Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ι.Μ. Αιτωλίας & Ακαρνανίας για τον "Έρανο της αγάπης"Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
   Υ Π’   Α Ρ Ι Θ. 69
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ  
Πρός τούς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν
καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Πλησιάζοντας πρός τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅλοι μας ἀναλογιζόμαστε τίς αὐξημένες ὑλικές ἀπαιτήσεις τῆς περιόδου προκειμένου νά ἐξασφαλίσουμε τά ἀπαραίτητα ἀγαθά γιά τίς ἑορτές.
Δόξα τῷ Θεῷ. Ἀγωνιζόμαστε νά εἴμαστε συνετοί χριστιανοί καί θέλουμε νά ζήσουμε ἄξια καί ἅγια τά Χριστούγεννα. Ὡς χριστιανοί, λοιπόν, δέν μένουμε μόνο στίς ἰδικές μας ἀνάγκες, ἀλλά σκεπτόμαστε καί τούς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν πιό δύσκολες καταστάσεις καί στεροῦνται ἄρτου καί βασικῆς τροφῆς.
Ὡς πατέρας ὅλων αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν, πού δοκιμάζονται, πού πεινοῦν, πού ζητοῦν τροφή, ἐνδυμασία, παρηγοριά, θεραπεία, τολμῶ νά σᾶς ἐνοχλήσω καί πάλι ἐφέτος καί νά ζητήσω τήν συμπαράστασί σας. Ὁμολογῶ πώς, ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια ἐδίσταζα νά ζητήσω τήν βοήθειά σας, καί ἐφέτος διστάζω, γιατί παρακολουθῶ καί βιώνω τίς δυσκολίες σας, τούς ἀγῶνες σας, τίς θυσίες σας.
Ὁ πόνος ὅμως πού ζῶ στό γραφεῖο μου, μέ τά μεγάλα προβλήματα στερήσεως καί θλίψεως τῶν συνανθρώπων μας, τά ὁποῖα ὅλοι μας γνωρίζουμε, μέ ἀναγκάζουν νά σᾶς καλέσω νά δώσετε τό γενναῖο παρόν. Ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, ἔτσι καί ἐφέτος, καλούμαστε νά συνεισφέρουμε στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν μας μᾶς ζητάει τό δίλεπτο τῆς χήρας, τήν προσφορά μας ἀπό τό ὑστέρημά μας, μᾶς ζητάει νά μοιράσουμε τή «μπουκιά μας» μέ τόν δοκιμαζόμενο ἀδελφό.
Πάντοτε μέ διδάσκει ἡ θυσιαστική σας ἀγάπη καί, χωρίς κανένα λογισμό κολακείας καί φιλοφρονήσεως, σᾶς συγχαίρω καί ζητῶ πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας γιά τόν καθένα σας καί τίς οἰκογένειές σας.
Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ἡ προσφορά σας θά δοθῇ μόνο γιά τήν ἀνακούφισι τῶν δοκιμαζομένων ἀδελφῶν.
Ὀφείλω δέ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τήν προσφορά σας τό ἔτος 2013.
Ἀπό τόν Ἔρανο ἀγάπης τοῦ ἔτους 2013 εἰσπράχθηκαν 78.350 €.
Ἀπό τά εἰσπραχθέντα εἰσῆλθαν στά ταμεῖα τῶν Φιλοπτώχων τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν 34.776 €. Τό ταμεῖο τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀντιπεριφερείας Αἰτωλοακαρνανίας ἔλαβε κατά τόν νόμον 1.567 €. Στό ταμεῖο τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰσῆλθαν 42.007 €.
Κατά τό ἔτος 2013 ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος Διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσέφερε σέ φτωχούς ἀδελφούς 53. 740 €.
Ἡ Φιλόπτωχος Διακονία τῶν Ἐνοριῶν προσέφερε σέ φτωχούς 120. 091, 35 €.
Τό δέ ἔτος 2014 καί μέχρι σήμερα, ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος Διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσέφερε σέ δοκιμαζομένους ἀδελφούς 47. 444, 02 €.
Ἀγαπητοί,
Ὅλοι μαζί, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες», ἄς ἀντιμετωπίσουμε τή δυσπραγία, τή δοκιμασία τῶν συνανθρώπων μας μέ θυσιαστική ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀγάπη θά μᾶς κάνει ἀξίους νά φέρουμε στήν καρδιά μας τήν αἰώνια Ἀγάπη, τόν Κύριο καί Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό.
Ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας πρῶτα καί ὕστερα τό προσωπικό σας ταμεῖο. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί, μέ προθυμία, μέ ἱλαρότητα καί στοργή νά δώσουμε στούς ἀδελφούς μας παρηγορία, ἐνίσχυσι, χαρά καί αἰσιοδοξία. Τό ὑπογραμμίζουμε. Κανέναν δέν πιέζουμε, κανέναν δέν ἀναγκάζουμε. Ἄς ἐπαναλάβουμε ὅμως τό σύνθημά μας: Κανείς συνάνθρωπός μας νά μή μείνῃ νηστικός καί γυμνός τά Χριστούγεννα. Ἀλλά καί πάντοτε κανείς ἀβοήθητος.
Ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης θά διενεργηθῇ ἀπό 1ης ἕως 14ης Δεκεμβρίου 2014.
Ζητῶν συγνώμην καί εὐχαριστῶν ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς γιά τήν προσφορά σας, διατελῶ,  
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;