Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχώρησης


prayer-cf84ceb91
Φτάνοντας στην πιο ιερή περίοδο της Εκκλησίας μας, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, έχουμε αφήσει πίσω μας τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου, που ήταν η περίοδος της προετοιμασίας και της βαθμιαίας προσέγγισης στην περίοδο της νηστείας. Η Εκκλησία μας από τη Δευτέρα της πρώτης από τις επτά εβδομάδες της Σαρακοστής εισέρχεται σε μια περίοδο αγώνα. Αυτή την πρώτη εβδομάδα την ονομάζουμε Καθαρή Εβδομάδα και την πρώτη μέρα της, όπως γνωρίζεις, τη λέμε «Καθαρά Δευτέρα».
Βέβαια, όπως συμβαίνει καθημερινά, η ακολουθία του 24ώρου αρχίζει με τον Εσπερινό, ο οποίος ψάλλεται το απόγευμα της προηγούμενης μέρας. Άρα ο Εσπερινός της Καθαρής Δευτέρας ψάλλεται την Κυριακή το απόγευμα. Αυτή η τελευταία Κυριακή πριν την Καθαρή Δευτέρα είναι η Κυριακή της Τυρινής ή Τυροφάγου. Ο Εσπερινός που γίνεται το απόγευμα της μέρας αυτής λέγεται esperinos-agapis-19 
κατανυκτικός εσπερινός ή εσπερινός της συγχωρήσεως. Οι Χριστιανοί δεν είναι καλό να μπουν σ΄ αυτή την ιερή περίοδο της Εκκλησίας έχοντας οποιοδήποτε βάρος στην ψυχή τους και κυρίως με τους άλλους. Έτσι, τη μέρα αυτή σ΄ όλους τους ενοριακούς ναούς, αμέσως μετά τον Εσπερινό, όλοι οι πιστοί περνούν μπροστά από τον sygnomi_mesa_fin
ιερέα που στέκεται στην Ωραία Πύλη. Ο ιερέας ζητά συγχώρεση από όλους και στη συνέχεια όλοι περνούν μπροστά από μπροστά του, φιλούν το χέρι του και ζητούν κι αυτοί συγχώρεση. Είναι ο Εσπερινός της συμφιλίωσης, της ενότητας και της αδελφοσύνης.
Στις πόλεις μάλιστα η ακολουθία του Εσπερινού γίνεται λίγο νωρίτερα και στη συνέχεια οι ιερείς πηγαίνουν στον μητροπολιτικό ναό για να «συγχωρεθούν» με τον επίσκοπο. Έτσι ο κλήρος και ο ορθόδοξος λαός μπορούν να προχωρήσουν αδελφωμένοι στην πνευματική πορεία της Σαρακοστής, που θα κορυφωθεί με την Μεγάλη Εβδομάδα.
πηγή

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΙΛΟΥΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ...ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

http://www.toratora.gr/wp-content/uploads/2014/09/merk.jpg

ΕΥΓΕ ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ !
 Στην Ελλάδα μπορεί να βγαίνει ο κάθε κομπογιαννίτης (με το αζημίωτο) να κάνει αστρολογικές προβλέψεις, ο κάθε κατσαπλιάς να πουλάει την γιόγκα στην κάθε λοβοτομημένη ηλιθία των Βορείων Προαστίων που δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά του άντρα της. Να πουλάς το πρότυπο της χαζής Ξανθιάς που θα πιάσει το πλούσιο κελεπούρι...
 Δες ΕΔΩ

Γιατί ο άνθρωπος εξορίστηκε από τον παράδεισο.


 

καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν 8καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν 9καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ: Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το εμφύσημα αυτού του Θεού, λέγει ότι είναι «ου μόνον ανοίας αλλά και ατοπίας μεστός ο λόγος» ότι το εμφύσημα στον Αδάμ ήταν η ψυχή και ότι μεταδόθηκε η ψυχή στο σώμα από την ουσία του Θεού.
Αν αυτό ήταν αληθινό τότε δεν θα ήταν σε άλλον σοφή και σε άλλον μωρά και ασύνετη, ούτε στον έναν θα ήταν ψυχή δικαία και στον άλλον ψυχή άδικη. Η ουσία του Θεού «ου μερίζεται ουδέ  αλλοιούται,  αλλ’ εστίν αναλλοίωτος». Το εμφύσημα λοιπόν του Θεού ήταν η «του αγίου Πνεύματος ενέργεια». Όπως ο Χριστός είπε «λάβετε Πνεύμα άγιον», έτσι και το θείο εμφύσημα «ανθρωπίνως ακουόμενον, Πνεύμά εστι το προσκυνητόν και άγιον». Κατά τον άγιον, δεν είναι ψυχή ένα κομμάτι του Θεού, αλλά η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, που έκτισε και δημιούργησε ψυχή, χωρίς να γίνει αυτό ψυχή. «Τούτο το Πνεύμα προελθόν, ουκ αυτό γέγονε ψυχή, αλλά ψυχήν έκτισεν∙ ουκ αυτό εις ψυχήν μετεβλήθη, αλλά ψυχήν εδημιούργησε  δημιουργόν γαρ το Πνεύμα το Άγιον, κοινωνεί τη δημιουργία του σώματος και τη δημιουργία της ψυχής. Πατήρ γαρ και Υιός και Πνεύμα Άγιον τη θεία δυνάμει δημιουργεί το πλάσμα.
21καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν αδαμ καὶ ὕπνωσεν καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ' αὐτῆς 22καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ αδαμ εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν αδαμ 23καὶ εἶπεν αδαμ τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου αὕτη κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη 24ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν 25καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο: Ο Θεός προγνωρίζοντας το τι θα επακολουθούσε μετά την δημιουργία των ανθρώπων τους έπλασε βιολογικά έτοιμους για «γάμου κοινωνίαν». Η δημιουργία αναφέρεται αρχικά μόνο στον Αδάμ. «Του Αδάμ καθεύδοντος, η γυνή κατασκευάζετο»1. 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι ο Μωυσής δεν χρησιμοποιεί το ρήμα «έπλασεν» όταν μιλά για την Εύα αλλά το «ωκοδόμησεν» θέλοντας να δείξει ότι αυτή έγινε από την ίδια ουσία του Αδάμ, όχι από άλλη, διαφορετική. Η γυναίκα λοιπόν δεν υπολείπεται σε κάτι από τον Αδάμ. Είναι ανθρώπινη ύπαρξη τέλεια αλλά και ισότιμη προς αυτόν. Ο Θεός προγνωρίζοντας την πτώση των πρωτοπλάστων επινοεί τον γάμο και την ανάγκη της αμοιβαίας παρηγοριάς τους.
             Πριν από την παρακοή και την έξοδο από την παραδείσια ζωή δεν υπήρχε ο γάμος. Οι πρωτόπλαστοι ζούσαν παρθενική ζωή, μιμούμενοι την ζωή των Αγγέλων. Λέγει ο άγιος Χρυσόστομος: «Τα της συνουσίας έγιναν μετά την παράβαση• μέχρι τότε ζούσαν ως άγγελοι μέσα στον παράδεισο, χωρίς να φλέγωνται από την σαρκική επιθυμία, ούτε να πολιορκούνται από άλλα πάθη, ούτε να πιέζονται από τις φυσικές ανάγκες, αλλά αφού δημιουργήθηκαν εντελώς άφθαρτοι και αθάνατοι, δεν είχαν ανάγκη ούτε να φορούν ρούχα. Πριν μπει η αμαρτία και η παρακοή ήσαν ντυμένοι με την θεϊκή δόξα, γι’ αυτό και δεν ντρέπονταν αν και ήσαν γυμνοί»2. Οι πρωτόπλαστοι δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ανώτερη αυτή ζωή για τον εαυτό τους. Φάνηκαν ανάξιοι των τόσων μεγάλων αγαθών που τους έδωσε ο Θεός3.

ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ
Ο διάβολος προσεγγίζει την Εύα και θεολογεί, γίνεται ο πρώτος θεολόγος  αφού ονομάζει το Θεό Θεό.
Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα: πως ελάλησε ο όφις; Ο όφις κατόρθωσε να μιμηθεί την ανθρώπινη φωνή χωρίς όμως αυτό να ξενίσει την Εύα. Υπήρχε πρό της πτώσεως μια τέλεια αρμονία μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και ζώων, αλλά και ζώων με ζώων.
Ο διάβολος δεν γνώριζε τί εντολή είχε δώσει ο Θεός στους πρωτοπλάστους και προσπαθεί τώρα να ψαρέψει την απάντηση από την αφελή συνομιλήτριά του. Δε διστάζει να ονομάσει το Θεό ψεύτη, λέγοντας πως ο Θεός δε σας είπε την αλήθεια, αν φάτε από τον καρπό που σας απαγόρευσε θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί ίσοι με αυτόν και δεν θα τον έχετε πλέον ανάγκη.
Από την άλλη μεριά η Εύα, αντί να φύγει απαντάει. Πολύ σωστά επισημαίνει ο Χρυσόστομος «Μή βάλητε  τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χοίρων». Όσο λοιπόν η Εύα πείθετε στα λόγια του σατανά, τόσο απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο και η Θεία Χάρη την απογυμνώνει σταδιακά. Τελικά τρώει τον απαγορευμένο καρπό και δίνει και στον άντρα της. Μια μεγάλη αμαρτία έχει πλέον συντελεσθεί.  Η αμαρτία αυτή εμπεριέχει μέσα της την υπερηφάνεια, την απιστία, την αυθάδεια, την παρακοή. Παρόλα αυτά η αμαρτία αυτή είναι μικρότερη από αυτή των εκπεσόντων αγγέλων. Διότι ο πειρασμός των πρωτοπλάστων ήταν εξωτερικός, ενώ των εκπεσόντων αγγέλων εσωτερικός.
Ακολουθεί ο σκοτισμός του νου, αντιλαμβάνονται ξαφνικά χάνοντας την πρότερη αθωότητα ότι είναι γυμνοί και σκεπάζονται με φύλα συκής.
Ο Θεός φωνάζει εν μέσω του παραδείσου: Αδάμ που ει; Οι πρωτόπλαστοι κρύβονται εξαιτίας των ενοχών τους. Αντί  όμως ο Θεός να εισπράξει  την ομολογία του  Αδάμ για το αν έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, βρίσκει μπροστά Του την μετάθεση των ευθυνών στη γυναίκα. Το ίδιο κάνει και η γυναίκα μεταθέτοντας με τη σειρά της την ευθύνη της στον διάβολο.
Ας προσέξουμε. Τον όφι δεν τον ρωτά για το τι έπραξε διότι γνωρίζει ο Θεός πως ενήργησε εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας. Ο σατανάς ήδη μετά την πτώση του είχε κατακριθεί.
Το φίδι τιμωρείται με το να περπατά με την κοιλιά του και να τρώει χώμα πράγμα που συμβολίζει την τέλεια συντριβή του διαβόλου.
Την γυναίκα νίκησες σατανά και δι’ αυτής τον άνδρα, από γυναίκα όμως θα νικηθείς. Εδώ εικονίζεται η Θεοτόκος. Το δε «εκ του σπέρματός σου» δηλοί τον μέλλοντα Λυτρωτή Χριστό. Δηλοί  επίσης και την παρθενία της Παναγίας, διότι όχι εκ σπέρματος ανδρός, αλλά εκ σπέρματός σου της γυναικός θα προκύψει ο Λυτρωτής Χριστός.
Ο Φιλόστοργος Πατήρ ευαγγελίζεται την υπόσχεση της ελεύσεως του Λυτρωτή και την πλήρη συντριβή του σατανά, εξ’ ου και πρωτοευαγγέλιο ονομάσθηκε ο στίχος αυτός.
Μιλώντας στην Εύα, μιλά προς αυτή σε γένος αρσενικό. Αυτός σου τηρήσει την κεφαλήν. Αναφερόμενος εδώ ξεκάθαρα ο Θεός στον Μεσσία.  Ο σταυρικός θάνατος του Λυτρωτού είναι η πληγή στην πτέρνα Του.
Η λαγνεία της Εύας προς τον απαγορευμένο καρπό τιμωρείται με τους πόνους της γέννας και την υποταγή της στον άνδρα.
Για τον Αδάμ η φύση αγριεύει βγάζοντας αγκάθια και τριβόλια και έτσι πλέον καλείται με τον ιδρώτα του προσώπου του να κερδίζει το ψωμί του.
Η μεγαλύτερη όμως συνέπεια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. «Εως ότου αποστρέψαι εις την γην, εξ’ ης ελήφθη".
Ο Θεός εν συνεχεία ενδύει τους πρωτοπλάστους με δερμάτινους χιτώνες για να τους προστατέψει από την μεταβολή των καιρικών φαινομένων. Οποία στοργή του Θεού εκεί που ξεσπούσε η θεία οργή Του! 
Όταν δε εκβλήθησαν εκ του παραδείσου οι πρωτόπλαστοι, κατοίκησαν απέναντι από τον παράδεισο και τούτο για να βλέπουν το τί έχασαν και να μισούν εφ’ εξής  την αμαρτία. Τα Χερουβείμ με την φλογίνη ρομφαία  φυλάνε πλέον  αντί του Αδάμ τον παράδεισο. Ο Ευσέβιος Καισαρείας, λέγει πως αυτό επικράτησε μέχρι τον θάνατο των πρωτοπλάστων.
«Ἀδάμ δε ἔγνω Εὔα τήν γυναίκα αυτοῦ». Μετά την έκπτωση εκ του παραδείσου τότε τα συνουσίας αρχήν λαμβάνει. Πρό δε της παρακοής αγγελικόν βίον εμιμούντο λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Άρα αυτό που λένε πολλοί πως εξαιτίας της συνουσίας εκβλήθηκαν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο δεν ισχύει..

