Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;