Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

παροιμιών το ανάγνωσμα

http://www.ymca.gr/CMS/uploads/images/catalog/paidikotheatro1.jpg


ὁ σοφὸς ὑιὸς δέχεται τὴν διδασκαλίαν τοῦ πατρός· ὁ δὲ χλευαστὴς δὲν ἀκούει ἔλεγχον.

ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος θέλει φάγει ἀγαθά· ἡ δὲ ψυχὴ τῶν ἀνόμων ἀδικίαν.

ὁ φυλάττων τὸ στόμα αὐτοῦ διαφυλάττει τὴν ζωὴν αὐτοῦ· ὁ δὲ ἀνοίγων προπετῶς τὰ χείλη αὐτοῦ θέλει ἀπολεσθῆ.

ἡ ψυχὴ τοῦ ὀκνηροῦ ἐπιθυμεῖ καὶ δὲν ἔχει· ἡ δὲ ψυχὴ τῶν ἐπιμελῶν θέλει χορτασθῆ.

ὁ δίκαιος μισεῖ λόγον ψευδή· ὁ δὲ ἀσεβὴς καθίσταται δυσώδης καὶ ἄτιμος.

ἡ δικαιοσύνη φυλάττει τὸν τέλειον την ὁδόν· ἡ δὲ ἀσέβεια καταστρέφει τὸν ἁμαρτωλόν.

ὑπάρχει ἄνθρωπος ὅστις κάμνει τὸν πλούσιον, καὶ δὲν ἔχει οὐδέν· καὶ ἄλλος ὅστις κάμνει τὸν πτωχόν, καὶ ἔχει πλοῦτον πολύν.


Παροιμίαι ιγ΄, 1-7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;