὰ οἰκονομικὴ κρίση γιὰ νὰ κάνετε τὸ κοινὸ νὰ δεχτεῖ ὡς ἀναγκαῖο κακὸ τὸν περιορισμὸ τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀποδόμηση τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.


3. Ἡ τεχνική τῆς ὑποβάθμισης

Γιὰ νὰ κάνει κάποιος ἀποδεκτὸ ἕνα ἀπαράδεκτο μέτρο, ἀρκεῖ νὰ τὸ ἐφαρμόσει σταδιακὰ κατὰ «φθίνουσα κλίμακα» γιὰ μία διάρκεια 10 ἐτῶν. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιβλήθηκαν ριζικὰ νέες κοινωνικὸ-οἰκονομικὲς συνθῆκες (νεοφιλελευθερισμὸς) στὶς δεκαετίες τοῦ 1980 καὶ 1990. Μαζικὴ ἀνεργία, ἀβεβαιότητα, «εὐελιξία», μετακινήσεις, μισθοὶ ποὺ δὲν διασφαλίζουν πιὰ ἕνα ἀξιοπρεπὲς εἰσόδημα· τόσες ἀλλαγές, ποὺ θὰ εἶχαν
προκαλέσει ἐπανάσταση, ἂν εἶχαν ἐφαρμοστεῖ αἰφνιδίως καὶ βίαια.


4. Ἡ στρατηγική τῆς ἀναβολῆς

Ἕνας ἄλλος τρόπος γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ μία ἀντιλαϊκὴ ἀπόφαση εἶναι νὰ τὴν παρουσιάσετε ὡς «ὀδυνηρὴ ἀλλὰ ἀναγκαία», ἀποσπώντας τὴν συναίνεση τοῦ κοινοῦ στὸ παρόν, γιὰ τὴν ἐφαρμογή της στὸ μέλλον. Εἶναι πάντοτε πιὸ εὔκολο νὰ ἀποδεχτεῖ κάποιος ἀντὶ μιᾶς ἄμεσης θυσίας μιὰ μελλοντική. Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ἐπειδὴ ἡ προσπάθεια δὲν πρέπει νὰ καταβληθεῖ ἄμεσα. Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ τὸ κοινὸ ἔχει πάντα τὴν τάση νὰ ἐλπίζει ἀφελῶς ὅτι «ὅλα θὰ πᾶνε καλύτερα αὔριο» καὶ ὅτι μπορεῖ, ἐντέλει, νὰ ἀποφύγει τὴ θυσία ποὺ τοῦ ζήτησαν. Τέλος, μία τέτοια τεχνικὴ ἀφήνει στὸ κοινὸ ἕνα κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὥστε νὰ συνηθίσει στὴν ἰδέα τῆς ἀλλαγῆς, καὶ νὰ τὴν ἀποδεχτεῖ μοιρολατρικά, ὅταν κριθεῖ ὅτι ἔφθασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ τὴν τέλεσή της.


5. Ἡ στρατηγική του νὰ ἀπευθύνεσαι στὸ κοινὸ σὰν νὰ εἶναι μωρὰ παιδιὰ

Ἡ πλειονότητα τῶν διαφημίσεων ποὺ ἀπευθύνονται στὸ εὐρὺ κοινὸ χρησιμοποιοῦν ἕναν ἀφηγηματικὸ λόγο, ἐπιχειρήματα, πρόσωπα καὶ ἕναν τόνο ἰδιαιτέρως παιδικό, ἐξουθενωτικὰ παιδιάστικο, σὰν νὰ ἦταν ὁ θεατὴς ἕνα πολὺ μικρὸ παιδὶ ἢ σὰν νὰ ἦταν διανοητικῶς ἀνάπηρος. Ὅσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται νὰ ἐξαπατηθεῖ ὁ θεατής, τόσο πιὸ παιδιάστικος τόνος υἱοθετεῖται ἀπὸ τὸν διαφημιστή. Γιατί; «Ἂν [ὁ διαφημιστὴς] ἀπευθυνθεῖ σὲ κάποιον σὰν νὰ ἦταν παιδὶ δώδεκα ἐτῶν, τότε εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ εἰσπράξει, ἐξαιτίας τοῦ ἔμμεσου καὶ ὑπαινικτικοῦ τόνου, μίαν ἀπάντηση ἢ μίαν ἀντίδραση τόσο ἀπογυμνωμένη ἀπὸ κριτικὴ σκέψη, ὅσο ἡ ἀπάντηση ἑνὸς δωδεκάχρονου παιδιοῦ».

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Ὅπλα μὲ σιγαστήρα γιὰ ἥσυχους πολέμους».


6. Ἡ τεχνική του νὰ ἀπευθύνεστε στὸ συναίσθημα μᾶλλον παρὰ στὴ λογικὴ

Ἡ ἐπίκληση στὸ συναίσθημα εἶναι μία κλασικὴ τεχνικὴ γιὰ νὰ βραχυκυκλωθεῖ ἡ ὀρθολογιστικὴ ἀνάλυση, ἑπομένως ἡ κριτικὴ ἀντίληψη τῶν ἀτόμων. Ἐπιπλέον, ἡ χρησιμοποίηση τοῦ φάσματος τῶν αἰσθημάτων ἐπιτρέπει νὰ ἀνοίξετε τὴ θύρα τοῦ ἀσυνείδητου γιὰ νὰ ἐμφυτεύσετε ἰδέες, ἐπιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ἢ συμπεριφορές...


7. Ἡ τεχνική τοῦ νὰ κρατᾶτε τὸ κοινὸ σὲ ἄγνοια καὶ ἀνοησία


Συνίσταται στὸ νὰ κάνετε τὸ κοινὸ νὰ εἶναι ἀνίκανο νὰ ἀντιληφθεῖ τὶς τεχνολογίες καὶ τὶς μεθοδολογίες ποὺ χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὴν ὑποδούλωσή του. «Ἡ ποιότητα τῆς ἐκπαίδευσης ποὺ παρέχεται στὶς κατώτερες κοινωνικὲς τάξεις πρέπει νὰ εἶναι πιὸ φτωχή, ὥστε ἡ τάφρος τῆς ἄγνοιας ποὺ χωρίζει τὶς κατώτερες τάξεις ἀπὸ τὶς ἀνώτερες τάξεις νὰ μὴ γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὶς κατώτερες».

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Ὅπλα μὲ σιγαστήρα γιὰ
ἥσυχους πολέμους».


8. Ἡ τεχνική τοῦ νὰ ἐνθαρρύνεις τὸ κοινὸ νὰ ἀρέσκεται στὴ μετριότητα

Συνίσταται στὸ νὰ παρακινεῖς τὸ κοινὸ νὰ βρίσκει «cool» ὅ,τι εἶναι ἀνόητο, φτηνιάρικο καὶ ἀκαλλιέργητο.


9. Ἡ τεχνική τοῦ νὰ ἀντικαθιστᾶς τὴν ἐξέγερση μὲ τὴν ἐνοχὴ


Συνίσταται στὸ νὰ κάνεις ἕνα ἄτομο νὰ πιστεύει ὅτι εἶναι τὸ μόνο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν συμφορά του, ἐξαιτίας τῆς διανοητικῆς ἀνεπάρκειάς του, τῆς ἀνεπάρκειας τῶν ἱκανοτήτων του ἢ τῶν προσπαθειῶν του. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐξεγείρεται ἐναντίον τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, ἀπαξιώνει τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του καὶ αὐτὸ- ενοχοποιεῖται, κατάσταση ποὺ περιέχει τὰ σπέρματα τῆς νευρικῆς κατάπτωσης, ἡ ὁποία ἔχει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς ἀποχῆς ἀπὸ ὁποιασδήποτε δράση. Καὶ χωρὶς τὴ δράση, γλιτώνετε τὴν ἐπανάσταση!..


