Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ «ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ»;


«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣΑΚΟΥΕΙ ΤΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

«Εὐχαριστῶ» Τσίπρα πρὸς Ἱερώνυμο γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία

 .               Ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία τὸν εὐχαριστεῖ «ἀπὸ καρδιᾶς» γιὰ τὴν «πολὺ σημαντικὴ ἀναφορά» του σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀπέστειλε χθὲς ὁ πρωθυπουργός, Ἀλέξης Τσίπρας, πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο.
.             Στὴν ἐπιστολή, ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ Γραφεῖο Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ κ. Τσίπρας προτείνει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, τὴν ἄμεση ἐνεργοποίηση τῆς «Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», προκειμένου νὰ ἐκκινήσει ἄμεσα ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπεξεργασία σχεδίου ὑλοποίησης τῆς πρότασής του. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπισημαίνει ἀναφορικὰ μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ  Ἱερωνύμου ὅτι σὲ μία συγκυρία ποὺ ἀσκεῖται γιὰ πολιτικοὺς λόγους -ὅπως ὑπογραμμίζει- πολὺ μεγάλη πιστωτικὴ πίεση στὰ δημόσια οἰκονομικά, πρωτοβουλίες σὰν καὶ τὴ δική του μποροῦν νὰ δώσουν πραγματικὲς ἀνάσες πρὸς ὄφελος ὄχι μόνο τῶν κρατικῶν ταμείων, ἀλλὰ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικά. Τονίζει ἀκόμα ὅτι ἡ πρωτοβουλία του φανερώνει πὼς ἡ Ἐκκλησία εἰσακούει τὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν καὶ ἀνταποκρίνεται στὰ μεγάλα αἰτήματα τῆς κοινωνίας, ἔχει θετικότατο ἀντίκτυπο στὸ φρόνημα ὅλων, στέλνει μήνυμα γενικῆς συσπείρωσης «σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη στιγμὴ τῶν προκλήσεων τὶς ὁποῖες καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἑνωμένοι» καὶ δείχνει ὅτι τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη.

.            Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο . Ἱερώνυμο:

Μακαριώτατε,

.               Χριστὸς Ἀνέστη. Σᾶς μεταφέρω τὶς θερμοτέρες εὐχές μου γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας τὸ χαρμόσυνο μήνυμα Ἀγάπης ἀφορᾶ ὄχι μόνο τοὺς πιστοὺς ἀλλὰ τὸ σύνολο τῆς ἀνθρωπότητας.
.           Παρακολούθησα μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν συνέντευξή Σας σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ τὸ Μεγάλο Σάββατο καὶ θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ ἀναφορά Σας σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Σὲ μία συγκυρία ποὺ ἀσκεῖται γιὰ πολιτικοὺς λόγους πολὺ μεγάλη πιστωτικὴ πίεση στὰ δημόσια οἰκονομικά, πρωτοβουλίες σὰν τὴ δική Σας μποροῦν νὰ δώσουν πραγματικὲς ἀνάσες πρὸς ὄφελος ὄχι μόνο τῶν κρατικῶν ταμείων, ἀλλὰ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικὰ καθώς, ὅπως Ἐσεῖς πολὺ καλὰ γνωρίζετε, ἡ Πολιτεία ἔχει ἀνάγκη κάθε δυνατῆς ὑποστήριξης προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ κοινοῦ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν χώρα μας καὶ τοὺς ἀνθρώπους της τὰ τελευταῖα χρόνια.
.             Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ ἄμεσο ὑλικὸ ἀποτέλεσμα, ἡ πρωτοβουλία Σας ἔχει ταυτόχρονα θετικότατο ἀντίκτυπο στὸ φρόνημα ὅλων μας. Στέλνει μήνυμα γενικῆς συσπείρωσης σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη στιγμὴ τῶν προκλήσεων, τὶς ὁποῖες καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἑνωμένοι. Δείχνει ἐπίσης ὅτι τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἔγνοια καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὸν ἄλλο, τὸν πλησίον. Φανερώνει, τέλος, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἰσακούει τὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν καὶ ἀνταποκρίνεται στὰ μεγάλα αἰτήματα τῆς κοινωνίας.
.             Μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δίνεται ἀπὸ τὴν παραπάνω ἀναφορά Σας θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς προτείνω τὴν ἄμεση ἐνεργοποίηση τῆς «Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» προκειμένου νὰ ἐκκινήσει ἄμεσα ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπεξεργασία σχεδίου ὑλοποίησης τῆς πρότασής Σας.