Ελευσίνα επείγον!Σήμερα λάβαμε ακόμη μια επείγουσα ανάγκη από την Ελευσίνα, αυτή η πολύτεκνη οικογένεια έχει απλήρωτη την ΔΕΗ ,το ποσόν είναι 1245 ευρώ και ΕΥΔΑΠ 56 ευρώ. Έχει 5 παιδάκια , πρόβλημα ανεργίας και έχει κάνει διακανονισμό να δίνει 50 ευρώ κάθε μήνα στην ΔΕΗ που ούτε αυτά μπορεί πλέον να καλύψει.
Παρακαλούμε τους φίλους μας να μας βοηθήσουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτήν την επείγουσα ανάγκη.

ΕUROBANK:0026.0438.100.200042538
IBAN : GR5202604380000100200042538
SWIFT/BIC: EFGBGRAA

ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ – NEEΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ


ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

Cauhi
"πιο σημαντικό κι από τον πόλεμο είναι να ξέρεις γιατί πολεμάς ή το πιο σημαντικό στον πόλεμο είναι να ξέρεις γιατί μάχεσαι"Ένα ντοκυμαντέρ για τους Σύριους χριστιανούς: Expulsion - Απέλαση, της Anastasia Popova, παραγωγή του 2015, όπως προβλήθηκε από τη ρωσική τηλεόραση (δείτε το εδώ).

Από τα περιεχόμενα του ντοκυμαντέρ


ΧΟΜΣ/Αυτός είναι ο δρόμος του ιστορικού κέντρου της Χομς όπως είναι σήμερα. Σε ένα σημείο oι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με εικόνες. Αυτή ήταν μια χριστιανική περιοχή. Η μάχη γι αυτούς τους δρόμους διαρκούν 3 χρόνια και 3 ημέρες και όλα τελείωσαν πολύ συμβολικά την 9η Μαίου την προηγούμενη χρονιά. Η αντιπολίτευση φεύγει από την πόλη εγκαταλείποντας πίσω της ερείπια. Περισσότεροι από το ένα τρίτο των κατοίκων της Χομς, μιας πόλης 1,5 εκατομυρίου, ήταν χριστιανοί.
Πολλοί δεν ήθελαν να φύγουν. Mέχρι την έσχατη στιγμή δεν πίστευαν ότι ο πόλεμος ήταν στην πόρτα τους. Αποτέλεσμα ήταν να φύγουν αφήνοντας πίσω τους τα πάντα δουλειά, περιουσιακά στοιχεία, ανθρώπους. Eκείνοι που αιχμαλωτίστηκαν από τους μαχητές δολοφονήθηκαν. 
Αυτός ο άνδρας θεωρήθηκε ότι ήταν ο τελευταίος χριστιανός της Χομς. O 84 χρονος Ηλίας Μανσούρ έφυγε μόνος χωρίς τα απαράιτητα. Ο στρατός παίρνει τη θέση τους και όταν και αυτός εκδιώχθηκε οι τρομοκράτες του έριξαν 17 σφαίρες και έχει μείνει σχεδόν τυφλός. Έβαψαν τους τοίχους στο αίμα. «Αυτή ήταν εκδίκηση γιατί δεν κρατάς το στόμα σου κλειστό». Τόσο προκλητικοί ήταν απέναντι σε όλους τους χριστιανούς της Συρίας. Αναμνήσεις από την ειρηνική ζωή τους έβρισκαν στα σπασμένα έπιπλα, στις φωτογραφίες και στους τοίχους που ήταν όλοι διάτρητοι.