10. Ἡ τεχνική του νὰ γνωρίζεις τὰ ἄτομα καλύτερα ἀπὸ ὅσο γνωρίζουν τὰ ἴδια τὸν ἑαυτό τους

Στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων πενήντα ἐτῶν, οἱ κατακλυσμιαία πρόοδος τῆς ἐπιστήμης ἄνοιξε μία ὁλοένα καὶ πιὸ βαθειὰ τάφρο ἀνάμεσα στὶς γνώσεις τοῦ εὐρέως κοινοῦ καὶ στὶς γνώσεις ποὺ κατέχουν καὶ χρησιμοποιοῦν οἱ ἰθύνουσες ἐλίτ. Χάρη στὴ βιολογία, τὴ νευροβιολογία καὶ τὴν ἐφαρμοσμένη ψυχολογία, τὸ «σύστημα» ἔφτασε σὲ μία ἐξελιγμένη γνώση τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος, καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς φυσιολογίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ψυχολογίας. Τὸ σύστημα ἔφτασε νὰ γνωρίζει τὸν μέσο ἄνθρωπο καλύτερα ἀπ’ ὅσο γνωρίζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, τὸ σύστημα ἀσκεῖ ἕναν πολὺ πιὸ αὐξημένο ἔλεγχο καὶ ἐπιβάλλεται μὲ μία μεγαλύτερη ἰσχὺ ἐπάνω στὰ ἄτομα ἀπ’ ὅσο τὰ ἄτομα στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους..

πηγή
 

Να κατανοείς.
Κατάλαβε την αγάπη.
Κατάλαβε ότι ο μυστικός χριστιανισμός δεν άφορα στη γνώση για τη γνώση. Δεν είναι θέμα με­γάλης νοητικής ικανότητας.
Δεν είναι θέμα ανταλλαγής επιχειρημάτων στο διάλογο με τους άλλους.
Δεν είναι θέμα του να εκδηλώσεις την αγιότητα σου, για να τη δουν οι άλλοι και να θαυμάσουν.
Δεν είναι θέμα οράσεων και εκστάσεων.
Είναι απλά θέμα κένωσης του εαυτού και αγνής αγάπης.
Για ν' αγκαλιάσει μία ψυχή με την αγάπη Του, ο Θε­ός δεν κοιτά το μεγαλείο της, αλλά το μεγαλείο της ταπείνωσης της.
Δες λοιπόν τον εαυτό σου σαν ένα τίποτα.
Βάλε τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων.
Δώσε όλα όσα έχεις και γίνε ένα ζωντανό πα­ράδειγμα αυτής της Θείας Χάρης και Δόξας, πού με τόση λαχτάρα επι­θυμείς.
Νιώσε τον πόνο και τη θλίψη όλης της αμαρτίας πού υπάρχει στον κόσμο γύρω σου, αλλά μην ασχολείσαι με ό,τι κάνουν οι άλλοι - αντί γι' αυτό, εστίασε στο δικό σου πόθο για ταπεινή αγνότητα της καρδιάς.
Διότι όπως ή αμαρτία είναι ή τιμωρία για την αμαρτία, ή αγά­πη είναι ή ανταμοιβή για την αγάπη.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

Πανούσης για προσφυγικό: Ο Θεός να βάλει το χέρι του αλλά πάμε σε εθνική καταστροφή


Πανούσης για προσφυγικό: Ο Θεός να βάλει το χέρι του αλλά πάμε σε εθνική καταστροφή 

 

«Υπάρχουν πολλοί υπουργοί που θα γίνουν πρωταγωνιστές στο Δελφινάριο, είναι από «αγράμματοι», μέχρι «άξεστοι» και «πολύ κυνικοί» είπε σε συνέντευξή του ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης

Λάβρος κατά πρώην «συναδέλφων» του στην κυβέρνηση και με πολύ αιχμηρά σχόλια για την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ στην άσκηση της εξουσίας εμφανίστηκε σε σημερινή ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Γιάννης Πανούσης. «Διάφοροι σε μία νύχτα βαφτίζονται «αριστεροί». Εγώ δεν έχω καταλάβει το ηθικό πλεονέκτημα που μερικοί αντλούνε από τον παππού τους. Η ηθική δεν «δανείζεται» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πανούσης σχολιάζοντας τα φαινόμενα νεποτισμού και ευνοιοκρατίας που ήρθαν στην δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος στην «κάθαρση», είπε χαρακτηριστικά: «Οι ΠΑΣΟΚογενείς του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν υπουργοί επί ΠΑΣΟΚ και λειτουργούσαν στο τότε σύστημα, μπορεί να ήταν διαπλεκόμενοι, να κουβαλούν αμαρτίες... πώς ακριβώς έγινε η κάθαρση και δεν το κατάλαβα; Δεν είναι 5 που τα φορολογικά τους είναι μπερδεμένα, είναι 1005. Δεν γίνεται έτσι η κάθαρση. Με το «δώσε αίμα στο λαό».

Αναφερόμενος στο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες ο κος Πανούσης δήλωσε: «Η διαφθορά είναι ζήτημα ποιότητας της κοινωνίας και των πολιτών. Δεν πίστευα ότι μια αριστερά θα ερχόταν να πολώσει την κοινωνία. Αν θες να κάνεις κάθαρση, κάνε πρώτα αυτοκάθαρση. Δεν θα κάνεις τα ίδια δημιουργώντας μια νέα διαπλοκή με νέο αριστερό πρόσημο και δεν θα φοβάσαι την πολυφωνία. «Διαφθορά» είναι η προδοσία του δημοσίου συμφέροντος για ιδιοτελείς λόγους ενώ «διαπλοκή είναι η υποκατάσταση του δημόσιου από κάποιους άλλους μηχανισμούς. Δεν γίνεται έτσι η τηλεοπτική κάθαρση. Άλλο να θέλουμε να τιμωρήσουμε ένα αμαρτωλό σύστημα και να απευθυνόμαστε σε ένα πιο αμαρτωλό σύστημα με μαύρο χρήμα για να αντικαταστήσει το παλιό. Αν νομίζει η Αριστερά ότι θα κάνει συμψηφισμούς, θα έχει την ίδια τύχη των προηγούμενων. Προφανώς πρέπει να φτιάξεις έναν χώρο με πολιτική σύγκλιση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλύσεις το κράτος. Θα ακολουθήσουν τα ραδιόφωνα και τα πανεπιστήμια. Αυτές οι αντιλήψεις είναι Λαϊκής Δημοκρατίας. Πρέπει μερικοί να ξανακάτσουν στα θρανία της δημοκρατίας. Δηλαδή όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης είναι φασιστικές; Ανακάλυψαν την Λαϊκή Δημοκρατία του 21ου Αιώνα. Έχουμε μία ρητορική που φτάνει σε ταξική έχθρα, διάκριση».