Μὲ Σεβασμὸ καὶ Τιμὴ
Ὁ Πρωθυπουργὸς
Ἀλέξης Τσίπρας

 ΣΧΟΛΙΟ 1: Ὁ Χριστὸς ἆραγε ἀνέστη;

ΣΧΟΛΙΟ 2: Τὸ «χαρμόσυνο μήνυμα τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», δηλ. ἡ … «Ἀγάπη» πῶς συνδέεται μὲ «Χριστὸς ἀνέστη;» Μὰ καλά, δὲν ὑπάρχει ΕΝΑΣ γραμματέας ποὺ νὰ ξέρει ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΝ ΣΤΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, γιὰ νὰ συντάξει ἕνα κάπως στεκούμενο «νόημα»;

ΣΧΟΛΙΟ 3: Ἂν τὸ «χαρμόσυνο μήνυμα τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι «ἡ Ἀγάπη», τότε γιατὶ «τὸ μεγάλο ὅπλο μας ἀπέναντι στὴν κρίση εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη», ἔτσι στεγνὰ καὶ ὄχι ἡ κατὰ πολὺ “πλουσιότερη” ΑΓΑΠΗ; Μήπως ἐπειδὴ ἡ «Ἀγάπη» ἔχει χριστιανικὸ κοπυράιτ;!

ΣΧΟΛΙΟ 4: Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῆς Ἐπιστολῆς μόνον τοῦτο: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἆραγε ποὺ θὰ «ξεπληρώσει» τὶς λαμογιὲς 4 δεκαετιῶν;


πηγή


Εκκλησιαστική περιουσία:  Αρχιεπίσκοπος και Πρωθυπουργός
 
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
            Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου σε τηλεοπτική εκπομπή περί «αξιοποίησης  της Εκκλησιαστικής Περιουσίας προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου» ήταν λάθος και την εκμεταλλεύθηκε  ο πρωθυπουργός κ. Αλ. Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμηση πολλών Μητροπολιτών. Με επιστολή του προς τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός  ευχαρίστησε τον κ. Ιερώνυμο για την «πρωτοβουλία» του, η οποία θα είναι «προς όφελος όχι μόνο των κρατικών ταμείων, αλλά του κοινωνικού συνόλου γενικά, καθώς η Πολιτεία έχει ανάγκη κάθε δυνατής υποστήριξης…». Με την ευκαιρία ο κ. Τσίπρας προτείνει στον κ. Ιερώνυμο: «Να υπάρξει άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής για τη μελέτη και επίλυση θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος προκειμένου να εκκινήσει άμεσα ο διάλογος για την επεξεργασία σχεδίου υλοποίησης της πρότασής Σας».

