Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

H ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ «ΑΝΑΒΕΙ» ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

http://www.aformi.gr/wp-content/uploads/2010/02/yemen-elections.jpg 

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Τὸ μεγάλο «παιχνίδι» ποὺ παίζεται ἐδῶ καὶ τρία περίπου χρόνια στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συριακοῦ ἐμφυλίου, ἔχει ἕνα καὶ μοναδικὸ ἐπίμαχο ἀντικείμενο καὶ αὐτὸ εἶναι τὰ πλούσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τῆς περιοχῆς. Ἡ πρόσφατες ἐξελίξεις στὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ ἐπέλαση τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων μὲ τὴν κατάληψη τῆς πόλης τῆς Μοσούλης, δημιουργοῦν νέα δεδομένα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ τὰ ἐξετάσουμε μὲ πολὺ προσοχή, γιατί εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἐπηρεάσουν καὶ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ φαίνεται ἐξ ἀρχῆς παράδοξο.
.           Κατ’ ἀρχὴν θὰ πρέπει νὰ δοῦμε γιατί οἱ Τζιχαντιστὲς προχώρησαν στὴν κατάληψη τῆς Μοσούλης στὸ βόρειο Ἰρὰκ καὶ μάλιστα μὲ ἐπιθέσεις κατὰ τουρκικῶν στόχων, ὅπως ἡ τουρκικὴ διπλωματικὴ ἀποστολὴ στὴν περιοχή. Ἡ Μοσούλη εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ ἡμερήσια παραγωγὴ πετρελαίου τῆς Μοσούλης φτάνει τὰ 200 χιλιάδες βαρέλια μὲ δυνατότητα νὰ φτάσει τὰ 310.000. Ἡ πτώση τῆς πόλης στὰ χέρια τῶν Τζιχαντιστῶν ἐπέφερε βαρὺ πλῆγμα στὴν παραγωγὴ πετρελαίου ἐνῶ καί, ἐδῶ εἶναι τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, εἶχε σὰν πρώτη συνέπεια τὴν παύση τῆς λειτουργίας τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Κιρκοὺκ –Γιουμουρταλὶκ τῆς Τουρκίας, προκαλώντας φοβερὴ ζημιὰ στὴν τουρκικὴ οἰκονομία. Πέραν τούτων οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις στὴν συνολικὴ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶναι ὀλέθριες καθὼς ὁ πόλεμος συνεχίζεται καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς προκαλοῦν ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, τὴν Βαγδάτη.
.           Ποιές ὅμως εἶναι οἱ γενικότερες ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν κρίση αὐτὴ καὶ τὴν προέλαση τῶν Τζιχαντιστῶν; Ἡ πρώτη καὶ σοβαρότερη συνέπεια εἶναι ἡ αὔξηση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ποὺ μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ μὲ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὴν οἰκονομία πολλῶν χωρῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς ἐνῶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους τὸ ἀμερικανικὸ πετρέλαιο πουλιόταν 93 δολάρια τὸ βαρέλι, μέσα σὲ τρεῖς μέρες ἡ τιμή του ἀνέβηκε στὰ 104. Τὸ πετρέλαιο Brent ἀπὸ τὰ 106 ἀνέβηκε γρήγορα στὰ 110 δολάρια μὲ μεγάλες τάσεις συνέχισης τῆς ἀνόδου. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους ἡ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ τοῦ Ἰρὰκ εἶχε σημειώσει ρεκὸρ αὔξησης καὶ τὸν περασμένο Φεβρουάριο εἶχε φτάσει στὰ 3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ἡ ὑπερπαραγωγὴ αὐτὴ ὅμως εἶχε σὰν συνέπεια τὴν πτώση τῶν τιμῶν. Τώρα, μετὰ τὰ τελευταῖα γεγονότα, οἱ τιμὲς ἄρχισαν πάλι νὰ παίρνουν τὴν ἀνιοῦσα. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ πρῶτοι ποὺ ὠφελοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη εἶναι φυσικὰ οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία καὶ τὸ Ἰράν, χῶρες μὲ πετρελαϊκὴ παραγωγὴ ποὺ θὰ κερδίσουν πολλὰ ἑκατομμύρια δολάρια ἕνεκα τῶν… Τζιχαντιστῶν. Ἐδῶ ἴσως ἐξηγεῖται τὸ πῶς ἀφέθηκαν νὰ κάνουν ὅ,τι κάνουν μέχρι σήμερα οἱ φανατικοὶ αὐτοὶ ἰσλαμιστὲς
.           Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ μεγάλος χαμένος ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία. Ἀφοῦ ἔπεσε στὴν παγίδα νὰ στηρίξει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Συρίας τοὺς ἰσλαμιστές, γιατί εἶχε ἐπενδύσει στὴν πτώση τοῦ Ἄσαντ καὶ στὴν κατασκευὴ ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν ἀπὸ τὸ Κατὰρ καὶ τὸ Ἰσραὴλ πρὸς τὴν Τουρκία μέσῳ τῆς ἐλεγχόμενης Συρίας, τώρα ἀντιμετωπίζει τὶς συνέπειες τῆς γιγάντωσης τῶν ἰσλαμιστῶν. Ἡ τουρκικὴ οἰκονομία ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὸ πετρέλαιο τοῦ Ἰρὰκ καὶ τώρα ἀντιμετωπίζει φοβερὸ πρόβλημα μὲ ἄμεσο κίνδυνο ὁ πληθωρισμὸς νὰ ἐκτιναχτεῖ στὰ ὕψη καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἐπικίνδυνα τὸ ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν. Ἤδη στὴν Ἄγκυρα ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Τουρκίας ἔχει φτάσει σὲ ὁριακὸ σημεῖο καὶ ὅτι θὰ πρέπει ἕνα ληφθοῦν πολὺ δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπισή του. Τὸ «δέλεαρ» ὅμως γιὰ τὴν Τουρκία, ὅπως τὸ ἐπισημαίνουν ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ στρατηγικοὶ μελετητὲς στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ τὰ τεράστια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Α. Μεσόγειο.
.           Ἐδῶ ἐντοπίζεται καὶ τὸ «ἐπίμαχο» σημεῖο γιὰ τὴν δική μας χώρα μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ κινδυνολογήσουμε. Ἄλλωστε πάντα ἐλλόχευε ὁ κίνδυνος τῆς ἐξαγωγῆς τῶν προβλημάτων τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν δική μας πλευρά. Ἴσως αὐτὸ γιὰ πολλοὺς νὰ φαίνεται ὑπερβολικό, ἀλλὰ γιὰ ὅσους μελετοῦν τὶς ἐξελίξεις στὴν περιοχὴ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν νέα αὐτὴ κρίση πολὺ πιθανὸ νὰ φτάσουν καὶ σὲ ἐμᾶς καὶ τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ τουρκικὲς προκλήσεις δὲν ἔχουν σταματήσει καὶ συνεχίζονται μὲ καθημερινὸ ρυθμό. Μὲ τὰ νέα δεδομένα καθὼς οἱ «θερμοκέφαλοι» στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα καραδοκοῦν πάντα, δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχουμε καινούργια «θερμὰ παρατράγουδα», ὅσο καὶ ἂν οἱ κυβερνῶντες στὴν Ἀθήνα κάνουν πώς… οὔτε βλέπουν οὔτε ἀκοῦν.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

olympia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;