Αναφέρθηκε σε φιλο-κυβερνητικά ΜΜΕ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουν τα δικά τους «παπαγαλάκια» που σε «σεντράρουν». Έχω πει για δικιά τους εφημερίδα πως «εκτελεί συμβόλαια θανάτου». Θέλει γερό στομάχι και να φυλάς τα νότα σου γιατί χτυπούν πίσω από την πλάτη. Οι δικές τους εφημερίδες και τα δικά τους ραδιόφωνα τί παρουσιάζουν, την αντικειμενική ή τη δική τους πραγματικότητα; Παρουσιάζουν ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκτονία στην Ελλάδα από όταν έγινε κυβέρνηση η Αριστερά. Ηγεμόνας είσαι για όλη την Ελλάδα, δεν μπορείς να χωρίζεις τους Έλληνες, γιατί και εφοπλιστές και βιομηχάνους έχεις δικούς σου χρηματοδότες και τα ξέρουμε»

Και συνέχισε λέγοντας: «πώς νοεί μία Αριστερά τη λειτουργία των θεσμών μίας Δημοκρατίας, άρα του ελέγχου της; Θεωρεί ότι όλα αυτά μπορεί να τα ελέγξει η ίδια; Είναι άλλο να σπάσεις έναν θύλακα διαφθοράς και άλλο να φοβίζεις τη δικαιοσύνη. Τί κάνουμε, φοβίζουμε τα ΜΜΕ; Μετά θα φοβίζουμε και τα πανεπιστήμια. Ήδη έχει αρχίσει το «τα πιάνουν οι καθηγητές». Το θέμα είναι να αφήσεις τους θεσμούς της Δημοκρατίας να λειτουργήσουν. Το παράδειγμα ελέγχου των θεσμών της Δημοκρατίας δεν είναι καλό. Η Αριστερά δικαιολογημένα έχει το σύνδρομο του κυνηγημένου, μόνο που τώρα κυβερνάει. Έχει όλους τους μηχανισμούς για να διώξει. Άρα εσύ μπορείς να ελέγξεις το παρακράτος, αν υπάρχει. Εγώ μιλάω ως αριστερός της κοινωνίας και όχι των υπογείων και των θερμοκηπίων».

Σχολίασε την κυβερνητική πολιτική λέγοντας: «αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις. Πολλές φορές είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις άποψη. Είναι μέσα στην πραγματικότητα. Το αντιμνημονιακό πόσο κράτησε; Είπαν, είπαν και γύρισαν ανάποδα. Μία είναι η επικοινωνία της Αριστεράς, η αλήθεια. Αν κάτι χτύπαγε η Αριστερά ήταν το κράτος έκτακτης ανάγκης, τις ΠΝΠ, τα πιστοποιητικά λαϊκών αγωνιστών. Έχουμε κράτος δικαίου, φιλελεύθερη Δημοκρατία, αυτά έπρεπε να ενδυναμώσει η αριστερά. Το πολιτικό σύστημα είναι αδύνατο».

Για το ενδεχόμενο εκλογών ο κος Πανούσης είπε ότι δεν βλέπει λόγο να γίνουν εκλογές. «Η Ν.Δ. δεν είναι έτοιμη. Και από την άλλη, δεν πιστεύω στην κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Είναι «μαγαζάκια» που κάνουν πως θα ενωθούν αλλά δεν κινούνται. Είναι και τοξικά κάποια από αυτά. Το νέο θα βγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα ψηφίζουμε αρνητικά, να φύγει κάποιος. Αυτό που ρισκάρει ο κ. Τσίπρας δεν είναι να πέσει η κυβέρνησή του αλλά να απαξιωθεί η Αριστερά, που πάντα ήταν η ελπίδα. Ο κόσμος δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα αντιδράσει. Ο κόσμος καταλαβαίνει και καλό είναι να μην εκφυλιστεί η Αριστερά. Υπάρχει Αριστερά στην χώρα αλλά είναι κάπου αλλού».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο οικουμενικής, ο πρώην υπουργός είπε πως δεν βλέπει την αξία μιας οικουμενικής. «Μία κυβέρνηση με άτομα από την ίδια μήτρα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, πώς θα συνεννοηθεί ένας υπουργός από το ΠαΣοΚ, από το πρώην τάδε. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να στήριζαν όλα τα κόμματα 10-15 ανθρώπους, εκτός πολιτικής, οι οποίοι θα έκαναν κάποια πράγματα και θα έφευγαν».

Εμφανίστηκε απαισιόδοξος για το προσφυγικό. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του αλλά πάμε σε εθνική καταστροφή», είπε. Και συνέχισε: «Φαινόταν ότι έρχεται κάτι μεγάλο. Η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε. Τώρα όπως είπε και ο κ. Μουζάλας οι ροές είναι μεταναστευτικές όχι προσφυγικές. Υπήρχε το ιδεολόγημα ότι «τα σύνορα είναι ανοιχτά, μπορεί να έρθει και να μπει όποιος θέλει». Είχα πει αν «σπάσει» ο Λίβανος, τελείωσε η Κύπρος. Είχα πει αν «σπάσει» η Αίγυπτος θα έχουμε άλλο ένα εκατομμύριο. Όταν συναντώ τον πρέσβη της Τουρκίας και σου λέει «έχω στα παράλια 1 εκατ.», είναι αστείο να πιστεύεις ότι δεν θα σου στείλουν 500.000. Το δεύτερο ιδεολόγημα ήταν «δεν σταματάμε κανέναν».

Αναφερόμενος στο hotspots ο κος Πανούσης είπε χαρακτηριστικά «δεν κατάλαβα τί είναι οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Τώρα έχουμε Hot Spot που δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μένουν εκεί και πώς θα φεύγει ο πρόσφυγας. Θα παίρνει αεροπλάνο από την Χίο για την Γερμανία; Επίσης, τί εννοούν με τα κέντρα κράτησης; Τί είναι; Η Αμυγδαλέζα ήταν κάτι απάνθρωπο. Υπό την πίεση, φτιάχνουμε δομές που δεν έχουμε καταλάβει πώς θα λειτουργούν».

Εκτίμησε ότι «σε μία χώρα που μπήκαν 1 εκατ. και έχουν μείνει 200.000, η Σένγκεν έχει σπάσει ήδη. Το προσφυγικό έχει διάφορες πλευρές, έχει και το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Έχει και ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Έχει μία πλευρά οικονομική, που σε διαλύει. Και έχει αυτό που έγινε, και το είχα γράψει, ότι θα πάμε σε συν-διοίκηση στο Αιγαίο. Είμαστε αδύναμοι, ζητάμε λεφτά. Τί θα κάνουν τα πλοία του ΝΑΤΟ, θα πυροβολούν τους δουλεμπόρους και προς τα πού θα τους πάνε; Το Αιγαίο είναι το παράθυρό μας στον κόσμο. Δεν είναι νεκροταφείο ψυχών. Σήμερα ψάχνεις να δεις τί είναι το Αιγαίο. Δεν ξέρω ποιος κάθεται και σκέφτεται σε αυτή την κυβέρνηση. Ποιος σκέφτεται μακροπολιτικά; Ο πρωθυπουργός μέχρι την τελευταία μέρα έλεγε ότι «έχει δίκιο ο Πανούσης». Είπα για τον φράχτη στον Έβρο να μην πέσει, την τρίτη μέρα που ήμουν υπουργός και με κατηγόρησαν για εθνικιστή. Ας τον ρίξουν τώρα. Δεν είναι νίκη της εξωτερικής πολιτικής η υπόθεση με το ΝΑΤΟ».

Ο κος Πανούσης υποστήριξε ότι «θα επωφεληθούν όλοι. Ο Ράμα λέει ας συζητήσουμε για την Ήπειρο. Τα Σκόπια κερδίζουν, αυτά είναι τώρα τα σύνορα της Ευρώπης».