            Ο Αρχιεπίσκοπος πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής του κ. Τσίπρα  ευρισκόμενος στο εξοχικό της Ζάλτσας, στη Βοιωτία, για μεταπασχαλινή ανάπαυση και δεν απέκρυψε την ενόχληση του. Προφανώς στη συνέντευξή του δεν είπε ότι η Εκκλησία παραχωρεί την περιουσία της στο Δημόσιο. Ούτε ο ίδιος το θέλει, ούτε έχει αυτό το δικαίωμα από τους Κανόνες της Εκκλησίας και βέβαια ούτε είχε κάποια σχετική εξουσιοδότηση από την Ιεραρχία. Όμως όπως ακούστηκε η δήλωσή του στην τηλεοπτική εκπομπή άφηνε περιθώριο στον κ. Τσίπρα να την εκμεταλλευτεί.  Ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο και για να δείξει το ανθρωπιστικό πρόσωπο της Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος έκαμε το λάθος.
            Ακολούθησε  νέο λάθος,  πώς δεν βγήκε ο ίδιος να απαντήσει στην επιστολή του πρωθυπουργού, είτε κοινοποιώντας στα ΜΜΕ επιστολή απάντησή του σ’ αυτόν, είτε προβαίνοντας σε σχετική διευκρινιστική δήλωση στα ΜΜΕ. Αφέθηκε στα σημειώματα «κύκλων της Αρχιεπισκοπής», στις διευκρινίσεις του διευθυντού του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής κ. Χάρη Κονιδάρη και σε άρθρα που γράφτηκαν  σε εφημερίδες, όπως η «Καθημερινή» και «ΤΑ ΝΕΑ». Η προβολή της έκφρασης της δυσαρέσκειας της Αρχιεπισκοπής στα ΜΜΕ  ήταν πετυχημένη, αλλά όχι επαρκής.
            Όπως διευκρινίστηκε στα άρθρα, στα ρεπορτάζ και στις δηλώσεις, ο Αρχιεπίσκοπος με αυτό που είπε στην τηλεοπτική εκπομπή θέλησε να υπενθυμίσει με έμμεσο τρόπο στη σημερινή κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Α.Ε.Α.Π.  Α.Ε.), την οποία συνέστησαν το Ελληνικό Δημόσιο, επί κυβερνήσεως Σαμαρά και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 Ευρώ και με ποσοστό 50% καθένας των συμβαλλομένων (Νόμος υπ. αριθμ. 4182, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», άρθρα από 83 έως και 89, ΦΕΚ αριθμ. 185, τεύχος Α΄, 10 Σεπτεμβρίου 2013). Τα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση, δηλαδή αφού αφαιρεθούν οι λειτουργικές δαπάνες και δημιουργηθεί το σχετικό αποθεματικό, προβλέπεται να περιέρχονται κατά ποσοστό 50% στο Ελληνικό Δημόσιο και 50% στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Τη διαχείριση προβλέπεται να την έχει η Αρχιεπισκοπή , που έχει και την πλειονοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
            Η σκέψη του κ. Ιερωνύμου, όπως ο ίδιος την έχει εκμυστηρευθεί σε Αρχιερείς, είναι πως επειδή μεγάλο μέρος της Εκκλησιαστικής Περιουσίας παραμένει με διάφορους τρόπους δεσμευμένο, είτε με αμφισβήτηση από το Δημόσιο και ιδιώτες της ιδιοκτησίας της, είτε με  παρεμβάσεις των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ΟΤΑ, ελπίζει ότι το Δημόσιο με κίνητρο  την απόκτηση του 50% των καθαρών εσόδων της συσταθείσας ΑΕ θα συναινέσει να απελευθερωθεί και να αξιοποιηθεί η Εκκλησιαστική Περιουσία. Προφανώς άλλες είναι οι σκέψεις της κυβέρνησης Τσίπρα…
Ένα ακόμη λάθος του Αρχιεπισκόπου είναι πως επέλεξε οι εταίροι στην Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε. να μην είναι το Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά το Δημόσιο και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δηλαδή μία από τις 82 Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προφανώς έτσι έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις του και δεν χρειάζεται να δίνει λόγο στους άλλους Αρχιερείς, μέλη της ΔΙΣ και της Ιεραρχίας. Αυτό το έκανε ήδη στην «Αποστολή», που διαδέχθηκε την «Αλληλεγγύη» και φαίνεται ικανοποιημένος από την ανεξαρτητοποίησή της από την Ιερά Σύνοδο. Βεβαίως η ενέργειά του δεν συνάδει με το Συνοδικό Σύστημα και με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο από τις αρμόδιες Συνοδικές Υπηρεσίες.
Λάθος του κ. Ιερωνύμου είναι επίσης να φαίνεται προς την πολιτική εξουσία, τη χθεσινή και τη σημερινή, ότι η Αρχιεπισκοπή κατέχει και διαχειρίζεται μεγάλη περιουσία, τη δική της και των Μονών Πετράκη και Πεντέλης, που βρίσκονται στα όριά της. Την όλη  περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Αρχιεπισκοπής, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης, τη διαχειρίζεται η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ)! Ο Αρχιεπίσκοπος το γνωρίζει άριστα, αφού επί πολλά χρόνια, ως Μητροπολίτης Θηβών,  ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της. Ο ίδιος, ως μέλος της ΔΕ της ΕΚΥΟ, έχει διαχειριστεί την πώληση πολλών οικοπέδων  της Βουλιαγμένης λ.χ., όπως η σημερινή ΔΕ διαχειρίζεται τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια της Αρχιεπισκοπής. Είναι αξιοπερίεργο ότι αφήνεται να κυκλοφορείται αυτή η ανακρίβεια.  
Με αφορμή το θέμα που προέκυψε με τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Μητροπολίτες εκφράζουν τη δυσφορία τους, διότι για την ίδρυση της Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε. ελάχιστα γνωρίζουν, ότι ο Αρχιεπίσκοπος προχώρησε στην ίδρυσή της χωρίς να έρθει το θέμα στην Ιεραρχία και αυτή να το εγκρίνει, όπως και αυτό της «Αποστολής», ότι γενικότερα  για την κατάσταση των οικονομικών της Εκκλησίας δεν έχουν συζητήσει στην Ιεραρχία. Πάντως, προσθέτουν, η εκκλησιαστική περιουσία ανήκει στην Εκκλησία και μεθοδεύσεις από την Πολιτεία στο πρότυπο εκείνων του αείμνηστου Τρίτση, ή της κεμαλικής - ερντογκανικής Τουρκίας  δεν περνούν. Έτσι έχει αποφανθεί τελεσίδικα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.-

2 σχόλια:

  1. Όταν λέτε ''Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἆραγε ποὺ θὰ «ξεπληρώσει» τὶς λαμογιὲς 4 δεκαετιῶν;'' εννοείτε μόνον τον κλήρο, ή και όλους τους Έλληνες που πιστεύουν στον Ιησού; Ο όρος Εκκλησία στην περίπτωση αυτή ποιούς περιλαμβάνει, γιατί έχω μπερδευτεί και μέχρι τώρα νόμιζα ότι Εκκλησία είναι ο κόσμος. Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο ερώτημά σας λέγοντας Εκκλησία δεν περιλαμβάνετε τους λαϊκούς, εσείς ποιός θα θέλατε άραγε να πληρώσει ''την νύφη''; Η Εκκλησία ή ο λαός;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός με κεφαλή τον Χριστό, η οποία κηρύττει στον κόσμο την αγάπη του Χριστού και καλεί όλους στο πλήρωμα της θείας ζωής και δέχεται συνειδητά επάνω της το βάρος της γενικής οργής, όπως και ο Χριστός σήκωσε επάνω Του τις αμαρτίες του κόσμου. Είναι λοιπόν ο κόσμος, όπως σωστά θεωρείτε. Όπως γίνεται αντιληπτό απαιτείται και διοικητική δομή μέσα στον κόσμο που δραστηριοποιείται. Προσωπικά αν με ρωτάτε, «την νύφη» ας την πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν αυτό που ζούμε σήμερα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

...έκανες κου πε πε;