Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Πως να διαγράψετε τα χρέη σας στην Τράπεζα Πειραιώς

Τρ. Πειραιώς: Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ, «πάγωμα» στεγαστικώνΤρ. Πειραιώς: Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ, «πάγωμα» στεγαστικών

Να επισημάνω οτι το συγκεκριμένο ευεργέτημα απευθύνεται σε πολίτες που ζούν κάτω από το όριο της φτώχιας

Συγκεκριμένα αφορά όλους οσους υπαχθούν στο νόμο 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση και ενδεικτικά παραθέτω τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενταχθεί κάποιος που είναι 
  • Μεμονωμένο άτομο: Ετήσιο Εισόδημα 2400 ευρώ
  • Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: Ετήσιο Εισόδημα 3600 ευρώ
  • Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4200 ευρώ
  • Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 4800 ευρώ
  • Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 5400 ευρώ
  • Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: Ετήσιο Εισόδημα 6000 ευρώ

Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

  • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο,
  • προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και
  • κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;