Κλείνοντας την συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αlpha 989, αναφθέρθηκε στα επεισόδια και την τήρηση της δημόσιας τάξης, είπε ότι «είμαστε η μόνη χώρα που μετά την μεταπολίτευση έχουμε αυτό το μόρφωμα που πανηγυρικά καταλαμβάνει τα Εξάρχεια, χτυπά τα Πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο; Τί συμβαίνει; Βλέπω υπουργούς της κυβέρνησης που δεν χρησιμοποιούν τον όρο αντιεξουσιαστές, μπαχαλάκηδες. Όταν ήταν η Δεξιά στα πράγματα οι κουκουλοφόροι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί. Τώρα τί είναι»;

πηγή

Ιπποδρομίες στον πάγο λόγω... πολιτισμού


Ιπποδρομίες στον πάγο λόγω... πολιτισμού Ένα φαντασμαγορικό θέαμα προσέφεραν οι αγώνες στην παγωμένη λίμνη του St Moritz της Ελβετίας, στο πλαίσιο του θεσμού Wroclaw Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016. Για την ιστορία το βραβείο κέρδισε ο Fabian Xaver Weissmeier δεύτερος από αριστερά

Δεν υπάρχει μόνο ένα Ολοκαύτωμα κ. Μπουτάρη!


«Δεν υπάρχουν Ολοκαυτώματα. Και κακώς η ελληνική πολιτεία χρησιμοποιεί τον όρο στον πληθυντικό για τα όσα φριχτά υπέστησαν τα μαρτυρικά χωριά. Τιμούμε τη μνήμη των αδικοχαμένων και σεβόμαστε το πένθος τους. Δεν χρειάζεται όμως κάθε σφαγή, κάθε γενοκτονία να ονομάζεται Ολοκαύτωμα. Γίνεται εκ του πονηρού και επιχειρεί να μειώσει τη σημασία του Ολοκαυτώματος που είναι μοναδική κι ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται», είπε χαρακτηριστικά πριν από μερικές ημέρες ο κ. Μπουτάρης φορώντας το κιπά (εβραϊκό καπέλο-σύμβολο πίστης).
Τόσο πολύ προσβάλλεται λοιπόν ο κ. Μπουτάρης από την χρησιμοποίηση του όρου Ολοκαύτωμα και για την περίπτωση της Νάουσας όπου σφαγιάστηκαν συστηματικά χιλιάδες χριστιανοί Έλληνες από τους Τούρκους και μαρτύρησαν περίπου 2000 άνθρωποι για την πίστη του Χριστού; Τί χαρακτηρίζεται λοιπόν ολοκαύτωμα; Μόνο η περίπτωση των Εβραίων;


Όντως ολοκαύτωμα ήταν η συστηματική, προγραμματική, και κρατική πολιτική πρακτική διώξεων και εξόντωσης περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς και τους συνεργάτες του.
Η λέξη της Αγγλικής «Holocaust» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ολοκαύτωμα» και σημαίνει κυριολεκτικά "πλήρως καμμένη προσφορά θυσίας"* σε θεό.
Αυτό όμως δεν συνέβη και στην περίπτωση της Νάουσας κ. Μπουτάρη; Μάλλον δεν την γνωρίζεται. Μάλλον δεν την διαβάσατε και μάλλον κανένα παιδί δεν θα την διαβάσει μέσα στα σχολικά βιβλία. Αντιθέτως προτείνεται να αφιερωθούν ώρες επιπλέον για το ολοκαύτωμα των Εβραίων!
Το 1882 ο Μεχμέτ Εμίν γνωστός ως Λουμπούτ Πασάς (ροπαλοφόρος) λόγο της αγριότητάς του έδωσε εντολή να μην μείνει ούτε πετεινός ζωντανός στην πόλη της Νάουσας! Τόσο ήταν το μένος τους που η πόλη της Νάουσας καταστράφηκε ολοσχερώς «πλήρως καμμένη»*, από τους Τούρκους αλλόθρησκους οι οποίοι έσφαξαν χιλιάδες Ναουσαίους, βίασαν γυναίκες, κακοποίησαν παιδιά, έκαψαν, ακρωτηρίασαν και αιχμαλώτισαν· έπειτα (στο Κιόσκι) έβαλαν στην σειρά τους αιχμαλώτους και τους ρωτούσαν όνομα, επάγγελμα και το πιο σημαντικό: Αρνείσαι τον Χριστό, ναι ή όχι; 1.241 ακέφαλα πτώματα εκεί στο Κιόσκι της Νάουσας. 1.241 είπαν όχι. 1.241 νεομάρτυρες «προσφορά θυσίας»*. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στην Θεσσαλονίκη και μαρτύρησαν εκεί. Περίπου 2.000 νεομάρτυρες τιμά η Ηρωική πόλη της Νάουσας την Ημέρα του Ολοκαυτώματος (Κυριακή του Θωμά). Ημέρα χαρμολύπης για την πόλη και την Ελλάδα ολόκληρη. Ημέρα κατά την οποία συστηματικά σφαγιάστηκαν άνθρωποι, εξοντώθηκαν λόγο της ιδιότητάς τους. Ήταν χριστιανοί!
Πώς τολμάς ταλαίπωρε Μπουτάρη να λες ότι δεν ήταν Ολοκαύτωμα στην Νάουσα και σε κάθε πόλη και χωριό όπου με σχέδιο αφανίστηκαν πληθυσμοί λόγο του ότι ήταν Έλληνες και χριστιανοί;
Πώς τολμάς ταλαίπωρε Μπουτάρη να ξεχνάς ότι οι Έλληνες επί εκατοντάδες χρόνια διωκόντουσαν, ζούσαν μέσα στην πατρίδα τους ως φυλακισμένοι, μιας και η Ελλάδα μας έμοιαζε σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης;
Ή μήπως υποστηρίζεις ότι όλα ήταν μέλι γάλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας; Μήπως συμφωνείς και με τον «συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης»;
Πώς τολμάς ταλαίπωρε Μπουτάρη να φοράς το κιπά ενώ δεν φοράς τον σταυρό όταν πηγαίνεις σε ανάλογες χριστιανικές εκδηλώσεις ή στους ορθόδοξους ναούς;
Από πότε έγινες υπερασπιστής του Εβραϊκού λόμπι;
Τολμάς και λες ότι υποβιβάζεται ο όρος Ολοκαύτωμα όταν χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εκτός των Εβραίων! Ακόμα και εδώ θέλουν οι Εβραίοι αποκλειστικότητα; Και εσύ σαν τί τους υπερασπίζεσαι; Ως Εβραίος; Ως ανθρωπιστής; Ως ιστορικός; Ως χρηματοδοτούμενος και ευγνώμων;
Τολμάς και μιλάς για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων με θράσος και δεν έχεις το θάρρος να μιλήσεις για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων από τους αλλόθρησκους Τούρκους. Υπερασπίζεσαι το δικαίωμα στην διαστροφή και ούτε λέξη για τα δικαιώματα στην διατήρηση της ορθής μνήμης της ιστορίας μας.
Και τα λέγω όλα αυτά γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία επί Γερμανικής κατοχής έσωσε χιλιάδες Εβραίους παρέχοντάς τους χριστιανικά διαπιστευτήρια, κρύβοντάς τους και φυγαδεύοντάς τους. Αλλά όλα αυτά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει ο κόσμος. Το μόνο που σε καίει είναι να αποδείξεις ότι σέβεσαι τους Εβραίους, ότι τους αγαπάς. Και το κάνεις με λόγια, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία το έκανε με έργα, με πράξεις αυτοθυσίας, με τον κίνδυνο της εκτέλεσης. Ιερείς και Αρχιερείς κρύβανε τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης για να μην τους πιάσουν οι Γερμανοί. Όλα αυτά όμως κανένας Έλληνας δεν θα τα ακούσει σε κάποιον λόγο σου, δεν θα τα διαβάσει σε κάποιο σχολικό βιβλίο.
Ολοκαύτωμα πνευματικό επιτελείς και εσύ και οι ομοϊδεάτες σου στις συνειδήσεις όσων σας ακούν.
Μιλάς και σφαγιάζεις κάθε ιδανικό, κάθε ιερό και όσιο, κάθε κοινό νου.
Οι Εβραίοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλούν για το δικό τους Ολοκαύτωμα.
Το ίδιο δικαίωμα έχουμε και εμείς οι Έλληνες, οι Χριστιανοί.
Και δεν χρειάζεται καμία «άδεια» από κανέναν «Μπουτάρη» για να το κάνουμε.
Υ.Γ. Συμβουλές στους ομοϊδεάτες σου κ. Μπουτάρη.
αρχιμ.Παύλος Παπαδόπουλος

