Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνωνται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στο δρόμο υπάρχει μια ακαθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάση απο εκεί, θα πάρη μια πλάκα και θα την σκεπάση, για να μήν προξενή αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να την σκεπάση, μπορεί να αρχίση να την ανακατεύη και να σκορπίσει περισσότερο την δυσωδία της. Έτσι όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες τών άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό."Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;