Cχσισχιξ


Η Χομς δεν είναι ακριβώς όπως μια οποιαδήποτε πόλη είναι ένα από τα Ορθόδοξα χριστιανικά κέντρα της Συρίας. Bρίθει από αρχαία εκκλησιαστικά χειρόγραφα που βρέθηκαν όπως η προσευχή της Κοίμησης. Η  Θεοτόκος δίνει στον Απόστολο Θωμά την μάλλινη χρυσοκέντητη ζώνη. Φυλασσόταν σε ένα ασημένιο ανθόσχημο σκευοφυλάκιο, εδώ και στο άγιο θυσιαστήριο της εκκλησίας Um az Zinnar. Κατόρθωσαν να την σώσουν πέρνοντάς την μακριά και αντικαθιστώντας την μ' ένα αντίγραφο. 
Oι μαχητές της Αλ Νούσρα το βεβήλωσαν αργότερα. Αυτοί συνέτριβαν εικόνες και πυρπολούσαν τα κτίρια. Μου είναι επώδυνο να τα διηγούμαι αυτά. Αυτοί οι τρομοκράτες προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε να καταστρέψουν την ιστορία μας ποδοπατούν τα συναισθήματά μας. Kάθε πέτρα κάθε κομμάτι αυτής της εκκλησίας αποπνέει ιστορία. Θ' ανοικοδομήσουμε κάθε τι που αυτοί κατάστρεψαν. Δεν μπορούν να μας αναγκάσουν ν' αλλάξουμε την πίστη μας. O Θεός είναι από πάνω αλλά εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ.

Περπατάμε στην ταράτσα ενός από τα πιο παλιά κτίρια που μερικώς έχει καταστραφεί. Η Εκκλησία της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου χτίστηκε το 59 μ.Χ., κατά τον πρώτο αιώνα. Εδώ κάθε τι συνετρίβη. Αρχίσαμε την ανακατασκευή. Όλα εδώ είναι καινούργια όλα έσπασαν. Οι εργάτες δουλεύουν πυρετωδώς και καλύπτουν εκτός των άλλων και τις τρύπες από τις σφαίρες με στόκο και μάλιστα σε επίγραμμα αραμιακής που ήταν η γλώσσα της εποχής του Χριστού που σήμερα όμως μιλιέται σε λίγα μόνο χωριά.

Capσιξσοξα


Στην Μααλούλα διαβάζουν το Πάτερ ημών σε αυτή τη γλώσσα.4500 κάτοικοι στη Μααλούλα όπου υπάρχουν 2 μοναστήρια και 17 εκκλησίες. Υπάρχει επίσης ένα γυναικείο ορθόδοξο μοναστήρι το πρώτο στην ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση, η μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου Αγία Θέκλα κρύφτηκε από τους διώκτες της σε αυτά τα βουνά που μετά από την προσευχή της παραμέρισαν και της επέτρεψαν να κρυφτεί σε μια σπηλιά. H  αγ. Θέκλα πέρασε όλη της τη ζωή σε αυτό το κελί. 60 χρόνια. Πέθανε και ετάφη εδώ. Εδώ είναι ο τάφος της. Xριστιανοί και μουσουλμάνοι επισκέπτονται αυτόν τον άγιο τόπο αναζητώντας την θεραπεία τους. 
Το Σεπτέμβρη του 2013 οι τζιχαντιστές αιχμαλώτισαν την πόλη. Διέπραξαν σφαγές, βασανιστήρια και ομαδικές εκτελέσεις. Τεμάχισαν παλιές εικόνες με αξίνες συνέτριψαν την αγία Τράπεζα και έγραψαν στους τοίχους κατάρες και βλασφήμιες. Το μπρούτζινο άγαλμα του Iησού Χριστού που η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε δώσει στη μονή της Αγ. Θέκλας εκλάπη. Αφαίρεσαν οτιδήποτε είχε αξία και ανατίναξαν το μεγαλύτερο λείψανο του ναού. 
Οι τζιχαντιστές ξαφνικά αποφάσισαν ότι η σπηλιά όπου ετάφη η αγ.Θέκλα είχε χρυσό. Ανατίναξαν την πλάκα αλλά δεν βρήκαν τίποτα… Απαγάγουν τις μοναχές και την ηγουμένη. Μετά από  διαπραγματεύσεις έγινε ανταλλαγή 16 από αγ Θέκλα και 150 τζιχαντιστών. Μετά την απαγωγή τους μετακινήθηκαν στη Δαμασκό. Η Μααλούλα είναι μόνο στο πρωταχρικό στάδιο ανακαίνισης ανοικοδόμησης.