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αφγανοί πρόσφυγες δεν ήθελαν να κατέβουν από το λεωφορείο γιατί ήθελαν να τους δοθεί δωρεάν σπίτι και όχι δωρεάν διαμέρισμα 
 
Πόσο φρικτό και απάνθρωπο μπορεί να είναι να φεύγεις για να γλυτώσεις από έναν βάναυσο εμφύλιο πόλεμο στο Αφγανιστάν και να καταλήγεις να σου δίνουν δωρεάν ένα «απλό» διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία, αντί για ένα ολόκληρο σπίτι;Διαβάζουμε στην AZ Online
Αναταραχή χθες στο , όταν ένα μίνι λεωφορείο από την περιοχή έφτασε στο νέο συγκρότημα διαμερισμάτων 18.


Οι επιστάτες των καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης στο Salzwedel έφεραν συνολικά έξι άτομα από το Αφγανιστάν, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και τον αδελφό με τη σύζυγό του. Όλοι θα λάμβαναν προσωρινή στέγαση στο Klötze. Αλλά οι Αφγανοί αρνήθηκαν να κατέβουν από το λεωφορείο. Απλώς κάθονταν μέσα σε αυτό. Ο λόγος: στο κέντρο υποδοχής όπου στεγάστηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, τους είχαν υποσχεθεί ένα σπίτι. Έτσι απαιτούσαν το σπίτι αυτό και αρνιόντουσαν να στεγαστούν στη νέα πολυκατοικία.Οι δύο τοπικοί δημοτικοί υπάλληλοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κλείσουν τις πόρτες του μίνι λεωφορείου και να επιστρέψουν τις δύο οικογένειες πίσω στο Salzwedel. Εκεί οι Αφγανοί στεγάστηκαν και πάλι στην αθλητική αίθουσα στο σχολείο Κόλλβιτς. Το απόγευμα, δύο διερμηνείς προσπάθησαν να συζητήσουν το θέμα με τους τέσσερις ενήλικες και τα δύο παιδιά και τους εξήγησαν τις εναλλακτικές λύσεις: ή στο Klötze ή στο κατάλυμα έκτακτης ανάγκης. 

πηγή

Η ομορφιά είναι στα μάτια αυτού, που την βλέπει.


Ετοιμάζουν ηρωική έξοδο…


 

Μετά τα τηλεοπτικά κανάλια η κυβέρνηση της αριστεράς (φασιστεράς) του ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να βάλει τάξη στις ραδιοφωνικές άδειες αλλά και στο ιντερνετ με τη θέσπιση μητρώου ελέγχου.
Οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι φανερές.
Οι περισσότεροι πιστεύουν πως στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να εγκαταστήσει ένα ημι-ολοκληρωτικό καθεστώς τύπου Τσάβες στη Βενεζουέλα ή Πούτιν στη Ρωσία ή έστω Ερντογάν στην Τουρκία.
Τα καθεστώτα αυτά επιβιώνουν όσο η αυταρχική κεντρική εξουσία καταφέρνει να εξασφαλίζει τον επιούσιο σε μια σημαντική μερίδα της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει χάρη σε ένα πλούσιο φυσικό πόρο όπως π.χ. το πετρέλαιο τη ροή του οποίου ελέγχει η πολιτική εξουσία. Στην Τουρκία ο πλούσιος φυσικό πόρος είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση που δίνει στους φορείς του το ισλάμ.
Η πτώση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί κραδασμούς και σαρωτικές καθεστωτικές αλλαγές στις χώρες αυτές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τον κύκλο του πετρελαίου στη διεθνή οικονομία.
Η Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο και μοιραία η επιρροή της εκάστοτε κυβέρνησης εδράζεται κυρίως στη ροή εισοδήματος προς το εργασιακό και επιχειρηματικό κρατικοδίαιτο κύκλωμα. Η ροή αυτή εισοδήματος προερχόταν από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κρατικό δανεισμό και υπερφορολόγηση όσων δεν μπορούσαν να φοροδιαφύγουν με την ανοχή ή ακόμη και την παρότρυνση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Οι τραπεζικές καταθέσεις ήταν η δεξαμενή τελευταίας καταφυγής του παρασιτικού κράτους για να συνεχίσει να παρασιτεί σε βάρος της κοινωνίας. Οι καταθέσεις έχουν δραπετεύσει, οπότε το μοντέλο μετρά μέρες...
Γενικότερα το να προσπαθήσεις έστω και με capital controls να διατρήσεις την τροφοδοσία συντάξεων και μισθών του δημοσίου μέσω της μετατροπής των καταθέσεων που έχουν απομείνει σε εισφορές και φόρους, είναι σαν να προσπαθεί η Ελλάδα να κάνει εξαγωγές πετρελαίου, αθροίζοντας τα υπόλοιπα των δεξαμενών των καυστήρων θέρμανσης και των αυτοκινήτων της επικράτειας.
Η αλήθεια είναι πως πρόκειται περί ηλιθίων, αλλά όχι τόσο κατά τη γνώμη μου, που να πιστεύουν ότι το μοντέλο που πάνε να εφαρμόσουν, της επιδρομής με αύξηση φόρων και εισφορών, μπορεί να βγάλει το χρόνο.
Επειδή η οικονομία όπως και οι αγορές είναι προεξοφλητικός μηχανισμός, τα πρώτα μηνύματα από το ΙΚΑ (μείωση εσόδων και ασφαλισμένων) αλλά και από τα έσοδα του Ιανουαρίου που παρά τις αυξήσεις φόρων υπολείπονται του τελευταίου στόχου, είναι σαφή.
Σαφές είναι πλέον πως βρισκόμαστε στο τέλος των αριστερών μύθων της μεταπολίτευσης. Η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μετά τον πρώτο χρόνο αριστερής διακυβέρνησης διαβρώνει σαν οξύ τις αυταπάτες μέσα στις οποίες μεγάλωσαν οι γενιές της μεταπολίτευσης, πως ένας άλλος κόσμος ευημερίας με δανεικά, αργομισθίες και συντάξεις σε μεσήλικες είναι εφικτός.
Αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πως αυτό που μετρά μέρες δεν είναι απλά η παρουσία τους στην κυβέρνηση, αλλά η ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία της αριστεράς στη μεταπολίτευση.
Η γενικευμένη επίθεση εναντίον των μέσων ενημέρωσης, με προκάλυμμα το χτύπημα της διαπλοκής, αποτελεί την προσπάθεια αναζήτησης ενός άλλοθι για την επερχόμενη ήττα, που όσο περνά ο καιρός τείνει να εξελιχθεί σε συντριβή.
Η υπό τον κ. Μητσοτάκη  ηγεσία της ΝΔ διαβάζει τις εξελίξεις και κάνει ό,τι περνά από το χέρι της να στηρίξει την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία, καθώς δεν επιδιώκει απλά μια εκλογική ήττα αλλά μια  συντριβή του κυρίαρχου μοντέλου της μεταπολίτευσης.
Το ουσιαστικότερο πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη και το μέτωπο των ευρωπαϊστών μεταρρυθμιστικών που το στηρίζει εντός και εκτός της ΝΔ, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η ΝΔ των "κουμπάρων" και των κρατικοδίαιτων και η ταχύτητα με την οποία πρέπει αυτή να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα.
Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει ηρωική έξοδο και αναζητεί άλλοθι με μια θεατρική αναπαράσταση σταυροφορίας εναντίον της διαπλοκής και του τύπου και ο κ. Μητσοτάκης δεν επιθυμεί να πιάσει στα χέρια του τις καυτές πατάτες πριν αυτές κρυώσουν.
Το πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης εξαερώνεται με εκρηκτικό ρυθμό και το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση με βάση τα νέα δεδομένα.
Του Κώστα Στούπα

