Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο Πατήρ ευδόκησεν, ο Λόγος σάρξ εγένετο, και η Παρθένος έτεκε, Θεόν ενανθρωπήσαντα, Αστήρ μηνύει· Μάγοι προσκυνούσι· Ποιμένες θαυμάζουσι, και η κτίσις αγάλλεται.

http://3.bp.blogspot.com/-yrZVdu0L52k/TvLeSn0gb6I/AAAAAAAACIc/qnN-iK1Gjv8/s400/C%25CC%25A7%25E2%2580%259A%25C2%25A7%25C2%25A7u%25CC%2582%25C2%25A9%25E2%2580%25A0%25E2%2584%25A2.png

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;