θηηι


Χομς, μαρτυρία : Οι τρομοκράτες τους πήραν από τα σπίτια τους και δολοφόνησαν κάποιους.Πολλοί από αυτούς που σώθηκαν τώρα επέστρεψαν στα σπίτια τους. Όλα κατατράφηκαν τώρα η ειρήνη είναι πολύ σημαντική. Μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι απέμειναν από τον ελληνορθόδοξο ναό του Αγ. Γεωργίου, κτίσματος του 19ου αι. στη Χομς. Ανατίναξαν τον ωραίο του πύργο και η οροφή κατέρρευσε. Κατακερμάτισαν όλες τις εικόνες από το ιερό θυσιαστήριο. Διάτρητοι οι τοίχοι από σφαίρες. Το σχολείο της εκκλησίας υπέστη κι αυτό ζημιές. Κατέστρεψαν όχι μόνο την εκκλησία μας αλλά και το βιβλιοπωλείο μας. Θα τα ξαναφτιάξουμε λέει ένας ορθόδοξος ιερέας στη Χομς. Εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί έφυγαν απο τη Συρία.

Cσισιξ9σ


π. Μιχαήλ Ραμπαχίγε : "Εμείς γράφουμε την ιστορία αυτής της χώρας. Αν αύριο οι τρομοκράτες με ρουκέτες καταστρέψουν αυτήν την πόλη, εμείς θα την ανακαινίσουμε για μια φορά ακόμη. Και αν δεν ζήσουμε θα το κάνουν τα παιδιά μας. Η Συρία είναι πάνω από 6000 χρόνια. Είναι ο λαός που πάντα θ΄ανοικοδομεί ότι οι εχθροί μας καταστρέφουν. Η Συρία ποτέ δεν ευνόησε μια θρησκεία έναντι μιας άλλης. Η Συρία ήταν το σπίτι όλων των σύριων. Η Συρία είναι ένα αμάγαλμα πολιτισμών που σχηματίστηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια".

Capθηη


Kάθε 5΄μέσα στον κόσμο ένας χριστιανός πεθαίνει για την πίστη του. Στην πόλη al Qaryatayn oι τζιχαντιστές με μπουλντόζες γκρέμισαν τη μονή του αγ. Ελιάν ["N": συροϊακωβιτική μάλλον] που χρονολογείται πάνω από μισή χιλιετηρίδα. Εκατοντάδες εξαφανίστηκαν. Περισσότεροι από 200 χριστιανοί απήχθησαν από τα χωριά που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Khabur. Μαρτυρία : Διέπραξαν ακρότητες στο χωριό μας. Σταύρωσαν μια γυναίκα και τη βίασαν μπροστά στον άνδρα της. Σκότωσαν τα δύο τους παιδιά κόβοντας τους λαιμούς τους.
Csusuhsih
Caχθηχισι

(Το βίντεο δημοσιεύθηκε  στις 15.10.15 στη ρωσική τηλεόραση)