Μια νέα οικονομία γεννιέται


της Λώρης Κέζα

Οταν η «νόμιμη» προσπάθεια απόκρυψης εισοδημάτων γίνεται μονόδρομος

Μια παραδοσιακή ανάµνηση της ελληνικής κοινωνίας αφορά τα πεσκέσια. Πήγαινε ο ασθενής στον γιατρό φορτωμένος με κοτόπουλα και αβγά, χόρτα και φρούτα. Τα ίδια και στον δάσκαλο, που πιθανώς βοηθούσε παραπάνω κάποια παιδάκια. Κλασικό παράδειγμα ανταλλακτικής οικονομίας. Πριν από λίγα χρόνια μάθαμε ότι στον Βόλο οργανώθηκε μεταξύ επαγγελματιών ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, του τύπου «σου φτιάχνω τη βρύση, μου φτιάχνεις την πρίζα».

Επρεπε να το περιμένουμε ότι κάτι τέτοιο θα λάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις, που βεβαίως δεν καταγράφονται σε μελέτη, αλλά κυκλοφορούν ως καθημερινές ιστορίες. Παράδειγμα: δικηγόρος ζητεί από γραφίστα την κατασκευή ιστοσελίδας και πληρώνει με την έκδοση διαζυγίου. Aλλο παράδειγμα: κειμενογράφος ζητεί από εταιρεία επικοινωνίας να πληρωθεί με καινούργιο smartphone. Κι άλλο παράδειγμα: συνεργάτης σε εταιρεία ζητεί αντί στον ίδιο να καταβάλλονται εισφορές στην οικιακή βοηθό για έναν χρόνο. Αναρίθμητες ιστορίες με τιμολόγια βενζίνης, με τιμολόγια από συσκευές, με τιμολόγια από μετακινήσεις και διαμονές αντικαθιστούν την πρακτική που γνωρίζαμε ως «παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι».

Δεν υπάρχει προφανής παρανομία, αλλά υπάρχει προφανέστατη εξήγηση του φαινομένου. Γίνεται συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψης εισοδημάτων με τη νομιμότητα που προσφέρει το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. Ας μην αντιδράσουν ορισμένοι λέγοντας ότι πάντοτε οι επαγγελματίες περνούσαν προσωπικά έξοδα ως εταιρικά. Το οικογενειακό αυτοκίνητο ήταν ανέκαθεν δηλωμένο ως εταιρικό για κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Πλην, όμως, τώρα δεν αναφερόμαστε σε προσωπική συγκάλυψη εξόδων, αλλά σε μια νοοτροπία που έχει ως στόχο την προστασία από την ανήθικη παρακράτηση του μόχθου των ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι εισφορές επιπέδου Κατρούγκαλου είναι ληστρικές. Κανείς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στη νομιμότητα των εισφορών ταυτόχρονα με τη νομιμότητα της βαριάς φορολόγησης. Ακόμη και εκείνος που έχει δουλειές, που κοπιάζει νυχθημερόν, που επενδύει στην κοινωνία τη γνώση και το ταλέντο, κανείς δεν μπορεί να εκλάβει ως σωστά τα νέα μέτρα. Τα τεράστια ποσά που καλείται να καταβάλει ο ελεύθερος επαγγελματίας έχουν πολύ συγκεκριμένη ανταπόδοση. Αν αρρωστήσει βαριά, θα ψοφήσει σε κάποιο ράντζο επειδή οι δομές των νοσοκομείων δεν επαρκούν - παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που εργάζονται με τις δυνάμεις του Σούπερμαν. Αν αρρωστήσει κάποιος ελαφρά, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη γιατρό που αμείβεται για την επίσκεψη με το χαρτζιλίκι μαθητή του δημοτικού.

Μισό λεπτό, όμως, να σκεφτούμε λίγο το μέλλον μας, τα περήφανα γηρατειά μας. Ζούμε ανάμεσα σε συνταξιούχους που πλήρωσαν τα μαλλιοκέφαλά τους για μια ζωή, που ήταν συνεπείς επί 40 χρόνια και αντί να απολαμβάνουν την ηρεμία της συνταξιοδότησης, ασχολούνται διαρκώς με τις ανήθικες και παράλογες μειώσεις των συντάξεων. Ποιο το μέλλον των νέων ελεύθερων επαγγελματιών που πρέπει να πληρώνουν εφεξής το 20% των εισοδημάτων τους σε εισφορές; Θα λάβουν μια συνταξούλα που θα επαρκεί για την πληρωμή των λογαριασμών, αν ποτέ φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Στεκόµαστε στις αντιδράσεις που είναι ορατές, δηλαδή στις πορείες και τις απεργίες, εν τούτοις η αλλαγή στη συμπεριφορά των ελεύθερων επαγγελματιών καταγράφεται σε πράξεις που δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τα παράβολα και οι κατώτατες αμοιβές, όπου υπάρχουν, δεν θα σώσουν την κατάσταση. Για όλες τις δουλειές θα δηλώνεται το μίνιμουμ, εάν δηλώνεται και εάν δεν υπάρχει περιθώριο να ενταχθούν στο δίκτυο της ανταλλακτικής οικονομίας.

Οι κυβερνήσεις των μνημονίων, όλες τους, ασχολήθηκαν με το παρόν, καμία δεν έφτιαξε μια προοπτική ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς οι άσχετοι, υπάρχουν διεθνή μοντέλα. Οπου μειώνεται η φορολόγηση, καθώς και το κόστος εργασίας, η οικονομία ανθίζει. Oπου το κράτος φέρεται ως μαστροπός, τα πάντα μετατρέπονται σε οίκο ανοχής. (Ουπς, άστοχο. Οι οίκοι ανοχής έχουν μια κάποια οργάνωση...) 
πηγή

Απίστευτη καταγγελία Μητροπολίτη Κω: Ξένα κανάλια πλήρωναν μετανάστες για να κάνουν τους πνιγμένους


Απίστευτη καταγγελία Μητροπολίτη Κω: Ξένα κανάλια πλήρωναν μετανάστες για να κάνουν τους πνιγμένους 
 
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Μητροπολίτη Κω καὶ Νισύρου Ναθαναήλ ότι ξένα κανάλια πλήρωναν μετανάστες για να κάνουν τους πνιγμένους.
Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9.89, κατήγγειλε ότι «μπροστά στα μάτια μου ξένα κανάλια έδιναν 20 ευρώ σε ανθρώπους για να κάνουν τους πνιγμένους». Υποστήριξε ότι αυτό που εισπράττει ως εικόνα είναι εντελώς ψεύτικο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και χαρακτήρισε πόλεμο εντυπώσεων αυτό που γίνεται, το οποίο όπως είπε «δεν ξέρω γιατί κατευθύνεται έτσι». Πρόσθεσε ότι αυτό είναι κακό, ότι γίνεται από καιροσκόπους της πολιτικής και τόνισε ότι είναι αμαρτία να παίζουμε έτσι με αυτούς τους ανθρώπους.
Τέλος, επεσήμανε ότι «οι ντόπιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στην αλληλεγγύη. Οι οργανώσεις απλά συνεπικουρούν. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα ελάχιστο για να κάνουμε εντύπωση και να καταστρέφουμε τον λαό.»

