Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Φίμωσις του κυβερνοχώρου…


Η κυβέρνηση των πρακτόρων, κλασικά, νομοθετεί την ατζέντα που προωθούν τα ξένα κέντρα εξουσίας ως οδηγίες, ενώ για τους Έλληνες ειδικά  νομοθετούνται μόνον …νέοι φόροι.
Οι «αριστεροί»  κλόουν έρχονται με δρακόντειο νόμο-σκούπα, που με πρόσχημα την παιδική πορνογραφία, θα φιμώσει τους αντιδραστικούς, θα εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των σιωνιστών και των πολεθνικών, που ελέγχουν την παραγωγή εικόνας, ήχου και πληροφορίας και θα αποτρέψει την συζήτηση για το Ολοκαύτωμα.


Φίμωσις τοῦ κυβερνοχώρου...
Το κίνημα του ΣΥΡΙΖΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» όχι μόνο θέλει να πληρώνουμε τις πολυεθνικές για πνευματικά δικαιώματα, που θα καταλήγουν στις τσέπες των νταβατζήδων της τέχνης, αλλά θέλει και να μας φυλακίζει όταν θα αμφισβητούμε την καθεστωτική εκδοχή της ιστορικής αφηγήσεως.

Οι «ανεξάρτητοι» ανθέλληντες προσθέτουν νέες, πιο βαριές νομκές αλυσίδες στα πόδια των πολιτών.
Φακέλωμα, φίμωτρα και ληστεία για λογαριασμό των πολυεθνικών.

Αυτή είναι η ουσία όσων νεωτερισμών θέλουν να νομοθετήσουν.
Η πραγματική δημοκρατία, όπως πάντα, βλάπτει σοβαρά την εξουσία.

Σίγμα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για «το έγκλημα στον κυβερνοχώρο»

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για «το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του προσθέτου πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της αποφάσεως – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016.
Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο (παιδική πορνογραφία, ρατσισμός, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ.). Στην ουσία με το επίμαχο νομοσχέδιο καλείται η ελληνική πολιτεία να λάβει τα αναγκαία ποινικά νομοθετικά μέτρα.
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να λάβει νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να ποινικοποιηθεί στο εσωτερικό του δίκαιο, η παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστή, όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.
Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νομοθετικούς κανόνες, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβει τα νομοθετικά και άλλα μέτρα στο εσωτερικό του δίκαιο που είναι αναγκαία για να ποινικοποιηθεί:
1) Η υποκλοπή δια τεχνικών μέσων δεδομένων υπολογιστή (περιλαμβανομένων και των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών υπολογιστή), όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.
2) Η σοβαρή παρακώλυση της λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή δια της εισαγωγής, διαβιβάσεως, βλάβης, διαγραφής, φθοράς, αλλοιώσεως ή καταστολής δεδομένων, όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.
3) Η από πρόθεση και άνευ δικαιώματος εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή καταστολή δεδομένων υπολογιστή, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη αυθεντικών δεδομένων, με σκοπό να θεωρηθούν αυτά αυθεντικά ή να γίνουν ενέργειες με βάση αυτά ωσάν να είναι αυθεντικά για νόμιμους σκοπούς.
Επίσης, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. πρέπει να λαμβάνει ποινικά μέτρα για όσους παράγουν, πωλούν, προμηθεύουν, εισάγουν, διανέμουν και διαθέτουν:
α) συσκευή υπολογιστή που έχει πρόγραμμα, με σκοπό την διάπραξη κάποιου εγκλήματος,
β) κωδικό πρόσβασης, ή άλλο παρεμφερές δεδομένο, με το οποίο είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση σε υπολογιστή,
γ) εισάγει, αλλοιώνει, διαγράφει δεδομένα υπολογιστή και
δ) παρεμβαίνει στην λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστή με δόλια ή αθέμιτη πρόθεση προκειμένου να προσπορισθεί οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή για άλλο πρόσωπο.
Επίσης, σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να ληφθούν για να ποινικοποιηθεί η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), των συγγενικών δικαιωμάτων, κ.λπ., ενώ πρέπει να ληφθούν ποινικά νομοθετικά μέτρα για τα αδικήματα της συνεργείας ή της ηθικής αυτουργίας στην διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην επικύρωση της επίμαχης συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Εξάλλου, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. πρέπει να λάβει νομοθετικά μέτρα που είναι τα αναγκαία για να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές του να ερευνούν και να έχουν πρόσβαση σε:
1. Ένα σύστημα υπολογιστή ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν.
2. Ένα μέσο αποθηκεύσεως δεδομένων υπολογιστή στο οποίο υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή μέσα στην επικράτειά του.
Την ίδια στιγμή, πρέπει να ληφθούν ποινικά μέτρα για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπράττονται από πρόθεση μέσω ενός συστήματος υπολογιστή:
α. παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με σκοπό την διανομή της,
β. προσφορά ή διάθεση παιδικής πορνογραφίας,
γ. διανομή ή μετάδοση παιδικής πορνογραφίας,
δ. προμήθεια παιδικής πορνογραφίας μέσω υπολογιστή για ιδία χρήση ή για άλλο πρόσωπο,
ε. κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε υπολογιστή ή σε ένα μέσο αποθηκεύσεως δεδομένων υπολογιστή.
Τέλος, το κάθε Ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει να λάβει εκείνα τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να προστατεύονται πρόσωπα που ανήκουν σε μία ομάδα η οποία διακρίνεται βάσει φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προελεύσεως και θρησκείας, καθώς και μέτρα κατά προσώπων που διαθέτουν μέσω υπολογιστή ρατσιστικό και ξενοφοβικό υλικό ή υλικό που αρνείται, υποβαθμίζει, εγκρίνει ή δικαιολογεί πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

...έκανες κου πε πε;