1014524
πηγή

Το Γένος ενήστευε, το Γένος εγνώριζε


agonistis-1821
Φαίνεται ότι κάποτε ενήστευες και σήμαινε ότι είσαι Ρωμηός. Αν δε νήστευες Τετάρτη και Παρασκευή, εσήμαινε ότι είσαι Τούρκος. Ετούτο δεν είναι υπερβολή, ήταν ένας τόπος κοινός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, και τούτο το βλέπουμε ξεκάθαρα στο έργο του Φωτάκου: «Ο Βίος του Παπαφλέσσα».
Όταν έφτασε ο Φλέσσας στο Άργος, ο αδελφός του Νικήτας τού άλλαξε τα φορέματα, τού φόρεσε τούρκικα καλιοντσίτικα και τον όπλισε ως Τούρκο, καθώς και τους άλλους που είχε μαζί του ο Παπαφλέσσας. Προφανώς, έγινε αυτό, για λόγους ασφαλείας, που θα λέγαμε σήμερα. Φιλοξενήθηκε, όμως, ο Φλέσσας, μαζί με τους δικούς του, στην οικεία του Οικονομόπουλου. Κι επειδή η οικοδέσποινα τους εξέλαβε ως Τούρκους , αν και ήταν Τετάρτη, τους έβγαλε να φάνε αυγά. Παίζοντας εκείνοι τους Τούρκους, προσποιήθηκαν ότι τα έφαγαν, αλλά κρυφίως τα πέταξαν. Και μάλιστα έπειτα – μάλλον μετά την αναχώρηση τους – τα αυγά ευρέθησαν (!) καθώς το διηγείται ο Φωτάκος.
Ο Έλληνας της Τουρκοκρατίας είναι ο πιο βαθιά Ορθόδοξος Έλληνας που βρίκεται μέσα στους αιώνες. Ίσως περισσότερο κι από τον Έλληνα του Βυζαντίου, πάει μπροστά σε Ορθοδοξία ο σκλαβωμένος Έλληνας επι Τουρκιάς.
Ο Ρωμηός επι Τουρκιάς γνωρίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ξέρει να κάνει μετάνοιες, λειτουργείται κάθε Κυριακή, προσεύχεται, ευλογεί και ευλογείται, μιλάει στα παιδιά του για Θεό, κάνει τον σταυρό του γεμάτον και ολόκληρον – αρχοντικόν σταυρόν, όχι τσιγκούνικον, κι έτσι μπουζούκικον. Στο κούτελο, κάτω στη βαλβίδα της κοιλιάς, δεξιά κι αριστερά στους ώμους, έτσι κάνει ο Παπαφλέσσας τον σταυρό του, ο Γέρος του Μόρια, ο Διάκος και οι άλλοι.
Όσοι μάς ελευθέρωσαν, εγνώριζαν Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτονοήτως ενήστευαν ως κάτι δεδομένο και παραδομένο άπαξ εκ προγόνων Ορθοδόξων. Πλείστα όσα παραδείγματα δεικνύουν του λόγου το αληθές: ότι αυτοί που μάς λευτέρωσαν σαν καλογέρια αγαπούσαν τον Θεό, ήταν άνθρωποι του «Πάτερ Ημών» και της ωραίας εν Θεώ ζωής. Εμείς;
Κώστας Παναγόπουλος

Περίσσεψε φαγητό; Παρ” το μαζί σου!Φωτο:worldwidequest.com
Σαφώς, καλό είναι να παραγγέλνουμε φαγητό με σύνεση και μέτρο όταν τρώμε εκτός σπιτιού. Ωστόσο, ακόμα και αν μείνει φαγητό στα πιάτα, η μάχη δεν έχει χαθεί! Μπορείς πάντα να ζητήσεις το φαγητό σου σε πακέτο, μία πράξη με πολλαπλά οφέλη.
Σκηνή σε εστιατόριο. Το γεύμα μόλις τελείωσε και εσύ και η παρέα σου διαπιστώνετε ότι είσαστε απειλητικά περιτριγυρισμένοι από μισοτελειωμένες μερίδες μέσα σε μισογεμάτα πιάτα. Μαζί με τα χρήματα σου θλίβεσαι για το «χαμένο φαγητό», αποτέλεσμα κακών υπολογισμών και μίας επαναλαμβανόμενης λάθος τάσης να «παραγγείλουμε κι άλλα για να μας φτάσουν!».
Τι μπορείς να κάνεις εν προκειμένω; Μπορείς πάντα να ζητήσεις το φαγητό σου σε πακέτο, μία πράξη με πολλαπλά οφέλη για όλους. Όπως σημειώνει και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ στον δεκάλογο κατά της σπατάλης «Ζητήστε από τον εστιάτορα να βάλει σε συσκευασία ό,τι δεν φάτε, για να τα φάτε αργότερα. Αν δεν θέλετε να τα φάτε αμέσως, αποθηκεύστε τα στην κατάψυξη σας. Δυστυχώς, σε αντίθεση με άλλες πλούσιες χώρες, ελάχιστοι Έλληνες παίρνουν μαζί τους το περισσευούμενο φαγητό τους από τα εστιατόρια (στις ΗΠΑ το ποσοστό αγγίζει το 50%).»
Θα θυμάσαι ίσως ότι μερικά εστιατόρια δίνουν ήδη την επιλογή της «μισής μερίδας» ενώ αν έχεις παιδιά είναι καλό να συζητήσεις μαζί τους τι προτιμάνε να φάνε και να δεις μήπως μπορείς να μοιραστείτε κάτι αν δεν πεινάς ιδιαίτερα. Σπάνια κάποιο εστιατόριο να «επιβάλλει» ο καθένας να παραγγείλει τη δική του μερίδα. Υπάρχουν μάλιστα εστιατόρια στο εξωτερικό που σε χρεώνουν πρόσθετα αν αφήσεις φαγητό στο πιάτο!
πηγή

Μια Ρεαλιστική εκτίμηση.
 