Πηγή

Το ονομάζουν "αγάπη"... "ανθρώπινα δικαιώματα"...


Οι δύο μπαμπάδες...
Πλήρωσαν 100.000 ευρώ, για να αποκτήσουν δίδυμα, που τα ορφάνεψαν από μάνα... (πούλησε τα παιδιά της (ενοικίαση μήτρας, το ονομάζει η αμερικάνικη νομοθεσία), για να ζήσουν τα υπόλοιπα...
Το ονομάζουν αγάπη. Κι είναι ένα "σπορ" για πολύ πολύ πλούσιους... 
Φυσικά, κανείς δεν αναρωτιέται αν αυτά τα παιδιά, τα όποια παιδιά έχουν κι αυτά "ανθρώπινα δικαιώματα"...
πηγή

Τι περίεργο...


...κρίση στη Συρία και κανένας ελληνόφωνος γερμανοτσολιάς δεν μιλάει για τα 2.000.000 Ελληνορθόδοξους, στην πρώτη γραμμή με τον πρόεδρο Άσαντ, εναντίον των ιμπεριαλιστών και των λακέδων τους!


Συρία... Κυριακή 14 Φλεβάρη 
πηγή

Ροποτό: Το χωριό - φάντασμα που βουλιάζει, έγινε ντοκιμαντέρ στους Greek ReporterΤο Ροπωτό Τρικάλων κάποτε ήταν γεμάτο ζωή, πλέον στέκει ερειπωμένο και ερημωμένο. Το 2012 μετά από μια καθίζηση, έχει μετατραπεί μετατραπεί σε χωριό- φάντασμα καθώς μέρα με τη μέρα το καταπίνει η γη.
Με τον τίτλο "Ροποτό: Η πόλη φάντασμα της Ελλάδας που βουλιάζει" το Greek Reporter γυρίζει όποιους δρόμους απέμειναν μαζί με τον πρόεδρο του συμβουλίου του χωριού που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτό.
Το 12 λεπτών, ντοκιμαντέρ εξηγήσει πως ακριβώς συνέβη η καθίζηση. Το 2012, συντρίμμια είχαν απομείνει σε περισσότερα από 50 σπίτια στο χωριό, αριθμός που με τα χρόνια μεγάλωσε.
Ροποτό είναι ορεινός οικισμός (υψόμομετρο 700 μ., 276 κάτοικοι) του νομού Τρικάλων. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νομού, στα όρια με τον νομό Καρδίτσης, στις βορειοανατολικές κλιτύς της κορυφής Καραβούλας της Νότιας Πίνδου, ΝΔ της πόλης των Τρικάλων. Υπάγεται διοικητικά στον δήμο Πύλης. Μέχρι το 1940 η γραφή του οικισμού ήταν Ροπωτό 
πηγή

ΤΟΥΡΚΑΛΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ!!!


φοτο
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Με ένα καταληκτικό της άρθρο η γνωστή Τουρκάλα αρθογράφος- κοινωνιολόγος, Leyla İpekçi, και μάλιστα στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak, προτείνει χάριν της ειρήνης που τελευταία απειλείται έντονα στην ευρύτερη περιοχή, να προχωρήσει η Τουρκία στην παραχώρηση της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης στην ορθόδοξη τελετουργία!
Η Τουρκάλα αρθρογράφος επισημαίνει την τελευταία μεγάλη κρίση στις σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας που απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή την ευρύτερη περιοχή, ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά και προτρέπει το ίδιο το κυβερνητικό κόμμα να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του, που θα εξομαλύνουν την κατάσταση και θα αναστείλουν τους ανέμους του πολέμου που φυσούν έντονα πάνω από όλη την Τουρκία.
Σαν ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως υποστηρίζει η Leyla İpekçi, θα είναι να δοθεί η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, αυτό το μεγάλο όπως αναφέρει και η ίδια σύμβολο των Βυζαντινών και της Ελληνορθόδοξης χριστιανοσύνης, να αποδοθεί ξανά σε ορθόδοξη θρησκευτική τελετουργία, (ayin), ένα γεγονός που σίγουρα θα επηρεάσει θετικά την κατάσταση υπέρ της ειρήνης που τόσο απειλείται τελευταία.
34e3qwf5tg_4-1
Μάλιστα επισήμανε ότι όπως οι άλλες δυο Αγίες Σοφίες της Τραπεζούντιας και της Νίκαιας αποδόθηκαν στο Ισλάμ, έτσι και η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης που σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο θα μπορούσε να αποδοθεί στην Ορθοδοξία.
Με αυτή την γενναιόδωρη χειρονομία, όπως ισχυρίζεται η Τουρκάλα αρθρογράφος, θα καταδειχτεί στον κόσμο ότι η Τουρκία σέβεται τις άλλες θρησκείες και έτσι θα κερδίσει μεγάλη εκτίμηση που θα συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεων της με την Ρωσία και όχι μόνο.
πηγή


Το μυστικό:

- Πάρε την πίκρα 


και κάν' την προσευχή ...

Πρωτοφανείς και εντυπωσιακές αποκαλύψεις για τα δρώμενα στον πλανήτη και στην Ελλάδα από Σέρβο γεωπολιτικό


Λ1
Πριν από λίγες ημέρες ο Σέρβος εκδότης και αναλυτής της γεωπολιτικής Ντέγιαν Λούτσιτς (Dejan Lucic) μίλησε σχεδόν μία ώρα με τον δημοσιογράφο Βάσκο Έφτοφ (Vasko Eftov) στο κανάλι KANAL 5, αναλύοντας όλα τα γενόμενα στον πλανήτη και στα Βαλκάνια καθώς και για πολλά από όσα εκτιμά ότι θα έρθουν. Ο Λούτσιτς χρησιμοποίησε την γλώσσα του ρεαλισμού, όπως κάνει πάντα, χωρίς ν’ αφήνει να εννοηθούν κάποια πράγματα. Κυριολεκτούσε σε όλα, όσο σκληρά ή δυσάρεστα ήταν, χωρίς ασάφειες και υπονοούμενα. Χρησιμοποίησε την γλώσσα που έχει καταργηθεί σιωπηρά από τα κανάλια στην Ελλάδα. Ανέλυσε τα γεγονότα και επισήμανε τα μελλοντικά σχέδια των παγκόσμιων ηγετών, αλλά όπως λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του «Δεν είμαι προφήτης αλλά παρακολουθώ τι γίνεται με τους σκιώδεις ηγέτες».

Εδώ καλές μου αναγνώστριες και καλοί μου αναγνώστες θέλω να σας πληροφορήσω ότι αναφέρω μόνο κάποια τμήματα από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξή του. Αναφέρω τα τμήματα και νοήματα που πιστεύω ότι είναι τα σπουδαιότερα, ομαδοποιώντας τα κατάλληλα ώστε να είναι καλύτερη η ανάγνωση. Ξεκινάω από τα διεθνή για να καταλήξω στα της ορθοδοξίας και Ελλάδος.
Ο Λούτσιτς λοιπόν είπε για τον Σόρος ότι το πραγματικό του όνομα είναι Σβάρτς (Schwarz) (Schwarz, στα γερμανικά σημαίνει “μαύρος”) και ότι ήταν συνεργάτης των Ναζί. Ήταν αυτός που συνέταξε την λίστα με τα κλοπιμαία των εβραίων από τους ναζί. Χαρακτήρισε τον Σόρος ως εγκληματία πολέμου, ο οποίος τώρα παρουσιάζεται ως φιλάνθρωπος. Δεν είναι φιλάνθρωπος αλλά ο πραγματικός του σκοπός είναι να καταστρέψει την δημοκρατία και τις ελεύθερες ιδέες. Είναι ένας «διάβολος» και γι αυτόν τον λόγο ο Πούτιν δεν θέλει την οργάνωσή του στην Ρωσία. Οι Ρότσιλντ είναι οι σκιώδεις αρχηγοί των τραπεζών σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Από κει και κάτω η ιεραρχία έχει ως εξής. Ο Ροκφέλλερ είναι αρμόδιος για τις ΗΠΑ και ο Σόρος για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Σόρος, που είναι το δεξί χέρι των Ρότσιλντ, ήταν χρηματοδότης των εκλογικών εκστρατειών των Ομπάμα, Σαρκοζί, Κλίντον και άλλων. Όλοι αυτοί (Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος) έχουν χρήμα και πληρώνουν κρυφά ανθρώπους σ’ όλον τον κόσμο, που δουλεύουν για τους σκοπούς του Σόρος. Έφτιαξαν ένα δίκτυο-αράχνη και οι άνθρωποι-γενίτσαροί τους είναι έτοιμοι να «πουλήσουν» τις χώρες τους.

Ο Λούτσιτς χρησιμοποίησε την λέξη «γενίτσαροι» θέλοντας να πει πόσο σκληρά συμπεριφέρονται όλοι αυτοί στις χώρες τους, όπως ακριβώς παλαιότερα, σκληρότεροι πολεμιστές των Οθωμανών ήταν οι γενίτσαροι.

πηγή

Πολύ μαλακό κέικ από αγνό λεμόνι


Είναι ένα κέικ παιχνίδι, πολύ εύκολο να γίνει. Δεν έχει πολύ αλεύρι και μένει στο στόμα η γεύση του αγνού λεμονιού.
Υλικά
 • 700 γραμμάρια βούτυρο
 • 200 γραμμάρια ζάχαρη
 • 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος
 • 4 αυγά
 • Ξύσμα 2 λεμονιών
 • 1 μίνι κύλινδρο βανίλια
 • Ελάχιστο αλάτι
 • 1,2 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ
 • 190 γραμμάρια αλεύρι
 • Χυμός από μισό λεμόνι

Εκτέλεση
 • Ανάψτε τον φούρνο στους 180 βαθμούς
 • Σε ένα μπολ χτυπήστε το λιωμένο βούτυρο και τη ζάχαρη
 • Χτυπήστε καλά ώσπου να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα
 • Προσθέστε ένα ένα τα αυγά και χτυπήστε με τον αυγοδάρτη
 • Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και την βανίλια
 • Χτυπήστε και πάλι
 • Σε ένα άλλο μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι
 • Προσθέστε το υγρό μείγμα σε αυτό το μπολ με τη φαρίνα
 • Προσθέστε αργά αργά την κρέμα γάλακτος
 • Ρίξτε και τον χυμό λεμονιού
 • Ανακατέψτε απαλά
 • Βουτυρώστε ένα ταψάκι ή φόρμα κέηκ
 • Αν θέλετε μπαίνει και σε μικρά χάρτινα φορμάκια
 • Ψήστε στο φούρνο για 35-40 λεπτά
 • Αν βάλετε πιο μικρές φόρμες θέλει 25 λεπτά στο φούρνο

Και σε μικρά φορμάκια, αυτό το πολύ μαλακό κέικ λεμονιού είναι υπέροχο. Βάλτε ξύσμα λεμονιού και από πάνω.

Πηγή

Μία απλή απορία καί μία απλούστερη απάντηση!

http://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2014/10/n-t-p.jpg

   ναρωτηθήκατε τόν τελευταῖο καιρό, γιατί δίδονται ἀφειδῶς πακτωλοί χρημάτων μέσα σέ λίγες μέρες γιά τήν δημιουργία hot spots γιά τούς χιλιάδες χιλιάδων ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες καί δέν δίνονται τόσα χρόνια γιά τίς πολύ λιγότερες χιλιάδες Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀστέγων;
     Ποῦ βρήκαμε ξαφνικά τά χρήματα πού δέν ἔχουμε γιά ἐμᾶς, ἀλλά γιά τούς ξένους;...
    Ποιοί μᾶς τά ἔδωσαν, ὄχι γιά ἐμᾶς, ἀλλά γιά τούς ξένους;... 

Θά σᾶς ποῦμε ἐμεῖς γιατί γίνεται ὅλο αὐτό.
Γι’ αὐτό:


ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!
Ἄν δέν σβήσει τόν ἀρχαιότερο καί σπουδαιότερο πολιτισμό μας
καί ἄν δέν σβήσει τήν μόνη Ἀληθινή Πίστη 
πού ἔχουμε ὡς λαός,
πῶς θά φέρει τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση,
τήν Παγκόσμια Πανθρησκεία,
καί τόν Παγκόσμιο Ἀντίχριστο;
Ὅσο ὑπάρχουμε θά ἀντιδροῦμε, θά φωνάζουμε, θά φωτίζουμε.
Πρέπει νά πεθάνουμε...νά σβήσουμε...

Ἀναρωτηθεῖτε τώρα, κι ἄν ἔχουμε Ἕλληνες-Ὀρθόδοξους πολιτικούς μέσα στό Κοινοβούλιο...

 

 ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Μπορεί η επιστήμη να μας πει πώς ο μεγάλος προφήτης Ησαΐας 700 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού προείπε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής Του; Να μας εξηγήσει την διορατική χάρη που έχουν οι άγιοι και να μας πει, με ποιες φυσικές μεθόδους απέκτησαν οι άγιοι αύτη την χάρη και πώς μπορούσαν μόλις έβλεπαν έναν άνθρωπο άγνωστο αμέσως να καταλαβαίνουν την καρδιά του και να διαβάζουν τις σκέψεις του; Χωρίς να περιμένουν από τον επισκέπτη ε­ρώτηση έδιναν απάντηση σ' αυτά που τον προ­βλημάτιζαν. Ας μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο προέλεγαν οι άγιοι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία με τον καιρό πραγματοποιούνταν α­κριβώς όπως τα είχαν προφητέψει.Μην σκανδαλίζεστε όταν ακούτε αυτά που λένε κατά της πίστεως. Αφού αυτοί που τα λένε δεν καταλαβαίνουν την ουσία της.Ε­σείς να θυμάστε πάντα την βασική αρχή που γνώριζαν πολύ καλά οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτοί θεωρούσαν δυστυχισμένο τον άνθρωπο που γνωρίζει όλες τις επιστήμες, δεν γνωρίζει όμως τον Θεό. Και αντίθετα θεωρούσαν μακάριο αυτόν που γνωρίζει τον Θεό, έστω και να μην γνώ­ριζε απολύτως τίποτα από τα ανθρώπινα.Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τι δεν καταλαβαίνεις;
Αυτός εδώ σου λέει πως θέλει να πέσει ο φράχτης στον Έβρο και το έχει κάνει σημαία διοργανώνοντας μαζικές κινητοποιήσεις στον Έβρο

Αυτός εδώ και η επιχείρηση του, που είναι αντιπροσωπεία του Αγγλικού SWP στήριξαν τους Ναζί στην Ουκρανία και τους... μισθοφόρους των Ιμπεριαλιστών στην Συρία...

Τι δεν καταλαβαίνεις;