Στο Λίβανο, την άλλοτε Ελβετία της Μ. Ανατολής, οι Χριστιανοί μέχρι το 1910 αποτελούσαν το 77,5% του πληθυσμού. Πριν την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι Χριστιανοί αποτελούσαν το 62% του πληθυσμού. Σήμερα οι Χριστιανοί του Λιβάνου αποτελούν μόλις το 34% του συνολικού πληθυσμού και οι μουσουλμάνοι το 59,5%.

 Στη Βοσνία, στις αρχές της δεκαετίας του 90, έλαβε χώρα μία από τις πιο σφοδρές και αιματηρές εθνο-θρησκευτικές συγκρούσεις μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 30 όμως περίπου χρόνια που προηγήθηκαν της έναρξης του πολέμου οι Σερβοβόσνιοι μειώθηκαν από το 43% στο 31% του πληθυσμού, ενώ οι Βόσνιοι μουσουλμάνοι αυξήθηκαν από το 26% του πληθυσμού στο 41%. Έτσι η Σερβία έχασε την εθνολογική πλειοψηφία στη Βοσνία και ακολούθησε και η αναπόφευκτη εδαφική απώλεια. 

 Το ίδιο συνέβη και με το Κόσοβο, το οποίο μέχρι και τον 17ο 18ο αιώνα κατοικείτο από Σέρβους σε μεγάλη πλειοψηφία. Την περίοδο όμως 1689 92 και 1737 39 πολλοί Σέρβοι εξαναγκάστηκαν σε μετανάστευση για αποφυγή διωγμών από τους Οθωμανούς και έτσι άρχισε η κάμψη του σερβικού χριστιανικού πληθυσμού. Το 1948 οι Χριστιανοί Σέρβοι αποτελούσαν το 23,6% του πληθυσμού και οι Μουσουλμάνοι Αλβανοί το 68,5%. Το 2011 μετά από την εξαναγκαστική έξοδο πολλών Σέρβων κατοίκων από την περιοχή λόγω του πολέμου του 1999, οι Αλβανοί Μουσουλμάνοι αποτελούσαν το 92,5% του πληθυσμού και οι Σέρβοι μόλις το 1,5%! Αν οι αφοσιωμένοι οπαδοί του Μωάμεθ δεν ξεπερνούν το 1% του πληθυσμού τότε οι μουσουλμάνοι ειναι φιλήσυχοι, αγαπούν την ειρήνη και δείχνουν έτοιμοι να ασχοληθούν αποκλειστικά με την καθημερινότητά τους.
Αυτό ισχύει απόλυτα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες η Αυστραλία η ο Καναδάς με ποσοστό μουσουλμάνων από 0,08 έως 1,8%. 


Η επιθετική ισλαμοποίηση έχει σαν αφετηρία την στιγμή που οι αριθμοί των μουσουλμάνων είναι αρκετοί ώστε να επιτρέπουν διεκδικητικές κινητοποιήσεις με στόχο την κατοχύρωση κατ αρχήν δικαιωμάτων που στην συνέχεια εξελίσσονται σε επιλογές επιθετικές η καταπιεστικές για τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες μιας χώρας.

 Όπως με λεπτομέρεια αναφέρει ο Δρ. Peter Hammond στο βιβλίο του Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat (2010), όταν οι ανεκτικές, πολυπολιτισμικές και πολιτικά ορθές κοινωνίες δέχονται μια σειρά από απαιτήσεις των μουσουλμάνων κατοίκων τους κάποια άλλα ζητήματα αρχίζουν να γίνονται ορατά και βαθμιαία κυρίαρχα. Μόλις ο αριθμός των μουσουλμάνων κατοίκων προσεγγίζει το 2 5%
Ξυπνάτε Έλληνες!

"Εκάθισεν Αδάμ τότε, καί έκλαυσεν απέναντι τής τρυφής τού Παραδείσου, χερσί τύπτων τάς όψεις, καί έλεγεν' Ελεήμον, ελέησόν με τόν παραπεσόντα"

Καλησπέρα από τα πραγματικά χαρακώματα του πολιτισμού, της ελευθερίας, της δημιουργίας και της χαράς... Καλησπέρα από την Κατούνα!!!

http://www.rightnews.gr/blog/wp-content/uploads/2013/10/%CE%9C%CE%B1%CF%82-%CF%88%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD.jpg